91% slagingspercentage
87% klanttevredenheid
100% inzet van ons

Opleiding

Specialisatieopleiding Nalatenschapsmediation

Volg de opleiding 'Specialisatieopleiding Nalatenschapsmediation' bij Result Mediation.
Putten | 6 dagen in Kasteel De Vanenburg €4.995,- Inclusief lunch, koffie en thee.
Unieke 6-daagse opleidingBeoordeeld met een 9.2I.s.m. de Stichting Nalatenschapsmediation Gerenommeerde trainers met veel praktijkervaring

Specialisatieopleiding Nalatenschapsmediation

Voor mediators die in hun werk met nalatenschapskwesties te maken hebben of zich willen specialiseren, biedt Result Mediation in samenwerking met De stichting Nalatenschapsmediation de specialisatieopleiding Nalatenschapsmediation aan. Een voor Nederland unieke 6-daagse specialisatieopleiding voor mediators. De cursisten beoordeelden de opleiding gemiddeld met een 9.2.

Nalatenschapsmediation in het kort

Lossere familiebanden, echtscheidingen, tweede huwelijken en steeds grotere vermogens leiden in toenemende mate tot familieconflicten als de erfenis moet worden verdeeld. Ook het vaak ontbreken van een testament en anderzijds de trend van het steeds complexere testament met vele keuzemogelijkheden, maken de afwikkeling van een nalatenschap niet gemakkelijk.

De nalatenschapsmediator kan hierbij een centrale rol innemen: hij is niet alleen de regisseur van het mediationproces maar informeert de erfgenamen ook over de toepasselijke rechtsregels en helpt hen gestructureerd te onderhandelen. Mediation bij Nalatenschapsconflicten vereist naast een grondige kennis van de psychologische achtergronden en de juridische problematiek specifieke vaardigheden. Tijdens deze specialisatieopleiding komen deze laatste aspecten aan bod.

 • In samenwerking met de Stichting Nalatenschapsmediation.
 • Gerenommeerde docenten met veel praktijkervaring.
 • Je oefent situaties uit de nalatenschapspraktijk in rollenspellen met acteurs.
 • Door cursisten beoordeeld met een 9.2.

Wat je bereikt met deze specialisatie

 • Competentie in de juridische problematiek van nalatenschapsmediations.
 • Kennis en inzicht in familiesystemen, intergenerationele aspecten, en groepsdynamiek.
 • Kennis van de fasen van het rouwproces en hoe je daar als mediator een rol in speelt.
 • Je leert welke interventies je juist wel en welke je juist niet moet gebruiken in een nalatenschapsmediation.

Meld je aan

Meld je nu aan voor de specialisatieopleiding die start in November 2024.
Klantverhalen

Een hele goede opleiding die wordt gegeven door gedreven docenten met verstand van zaken. De opleiding geeft waar voor haar geld.

De cursusdagen heb ik als een verrijking ervaren. Bijzonder inspirerende sprekers, een leuke, heel gemengde, groep mensen, allen zeer gemotiveerd.

Als scheidingsmediator weet ik wat er nodig is om met twee partijen tot een goede oplossing te komen. Bij het afwikkelen van een nalatenschap zijn er meestal meer partijen betrokken. Deze opleiding geeft mij de tools om ook in een complexere setting te werken en van alle betrokkenen de belangen helder op tafel te krijgen. Van daaruit kan ik ze begeleiden naar een duurzaam gedragen oplossing die ruimte biedt om ook na de verdeling van de nalatenschap als familie door te gaan.

Nalatenschapsmediation

Wil je meer weten over de opleiding? Volg de gratis online informatiesessie.

Heb je specifieke vragen over de opleiding of wil je alvast een voorproefje van wat er doorgenomen wordt? Schrijf je dan in voor een gratis online informatiesessie. Een sessie duurt ± 45. minuten.

 • 6 september (tijd: 13.00 uur)
 • N.t.b.

Kan je bovengenoemde dag(en) niet. Kies de optie ‘n.t.b.’ en we stemmen een datum met je af.

De opzet van de specialisatieopleiding

In drie blokken van telkens twee opleidingsdagen worden vaardigheden en inzichten aan de hand van casussen uit de nalatenschapspraktijk aangeleerd en geoefend. De deelnemers maken onder andere gebruik van een digitale leeromgeving voor het programmamateriaal en relevante vakliteratuur.

Hulp nodig? Iris Ydema Opleidingsmanager

Het programma

De opleiding heeft een trainingsopzet maar kent ook een groot onderdeel kennisoverdracht en is geënt op de praktijk van conflictmediation in nalatenschapskwesties. In drie blokken van twee aansluitende dagen over een periode van twee maanden oefenen cursisten actief vaardigheden en inzichten aan de hand van cases uit de nalatenschapspraktijk. De cursisten maken gebruik van een digitale leeromgeving voor het programmamateriaal en relevante vakliteratuur.

 • Unieke 6-daagse opleiding
 • Incl. relevante vakliteratuur
 • Rollenspelen met professionele acteurs van Theater Draad
 • Een digitale leeromgeving voor het programmamateriaal
 • Door cursisten beoordeeld met een 9,2!
 • Onder auspiciën van de Stichting Nalatenschapsmediation

Als toevoeging op deze opleiding kun je jezelf ook inschrijven voor de 2-daagse masterclass Grondbeginselen erfrecht.

