91% slagingspercentage
87% klanttevredenheid
100% inzet van ons

Mediation bij familiebedrijven

Mediation is een efficiënte en effectieve methode om de continuïteit bij familiebedrijven te waarborgen. Wij proberen om binnen de mediation alle belangen en onderstromen boven water te krijgen en oplossingen te vinden voor (sluimerende) conflicten op het gebied van samenwerking en opvolging. Onze mediators zijn gespecialiseerd in complexe familiezaken.

MfN registermediatorsMeer dan 20 jaar ervaring met complexe familiezakenOog voor zowel de zakelijke als de familie kant

Familiebedrijven brengen een bijzondere dynamiek met zich mee. Niet alleen het resultaat van het bedrijf telt, maar ook een uitgebalanceerd krachtenspel binnen de familie is essentieel. Druk van het verleden, spanning door verschillende verwachtingen, doorzettingsvermogen van de generaties en de trots van de familie zijn voorbeelden van thema’s die hierbij een rol spelen. Om alles in goede banen te leiden kan de begeleiding door een onafhankelijke en deskundige derde (mediator) gewenst zijn.

Mediation bij familiebedrijven

Om een bedrijf succesvol te runnen is het belangrijk dat je zakelijk én rationeel kunt denken en handelen. Voor familiebedrijven is dit soms lastiger door onderliggende emoties, familieverhoudingen en vastgelopen patronen. Deze kwesties kunnen leiden tot spanning en uiteindelijk tot conflicten. Mediation of bemiddeling door een mediator helpt dan vaak om de spanningsvelden en conflicten te voorkomen of op te lossen.

Mediation kan binnen familiebedrijven breed worden toegepast en heeft een grote toegevoegde waarde bij:

 • (het voorkomen van) conflicten binnen de familie zelf
 • (het voorkomen van) conflicten binnen het bestuur van het familiebedrijf
 • opvolging
 • (in preventieve zin) regelen van de nalatenschap

Daarnaast is mediation bij familiebedrijven geschikt wanneer een familielid met een belang en/of een rol in het bedrijf gaat scheiden. Als een familielid betrokken in het familiebedrijf gaat trouwen, wordt mediation ook preventief ingezet: premarital mediation. Ook kan de situatie zich voordoen dat de mediator op semi-permanente basis functioneert als conflictmanagement officer binnen een familiebedrijf.

Ervaring

Je ontvangt bij Result Mediation:

 • Expertise
  Ervaren MfN registermediators
 • Betrouwbaarheid
  90% binnen 6 weken afgerond
 • Duidelijkheid
  Bindende afspraken op papier

Weten of mediation iets kan betekenen binnen jouw familiebedrijf – preventief of bij een conflict? Neem vrijblijvend contact op via onderstaande knop of bel +31 (0)20 – 205 02 39

Dr. mr. Fred Schonewille
Trainer
Bekijken

Arbeidsmediation binnen familiebedrijven

Een vader die zijn zoon in loondienst niet aan durft te spreken op een bepaalde handelswijze? Of een niet-familielid in de directie met familieleden die zich benadeeld voelt in zijn/haar rol. Deze lastige zaken binnen familiebedrijven blijven een uitdaging. In familiebedrijven heb je namelijk altijd te maken met een familie-achterban en spelen familierelaties een grote rol waardoor de emoties hoog kunnen oplopen. Iedereen wil het beste voor het bedrijf, maar door alle verschillende denkwijzen en de familierelaties is het soms goed om iemand van buitenaf mee te laten kijken. Een (arbeids)mediator  is hiervoor een geschikt, onbevooroordeeld persoon. Een mediator kan met een frisse blik nieuwe inzichten bieden aan alle betrokken partijen. Zo ontstaat er meer begrip wat de samenwerking zal bevorderen.

Conflicten binnen de directie van een familiebedrijf

Bij een familiebedrijf is het niet vanzelfsprekend dat de voltallige directie bestaat uit familieleden. Vaak zie je dat directieleden van buitenaf aangesteld worden om het bedrijf  soepel te laten draaien. Toch kan dit regelmatig spanningen opleveren. De familie die eigenaar is van het bedrijf geeft de leiding uit handen aan een ‘buitenstaander’. Deze persoon moet dan wel de ruimte voelen en ook daadwerkelijk ruimte krijgen om beslissingen te maken. Als de externe directie vervolgens keuzes maakt waar de familie niet volledig achterstaat, kan dit gevoelige kwesties opleveren.

