PE/Opleidingspunten

Permanente educatie Notariaat (KNB)

Voor de Permanente educatie Notariaat (KNB) verplichte nascholing voor (kandidaat-)notarissen kan het Result Mediation Opleidingsinstituut opleidingspunten toekennen.

Permanente educatie MfN registermediators

In het kader van de Permanente educatie van Mediatorsfederatie Nederland kunnen wij als erkend instituut aan MfN-registermediators opleidingspunten toekennen.

Toekenning PE-punten

Voor de toekenning van het aantal PE-punten zijn het onderwerp en de duur van de cursus bepalend. In de cursusbeschrijving wordt aangegeven voor welke PE-punten de cursus in aanmerking komt. Na afloop van de cursusbijeenkomst berichten wij de betreffende instantie(s) over de deelnemers. Uiterlijk drie weken na de bijeenkomst ontvangen de deelnemers van ons het bewijs van deelname, inclusief de toekenning van de PE-punten.