Bekijk hier de 2-daagse masterclass Grondbeginselen erfrecht.

Een selectie van de onderwerpen

Over de kracht van een goed gesprek

Bij nalatenschapsmediation zal de mediator ongetwijfeld te maken krijgen met emoties bij de nabestaanden. Er is verdriet, boosheid en onzekerheid over de toekomst. Als gevolg kunnen er heftige conflicten ontstaan. Het succes van de mediation hangt juist dan vooral af van het contact tussen de mediator en de cliënt(en).

De mediator dient in staat te zijn een sfeer van vertrouwdheid te creëren waarin de cliënt zich begrepen en gekend voelt. Dit vereist een bepaalde grondhouding van de mediator. De mediator die zichzelf kan zijn (authenticiteit) maakt de weg vrij voor een constructief gesprek. Pas dan komt de kern van de zaak op tafel en kunnen de onderwerpen en opties besproken worden die van wezenlijk belang zijn om problemen op te lossen.

Over de psychologische achtergrond van familieconflicten

De meeste mensen proberen voortdurend angstige en bedreigende situaties te vermijden en zoveel mogelijk zekerheid te verwerven. Angst en angstreductie beheersen ons bestaan, vaak zonder dat wij ons hiervan bewust zijn. De mediator is geen therapeut. Enige theoretische kennis van de onderliggende mechanismen van het gedrag is echter noodzakelijk om adequaat te kunnen reageren tijdens de mediation.

Rouwverwerking

In Nederland sterven gemiddeld 400 mensen per dag. Van de nabestaanden ondervindt één op de vijf mensen psychische problemen. Rouw is het verwerkingsproces dat het verdriet hanteerbaar moet maken. Hoe sterker de band met de overledene, hoe intenser de rouw. De fasen van rouw zullen besproken worden.

De systeembenadering

In de opleiding wordt aandacht besteed aan  de aanpakken en theorie van Boszormenyi-Nagy, Minuchin en Hellinger. Wat is de invloed van plaats in de kinderrij? Hoe maak je als mediator gebruik van systemische kennis? Welke interventies / vragen werken en welke interventies / vragen juist niet.

Communicatiepatronen tussen familieleden

Het verdelen van de nalatenschap na het overlijden van de ouders is een levensfeit met grote invloed op de onderlinge familie verhoudingen. Bij de verdeling vindt een verrekening plaats van de erkenning en de liefde van de ouders tussen de broers en zussen.

Bij onderzoek blijkt dat na de verdeling de helft van de familie relaties ongewijzigd blijven, bij 1/4 verbeteren de relaties tussen familieleden en bij 1/4 van de verdelingen ontstaat een ruzie die dan vaak uitloopt op een breuk.

Methodische nalatenschapsmediation: meerdere partijen

Het belang van een methodisch gestructureerde werkwijze in mediation is groot: deze geeft zowel voor de mediator als de cliënten houvast en richting en draagt er zorg voor dat het mediationproces inzichtelijk en transparant is. In het bijzonder op het meer gecompliceerde terrein van nalatenschapsmediation is een methode die vaardigheden en technieken accommodeert onontbeerlijk.

Over onze mediation opleidingen

Indeling van lesblokken

De trainers

Mr. Annette M van Riemsdijk
Trainer
Bekijken
Dr. mr. Fred Schonewille
Trainer
Bekijken
Else-Marie van den Eerenbeemt
Trainer
Bekijken
Drs. George Smits
Trainer
Bekijken

Eindtermen: Categorie 1

Je kunt na afronding van de opleiding de titel ‘gecertificeerd nalatenschapsmediator’ voeren, hiervoor moet je dan alleen een mondeling vaardighedenassessment en een erfrechtassessment met goed gevolg afleggen. Hiernaast moet je als mediator in het MfN-register of het vFAS register staan ingeschreven. Vervolgens word je dan opgenomen in het register voor Nalatenschapsmediators als aangehouden door de Stichting.

Heb je een door de vFAS, Vereniging van Erfrechtadvocaten of EPN geaccrediteerde juridische specialisatieopleiding gevolgd of beschik je aantoonbaar over grondige en actuele kennis van het erfrecht? Dan kun je in aanmerking komen voor een vrijstelling voor de erfrechttoets.

Eindtermen: Categorie 2

Als je alleen het vaardighedententamen aflegt en niet de erfrechttoets (met goed gevolg) dan kun je alleen gecertificeerd worden als je vast samenwerkt met een erfrechtjurist, die de erfrechttoets met goed gevolg heeft afgelegd, of hier de bovengenoemde vrijstelling voor heeft gekregen. Deze erfrechtspecialist draagt zorg voor de erfrechtelijke inhoud.

Het te formeren team wordt als zodanig geregistreerd. Mutaties in deze samenwerking moeten steeds zo spoedig mogelijk aan de stichting worden doorgegeven.

November 2024

Dag 1, 04 november 2024
09:30 - 19:00 uur
Dag 2, 05 november 2024
09:30 - 19:00 uur
Dag 3, 18 november 2024
09:30 - 19:00 uur
Dag 4, 19 november 2024
09:30 - 19:00 uur
Dag 5, 09 december 2024
09:30 - 19:00 uur
Dag 6, 10 december 2024
09:30 - 19:00 uur
Dag 7, 15 januari 2025
09:30 - 19:00 uur (facultatief)
Dag 8, 16 januari 2025
09:30 - 19:00 uur (facultatief)