Arbeidsmediators

Gespecialiseerd in situaties tussen werknemers onderling, leidinggevende en werknemer, werknemer en werkgever, teammediation, directie en eigenaren.