91% slagingspercentage
100% klanttevredenheid
100% inzet van ons

Arbeidsmediation

Bent u als werknemer/werkgever beland in een arbeidsconflict? Zet nu arbeidsmediation in voor uw conflict.

Landelijke dekking, altijd een arbeidsmediatorMfN registermediatorsAl meer dan 20 jaar actief91% Slagingspercentage

Al ruim 10.000 arbeidsmediations begeleid

Result Mediation is het grootste kantoor op het gebied van arbeidsmediation in Nederland. Onze 35 mediators zijn door het hele land gevestigd en hebben in de afgelopen jaren ruim 10.000 mediations begeleid. Deze ervaring zetten onze mediators dagelijks in om nog betere resultaten te bereiken. Al onze arbeidsmediators zijn MfN-registermediator.

Voor onze arbeidsmediations werken wij samen met onder andere ArboNed, Keerpunt, Arbo Unie, ArGon Groep, Capability, MKBasics en Zorg van de Zaak. Voor hen voeren wij mediations uit wanneer dit door de bedrijfsarts geadviseerd wordt.

Doorlooptijd arbeidsmediation

Een arbeidsconflict heeft gevolgen voor het functioneren van de werknemer en het functioneren van het bedrijf. Onze arbeidsmediators hebben constant zorg voor de mens en de oplossing. Bij Result Mediation worden 9 van de 10 arbeidsmediations binnen 6 weken afgerond.

Het is belangrijk dat de mediator de partijen de tijd geeft om tot een oplossing te komen. Een arbeidsconflict moet ook niet langer duren dan nodig. Hoe langer het duurt, hoe groter de druk en stress die mensen ervaren, en hoe meer geld het kost. Dat willen onze arbeidsmediators voorkomen.

Arbeidsconflict?

Bent u als werknemer/werkgever beland in een arbeidsconflict? Wij helpen jullie graag verder, om zodoende tot een uitkomst te komen die voor beide partijen acceptabel is.

  • Landelijke dekking, altijd een arbeidsmediator
  • MfN registermediators
  • Al meer dan 20 jaar actief
  • 91% Slagingspercentage

Weten of mediation iets aan uw arbeidsconflict kan doen? Neem vrijblijvend contact op via onderstaande knop of bel +31 (0)20 – 205 02 39

Uw conflict opgelost krijgen?
Met arbeidsmediation lossen wij 91% van de conflicten op.

Plan een vrijblijvend oriëntatiegesprek met ons in!

Diederik Diercks
Arbeidsmediator, Directie, Trainer, Zakelijke mediator
Bekijken

Ervaring van arbeidsmediators

De arbeidsmediators van Result Mediation doen jaarlijks meer dan 1200 mediations. Er zijn vele praktijkcases langsgekomen, groot en klein. Sommige cases delen we in onze kennisomgeving, om zodoende u te laten proeven van hoe een arbeidsmediation kan verlopen.

Werkwijze arbeidsmediation

De voorgelegde cases worden bij Result Mediation opgepakt in een gestructureerde bemiddeling. Een neutrale en onafhankelijke mediator begeleidt conflictpartijen naar een oplossing. Een oplossing die voor elke partij acceptabel is.

Professioneel contact

Een mediation is voor alle betrokkenen iets heel persoonlijks. De arbeidsmediators van Result Mediation weten dit als geen ander en zorgen ervoor dat met alle betrokkenen een goed en professioneel contact wordt onderhouden, dus ook met de betrokken casemanagers en bedrijfsartsen.

 

 

Resultaten: ruim 90% slaagt

Arbeidsmediation levert snel de gewenste resultaten op: ruim 90% van de mediations die Result Mediation doet, slaagt. Ongeveer de helft van de geslaagde mediations eindigt met een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, de andere helft eindigt met afspraken over de werkhervatting en re-integratie. De mediator legt de bereikte oplossing vast in een vaststellingsovereenkomst die wordt ondertekend door partijen.

Vraag en antwoord

Wij beantwoorden graag al uw vragen.

Kan ik een vrijblijvend gesprek krijgen?

Haalbaarheidsonderzoek

U kunt altijd een kosteloos telefonisch haalbaarheidsonderzoek met één van onze mediators krijgen. De mediator neemt dan met u de situatie door en bespreekt de opties die hij ziet. Wanneer de mediator denkt dat mediation geen goede optie is, zal hij dit ook zeggen.

Wat kost een mediation?

Het uurtarief van de mediator ligt tussen de € 200,- en € 350,-, afhankelijk van het soort conflict en de betrokken mediator. Bij een arbeidsmediation besteed de mediator gemiddeld 10 uur. Bij zakelijke mediations maakt de mediator voorafgaand aan de mediation een urenraming.

Wanneer is er sprake van een conflict?

Arbeidsmediation

Deze vraag is vaak minder belangrijk dan het oplossen van de situatie. De definitie van een arbeidsconflict is: ‘twee partijen, binnen de grenzen van een arbeidsorganisatie, hebben een arbeidsconflict als tenminste één van de partijen vindt dat de andere partij haar dwarsboomt of ergert. Dit kan zijn op arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden of arbeidsvoorwaarden’. In de mediation spreken wij over een “kwestie”  of een “situatie”.