Ook wanneer de directie wel uit uitsluitend familieleden bestaat, kunnen er onderling spanningen ontstaan bij bepaalde beslissingen of rolverdelingen.

In beide situaties kan een mediator fungeren als onbevooroordeeld bemiddelaar en helpen om tot goede beslissingen te komen.

Jouw familiebedrijf vlekkeloos laten draaien? Mediation voorkomt zakelijke conflicten.

Plan een vrijblijvend oriëntatiegesprek met ons in!

Marije de Rooij-Stevenhaagen
Nalatenschapsmediators
Bekijken

Continuïteit en opvolging van familiebedrijven

Voor veel families is de continuïteit van familiebedrijven erg belangrijk. Maar wat nou als die ene zoon helemaal geen ondernemersbloed heeft? En dat nichtje waar je minder mee hebt staat te springen om de tent over te nemen? Thema’s die wij vaak terugzien bij de opvolging binnen familiebedrijven zijn: druk van het verleden, spanning door verschillende verwachtingen, doorzettingsvermogen van de generaties en de trots van de familie. Al deze aspecten spelen een rol wanneer een volgende generatie het bedrijf overneemt. Wie komt er aan boord en wie niet? Wij kunnen als onafhankelijke partij helpen om de belangen op tafel te krijgen van de betrokken partijen. Zo komen vaak alle zorgen en behoeften aan het licht die achter de belangen schuilgaan. Door een onbevooroordeelde mediator met alle partijen te laten praten en te begeleiden bij het komen tot een oplossing waar alle betrokkenen tevreden mee zijn

Aandeelhouders in familiebedrijven

Aandelen verkopen van een familiebedrijf; een niet alledaags proces waar gemakkelijk conflicten uit kunnen voortvloeien. Wanneer één van de familieleden zijn/haar aandelen wil verkopen kan dit door middel van mediation in goede banen geleid worden. Denk hierbij aan een situatie als een overname door een ander familielid of een externe partij/investeerder. Door de familiebanden is het soms lastig om knopen door te hakken en het gezamenlijk eens te worden over verschillende zaken. Een onafhankelijke mediator begeleidt bij het maken van keuzes en zorgt ervoor dat alle partijen met een goed gevoel verder gaan.

Hoe verloopt een mediation bij familiebedrijven?

Stap 1Voorgesprekken

Meestal worden er afzonderlijke en vertrouwelijke voorgesprekken met de mediator gevoerd. Daarbij kan oriënterend met de mediator gesproken worden over de procesgang in mediation en over de mogelijkheden in de aanpak van de kwestie.

Stap 3Mediationgesprek

Bij aanvang van de mediation wordt de mediationovereenkomst ondertekend, met als doel de vrijwilligheid en vertrouwelijkheid voor beide partijen te waarborgen en vast te leggen dat de mediator de kwestie neutraal in behandeling neemt. De mediationovereenkomst is verbonden met het MfN-mediationreglement en de gedragsregels voor de mediator. Uitgangspunt is dat er een kwalitatief zorgvuldige procesgang plaatsvindt.

Eén bijeenkomst kan al voldoende zijn om tot een oplossing te komen, vaak zijn nog enkele vervolggesprekken nodig. De mediator kan de gemaakte afspraken vastleggen in een vaststellingsovereenkomst of een (informeel) afsprakendocument. Het is aan de deelnemers aan de mediation en afhankelijk van de situatie of dat gewenst of nodig is.

Stap 2De mediator als neutrale procesbegeleider

In overleg met partijen vindt op een geschikte gesprekslocatie een bijeenkomst plaats. Er dient overeenstemming te zijn over de gespreksdeelnemers. In de mediationbijeenkomst zal de mediator ruimte geven aan ieders verhaal en de belangen inventariseren. De mediator stimuleert dat er op een respectvolle wijze met elkaar gesproken wordt en stimuleert dat er goed geluisterd wordt naar elkaar.

Er wordt onderzocht wat nodig is om alle zaken onderling te verduidelijken en er worden oplossingsrichtingen verkend. De mediator kan zo nodig afzonderlijk met partijen spreken als dat nodig is voor het proces. De uitkomst van de mediation is vrijwillig. Als er geen formele uitkomst komt, dan wordt de mediation met een neutraal beëindigingsbericht afgesloten.

Stap 4Afronding mediation

De mediation eindigt met een beëindigingsbericht aan partijen. Als partijen later opnieuw mediation wensen dan wordt een nieuwe mediationovereenkomst gebruikt.

