91% slagingspercentage
87% klanttevredenheid
100% inzet van ons

Conflict tussen leidinggevende en werknemer vaker op de loer door thuiswerken

Thuiswerken, we zijn er voorlopig zeker nog niet van af. Maar dat thuiswerkgebod van de overheid zet de gezonde ruimte voor conflict tussen werkgevers en werknemers zwaar onder druk.

AUTEUR
Robert Jan Hylkema
Algemeen Directeur

Lees meer over de deze Mediator

Onderstaand artikel is gepubliceerd namens Result Mediation in De Ondernemer.

Thuiswerken, we zijn er voorlopig zeker nog niet van af. Maar dat thuiswerkgebod van de overheid zet de gezonde ruimte voor conflict tussen werkgevers en werknemers zwaar onder druk, stelt Robert Jan Hylkema, algemeen directeur bij Result Mediation. Hij ziet in zijn praktijk dat managers sinds corona vaker worstelen met de coaching van medewerkers en de begeleiding van organisatieprocessen.

Hoe effectief en efficiënt digitale vergaderingen ook mogen zijn, de organisatiecultuur, de sociale verhoudingen en omgangsvormen veranderen. Niet voor niets wordt het gemis van de koffieautomaatgesprekken geroemd. Sociale interactie is de smeerolie voor een prettige werksfeer en voorkomt dat irritaties (te) hoog oplopen.

Irritatie ettert door na zoom meeting

Hylkema: ,,Voldoende ruimte voor conflict is een belangrijke factor in een gezonde relatie tussen werkgever en werknemer. Wanneer iemand iets dwars zit, is het belangrijk dat er ruimte wordt gecreëerd om dit naar elkaar uit te spreken. Die ruimte wordt helaas ingeperkt door het thuiswerken. Dat stimuleert vermijdingsgedrag en bemoeilijkt non-verbale communicatie. Dat maakt het minder makkelijk om een meningsverschil, een irritatie of een onduidelijkheid te bespreken. Na een zoommeeting wordt de laptop dichtgeklapt maar het geschil ettert door. Daardoor dreigen relaties tussen de werkgever en werknemers te verslechteren in plaats van te verbeteren.”

”Zorg dat je medewerkers weten dat ze ergens terecht kunnen met hun zorgen, irritaties of twijfels”


Training: Als HR meer weten komen over mediation?

De eerste contactpersoon voor medewerkers is vaak de vertrouwenspersoon of HR. Zorg dat je potentieel conflict vroegtijdig door hebt door juist deze functies te trainen! Met de gratis training ‘Inleiding tot mediation’ kom je meer te weten over de mogelijkheden.

Meer weten over Mediation? Bekijk de gratis training.


Werknemer houdt meerdere ballen omhoog

Hylkema: ,,Dat is zonde want wat veel werkgevers zich vaak niet realiseren is dat een gezond conflict op den duur kan zorgen voor meer innovatie en out-of-the-box denken’. Daarnaast zorgt het thuiswerken onder aan de streep sowieso ook voor meer stress bij werknemers. Zij houden vaak meerdere ballen tegelijkertijd omhoog: kinderen, partners die ook thuiswerken, het huishouden en andere omgevingsfactoren. En om die strubbelingen te bespreken is er geen ruimte meer op kantoor. Voor managers komt het erop aan om de handschoen op te pakken en extra te sturen op conflictbekwaamheid en ruimte te creëren voor een open gesprek tussen werknemers onderling en met hun werkgever. Dat is essentieel om de productiviteit, motivatie en de algehele werksfeer te bevorderen.”

Zo word je conflictbekwaam:

  • Las een vast uurtje per week in zodat werknemers en werkgever over gedachten, strubbelingen of irritaties kunnen praten.
  • Blijf als werkgever in contact met je werknemers door maandelijks een één-op-één bespreking te houden. Bespreek niet alleen werk gerelateerde onderwerpen, maar vraag ook naar persoonlijke omstandigheden (hoe gaat het thuiswerken, ervaar je stress, zit je ergens mee?).
  • Blijf als manager extra alert. Voel je irritatie of een geschil van mening? Verbreek het zwijgen en las een zoommeeting in of bel afzonderlijk met de persoon in kwestie.
  • Zorg dat je medewerkers weten dat ze ergens terecht kunnen met hun zorgen, irritaties of twijfels. Het gaat dan niet om een vertrouwenspersoon maar om bijvoorbeeld een klankbordgroep of een interne mediator. Het moet een integraal systeem zijn.

Meer weten over mediation? Doe mee met de gratis training!

Speciaal voor HR-medewerkers, de kosteloze inleiding tot mediation om meer te weten te komen over omgang met medewerkers.