Zakelijke mediation

Ook hier is de vraag of er wel of geen conflict is minder belangrijk dan het vinden van een oplossing voor de situatie. Wanneer een zakelijke relatie vastloopt en er te veel negatieve energie ontstaat gaat een mediator zorgen voor beweging. Zo ontstaat er duidelijkheid en een toekomstbeeld waar alle betrokkenen mee verder kunnen.

Mag ik iemand meenemen naar de mediation?

Alles in de mediation gaat in overleg, dit dus ook. Wanneer één van de partijen iemand mee wil nemen, zal de mediator of ons casemanagement dat met de andere partij bespreken. Om ervoor te zorgen dat er balans aan tafel is, kan de andere partij dan ook iemand meenemen.

Waarom zou ik iemand meenemen?

Soms vinden mensen het prettig als ze achteraf met iemand kunnen bespreken wat er gebeurde en gezegd werd. In andere gevallen willen ze hun (juridisch) adviseur meenemen. Ook gebeurt het dat er binnen de situatie verschillende verantwoordelijken zijn die allen aan tafel moeten zitten om zo mandaat voor de hele oplossing te hebben.

De mediator zorgt ervoor dat het gesprek in principe gevoerd wordt door de direct betrokkenen (werkgever/werknemer, partners, aandeelhouders).

Capabel

“De mediator was zeer capabel en kon feilloos doorvragen op de kritieke momenten Ze heeft een essentiële rol gespeeld in het doorbreken van de impasse.”

Manager Marketing en Communicatie van een publieke dienstverlener
Spijker op zijn kop

Geweldige dame, sloeg snel de spijker op zijn kop. Persoonlijk heb ik veel aan de mediation gehad, ook na afronding van het geheel.

Praktijkmanager huisartsenpraktijk
Integer

“Mijn mediator was een integere, goede luisteraar die tot kern doordringt. Rustig, aandachtig en heldere verwoording, zorgt voor een snelle afwikkeling.”

Eigenaar schoenenwinkel
Ook de juridische kant

Kundige mediator met een goed inschattingsvermogen om de zaken kort en duidelijk samen te vatten. Ik snap dat er ook zaken van de juridische kant bekeken moeten worden en hij wist dit duidelijk aan mij over te brengen.

Medewerker Machinefabriek

Werkwijze Arbeidsmediation

Mediation is een gestructureerde bemiddeling. Een neutrale en onafhankelijke mediator begeleidt conflictpartijen naar een oplossing. Een oplossing die voor elke partij acceptabel is. Mediation is vrijwillig; stoppen kan door elke partij en de mediator, op elk gewenst moment. De mediator doet dan vaak nog een laatste poging. Slaagt die niet dan beëindigt de mediator de mediation. Er geldt strikte geheimhouding. De bereikte oplossing is pas bindend na ondertekening van een vaststellingsovereenkomst (VSO).

De casemanager informeert

Na een aanvraag voor een arbeidsmediation informeert de casemanager van Result Mediation de werkgever en de werknemer over de mediation, inclusief de gegevens van de mediator. De casemanager maakt de eerste afspraak met de mediator.

Online intake

Aan de hand van de vragen en uw antwoorden kan de mediator zich gedegen voorbereiden. De belangrijkste voordelen van de online intake (met dank aan de Universiteit van Leuven):

  • De mediation verloopt dankzij deze online inventarisatie efficiënter
  • Iedere partij kan zich in haar eigen tempo voorbereiden
  • De partijen hebben geen last van eventuele ‘partijongelijkheid’

De mediator

Vervolgens neemt de mediator contact op met beide partijen en de verwijzer, meestal een arbodienst en soms een rechtsbijstandverzekeraar. De mediator bespreekt, mede op basis van de online intake, hoe de situatie het beste kan worden aangepakt. NA het eerste contact wordt een afspraak gepland.

Mediationgesprek

Tijdens het eerste mediationgesprek wordt de mediationovereenkomst ondertekend, met als doel vrijwilligheid en vertrouwelijkheid voor beide partijen te waarborgen. Beide partijen krijgen de gelegenheid om hun standpunt toe te lichten. De mediator stimuleert de partijen om op constructieve wijze de situatie te bespreken en tot afspraken te komen. Daarbij heeft de mediator de mogelijkheid om afzonderlijk en vertrouwelijk met beide partijen te spreken.

Oplossing door mediation

Eén bijeenkomst kan al voldoende zijn om tot een oplossing te komen, soms zijn nog enkele vervolggesprekken nodig. De mediator kan de gemaakte afspraken vastleggen in een vaststellingsovereenkomst. In de praktijk betekent dit:

  • In overeenstemming goede werkafspraken maken of
  • Beëindiging van de arbeidsovereenkomst, waarbij de WW-rechten van de werknemer behouden blijven

De mediator begeleidt de partijen naar een gedegen invulling van de afspraken.