Dr. mr. Fred Schonewille
Trainer
Bekijken

Ik heb weleens een zaak gehad waarin een schoonzoon zei: ‘Ik heb er verder niets mee te maken en mijn vrouw ook niet, maar we zien de familie te gronde gaan als het zo doorgaat.’ De schoonzoon had blijkbaar nog wel zoveel invloed dat hij de anderen erin mee kon krijgen dat ze met mij moesten gaan praten. Daar begint het dan. Dan krijg ik de pater familias te spreken en die zegt dan: je moet ook eens met mijn zoon gaan praten; vervolgens merk ik dan dat de vrouw van de zoon ook veel doet en dat ik ook eens met haar moet praten. Voor je het weet, heb je met een man of zeven gepraat. Daarna kan je zeggen: ‘Ik heb met deze mensen gesproken en ik denk dat er dit of dit aan de hand is. Dit is mijn hypothese en die zou ik willen toetsen. Ik zou het proces zo willen inrichten en het volgende gesprek zou ik met die en die mensen willen gaan voeren en dan kijk ik hoe het verder gaat.’ Dan heb ik al veel vertrouwen van een groot aantal deelnemers gekregen en dat is essentieel. Op die basis kun je verder. 

– Mediator Fred Schonewille

Nalatenschapsmediation binnen familiebedrijven

Als er sprake is van overlijden in een familiebedrijf dan kan dat bedreigend zijn voor de continuïteit als er van tevoren niet over is gesproken. Wanneer het gaat om een familielid met een leidinggevende functie, kan onduidelijkheid ontstaan over rollen en verantwoordelijkheden. Bij het overlijden van een aandeelhouder spelen vaak waarderingskwesties of vragen over de erfgenamen als aandeelhouder.

Door emoties (en boosheid) bij de nabestaanden en onzekerheid over de toekomst kunnen er heftige conflicten ontstaan. Een mediator creëert een sfeer van vertrouwen waarin de betrokkenen zich begrepen en erkend voelen. Daarnaast is een mediator niet alleen de regisseur van het mediationproces, maar informeert de erfgenamen ook over toepasselijke rechtsregels en helpt hen gestructureerd te onderhandelen.

Om onduidelijkheid of conflicten te voorkomen is het verstandig dat betrokken familieleden al in een vroeg stadium met elkaar om tafel gaan en ieders (toekomstige) positie binnen het familiebedrijf te bespreken. Denk aan: wat zijn verwachtingen over en weer, welke conflicten kunnen ontstaan en wat wil je als familie voorkomen? Zo komt er niemand voor verrassingen te staan bij het (plotseling) overlijden van een familielid.

Preventieve mediation in familiebedrijven

De meeste conflicten in familiebedrijven ontstaan tijdens opvolgingsgerelateerde kwesties. Dus waarom wachten totdat het zover is? Als alle betrokken partijen goed voorbereid een overnameproces ingaan, werkt dat veel efficiënter en soepeler. Zowel in het bedrijf als in de familie. Mediation helpt namelijk bij begrip voor elkaars belangen en beweegredenen. Door onder begeleiding met elkaar in gesprek te gaan komen er soms dingen naar boven die heldere communicatie en onderling begrip in de weg staan. Met preventieve mediation worden zaken bespreekbaar waardoor conflicten voorkomen kunnen worden.

De rol van mediators

Een mediator is een neutrale bemiddelaar, die onpartijdig en vakkundig de mediationgesprekken begeleidt. De rol van een mediator kan van cruciaal belang zijn bij situaties binnen familiebedrijven zoals opvolging, verkopen van de aandelen en (plotseling) overlijden van een familielid. Een onbevooroordeelde mediator praat met alle partijen begeleidt hen bij het komen tot een oplossing waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Zo waarborg je de familiebanden die nodig zijn om een succesvol familiebedrijf te runnen.

Onze mediators hebben constant zorg voor de mens en de oplossing van het conflict. Al sinds 1998 helpen onze mediators om conflicten op te lossen. Inmiddels hebben onze 35 mediators ruim 10.000 mediations begeleid. Deze ervaring zetten ze dagelijks door heel Nederland in om nog betere resultaten te bereiken. Al onze mediators zijn MfN-registermediator.

Onze mediators voor familiebedrijven

Dr. mr. Fred Schonewille
Trainer
Bekijken
Marije de Rooij-Stevenhaagen
Nalatenschapsmediators
Bekijken

Kom in contact

 • Je kunt ons ook altijd direct bereiken door even te bellen naar  +31 (0)20 – 205 02 39
 • Result Mediation mag contact met mij opnemen over producten en diensten en andere inhoud die ik interessant zou kunnen vinden.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.