91% slagingspercentage
87% klanttevredenheid
100% inzet van ons
Mediator Nicolaas van Everdingen

Nicolaas van Everdingen

ArbeidsmediatorZakelijke Mediator

Nicolaas van Everdingen, arbeidsmediator

  • Deskundig en concreet 
  • Pakt goed door tot de kern van het conflict
  • Wint snel het vertrouwen van de partijen met een geduldige aanpak

Nicolaas van Everdingen is sinds 1996 mediator en advocaat met de specialisatie arbeidsrecht. Hij is aangesloten bij het landelijke netwerk voor arbeidsmediators, ingeschreven bij de rechtbanken Zeeland West Brabant en Rotterdam en sinds 2009 verbonden aan Result Mediation als arbeidsmediator en bemiddelaar. Nicolaas heeft veel ervaring bij de re-integratie van werknemers en is op grond van zijn juridische achtergrond goed op de hoogte van de bestaande wet- en regelgeving bij exit-trajecten. Tevens heeft hij sinds 1994 ruime bestuurlijke ervaring bij een landelijk middelgroot advocatenkantoor en sinds 2000 in toezichthoudende functies bij zorginstellingen en een woningbouwcorporatie. Als mediator is Nicolaas opgetreden in conflicten op management- en directieniveau bij vennootschappen, maatschappen en aandeelhouders. Ook heeft hij ervaring als lid van tuchtcolleges.  Bij Result Mediation is Nicolaas vooral aangesloten als mediator in Rotterdam en omstreken.

Hulp nodig?

Nicolaas van Everdingen

Nicolaas van Everdingen aan het woord

Als ik naar een conflict kijk, zie ik dit als een uitdaging om de eigenlijke problematiek naar boven te krijgen. Soms spelen er dingen in bedrijven en organisaties die tot conflicten kunnen leiden. Mediation kan goed worden ingezet bij conflictsituaties die vastgelopen zijn of dreigen te geraken. 

In mediation kunnen partijen de ontstane problematiek op basis van gelijkwaardigheid en respect met elkaar bespreken. Dit biedt hen tevens de mogelijkheid om de achterliggende oorzaken boven tafel te krijgen en met behoud van ieders belang tot oplossingen te komen. Partijen kunnen van mij een deskundige en voortvarende aanpak verwachten. Ik maak de belangen voor ieder van de partijen concreet, heb oog voor een duurzame oplossing, stimuleer partijen om afspraken te maken en toets of deze binnen de juridische kaders mogelijk zijn. 

Ik verwacht van partijen dat zij zich actief opstellen in de mediation, zich voorbereiden op de oplossingen die het meest bij hen passen en dat zij verder in staat zijn om zelf tot een afweging van hun belangen en besluit te komen.  

Ervaringen & specialisaties

Sinds 1996 meer dan 350 mediations succesvol afgerond, waaronder:

  • Conflicten tussen bestuurders/aandeelhouders
  • Conflicten in overheden
  • Conflicten in het sociale domein
  • Conflicten bij dienstverleners (advocatuur, accountancy)
Partijen kunnen van mij een deskundige en voortvarende aanpak verwachten Nicolaas van Everdingen

Onze mensen

Rob Zonneveld

Arbeidsmediator

Bekijken

Paul Smeele

Arbeidsmediator, Mediators in International Organisations, Zakelijke Mediator

Bekijken

Nicolaas van Everdingen

Arbeidsmediator, Zakelijke Mediator

Bekijken

Marianne Dijkhuizen

Arbeidsmediator

Bekijken

Axel Blanker

Arbeidsmediator

Bekijken