Afronding mediation

Een arbeidsmediation eindigt met het maken van afspraken over de toekomst, na ondertekening van een vaststellingsovereenkomst door beide partijen. In deze overeenkomst worden de afspraken vastgelegd of de mededeling van de mediator (of één van de partijen) dat de mediation wordt beëindigd zonder resultaat. De beëindiging van een dienstverband wordt altijd in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd. Hieruit blijkt voor het UWV dat de werknemer niet verwijtbaar werkloos is geworden. Het recht op WW blijft dan behouden.

Rapportage

Tijdens de stappen in het mediationtraject maakt de mediator een voortgangsverslag voor de verwijzer, die daarmee volledig op de hoogte blijft van de procedure. Daarnaast kan de mediator, in overleg met beide partijen, ook contact opnemen met de verwijzer.

Advies van Result Mediation

Bij Result Mediation slaagt ruim 90% van de mediations. Een belangrijke succesfactor is dat elke partij bereid is om zich in te zetten. Soms laat een partij het conflict liever voortduren of wordt gekozen om de rechter in te schakelen. Als partijen het niet eens worden, dan blijft het dienstverband bestaan, inclusief de re-integratieverplichtingen. In complexe situaties overleggen wij graag met u, uiteraard vertrouwelijk, wat mediation in uw specifieke situatie kan bieden. Neemt u daarvoor contact op met een van onze casemanagers.

Werkwijze bij arbeidsmediation

Stap 1Contact met de casemanager

Bij aanvang van de mediation neemt één van onze casemanagers contact op met alle betrokken partijen. De casemanager bespreekt met u hoe een mediation verloopt en wat de verschillend mogelijkheden zijn. De werkgever ontvangt een offerte voor de mediation. De casemanager checkt of beide partijen akkoord gaan met de mediation en beantwoordt vragen als die er zijn. Wanneer dit raadzaam is, kunt u door de casemanager in contact worden gebracht met een mediator voor een haalbaarheidsonderzoek.

Wanneer alle vragen beantwoord zijn en er van beide kanten commitment is, start de casemanager de mediation op.

Stap 3Oplossingen, na 2 of 3 gesprekken

Wanneer de belangen zijn geïnventariseerd, gaat u oplossingen verzinnen. Vaak komen mensen al met oplossingen aan tafel. Dat is heel logisch. Soms blijkt die oplossing ook te passen bij alle verschillende belangen, maar vaak ook niet. Dan blijkt echter dat een andere oplossing, waarmee partijen niet aan tafel kwamen, wel voor iedereen acceptabel. De mediator zorgt ervoor dat er geen kansen gemist worden.

In een arbeidmediation zal de oplossing altijd gericht zijn op één van de twee mogelijkheden: óf partijen herstellen het vertrouwen, gaan samen verder en maken afspraken waarmee dit kan. Óf de conclusie is dat de arbeidsrelatie beter beëindigd kan worden en dan maken partijen afspraken die voor beiden acceptabel zijn.

Stap 2Het begin van de mediation

Hoe de mediation precies begint hangt af van de situatie. Meestal wordt er direct een gezamenlijk gesprek met de mediator en alle betrokken partijen gepland. In sommige gevallen wordt dit gezamenlijke gesprek voorafgegaan door individuele voorgesprekken.

De mediator begint met van u te horen wat de situatie is. Hij zal dit ook van de andere partij horen. Hierna gaat hij met u beiden bespreken wat voor u belangrijk is bij een mogelijke oplossing. Hierdoor ontstaat een overzicht van de verschillende belangen.

Deze fase noemen wij de inventarisatie-fase. Deze wordt meestal gedurende het eerste gesprek afgerond.

Stap 4Het vastleggen van de oplossing

Afspraken die in een mediation worden gemaakt, zijn pas bindend wanneer ze op papier staan en getekend zijn. Wanneer partijen besluiten samen verder te gaan binnen de arbeidsrelatie (40% van de arbeidsmediations) worden deze afspraken door de mediator vastgelegd. Dit kan in een simpele overeenkomst, of zelfs per mail, maar ook in een vaststellingsovereenkomst (VSO). Wanneer partijen uit elkaar gaan (50% van de arbeidsmediations) heet dit een Beëindiging van de arbeidsovereenkomst met Wederzijds Goedvinden (BWG). Deze afspraken worden altijd in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd. Dit gebeurt door de mediator of door partijen zelf, in overleg.

Bekijk alle arbeidsmediators

Connie Witjens
Arbeidsmediator
Bekijken
Charles Luijten
Arbeidsmediator
Bekijken
Leon Hoornweg
Arbeidsmediator, Mediator in International Organisations, Trainer, Zakelijke mediator
Bekijken
Birgitta Smits
Arbeidsmediator, Mediator in International Organisations
Bekijken
Eric Poll
Arbeidsmediator
Bekijken

Tijd om in contact te komen

Met professionele mediation lossen wij 91% van de conflicten op. Snel en tot tevredenheid van beide partijen.

  • Wilt u ons direct bereiken, bel dan naar +31 (0)20 - 205 02 39

Deze website maakt gebruik van cookies voor de beste gebruikservaring. Ga hiermee akkoord door op 'Accepteer cookies' te klikken.