91% slagingspercentage
87% klanttevredenheid
100% inzet van ons

Arbeidsmediation

Een arbeidsconflict kost veel energie, tijd en geld. Voor alle partijen. Onze mediators helpen per jaar 1.200 arbeidsconflicten op te lossen. Kies arbeidsmediation voor het oplossen van jouw arbeidsconflict.

Landelijke dekking, altijd een arbeidsmediatorMfN registermediatorsAl meer dan 20 jaar actief91% slagingspercentage

Waarom arbeidsmediation?

Je komt samen niet uit jouw arbeidsconflict of de bedrijfsarts adviseert mediation omdat er spanningen zijn ontstaan in jouw werkrelatie. Dan kan arbeidsmediation helpen om tot een voor beide partijen acceptabele oplossing te komen.

Arbeidsmediator als neutrale bemiddelaar

 • Onpartijdig en vakkundigarbeidsmediation gesprekken begeleiden
 • Constante zorg voor de mens en de oplossing van het conflict.
 • Sinds 1998 ruim 10.000 mediations begeleid.
 • Al onze arbeidsmediators zijn MfN-registermediator.

Onze jarenlange ervaring zetten we dagelijks door heel Nederland in om nog betere resultaten te bereiken.

De duur van een arbeidsmediation

Het is belangrijk dat de mediator de partijen de tijd geeft om tot een oplossing te komen voor het conflict op de werkvloer. Daarnaast moet een arbeidsconflict ook niet langer duren dan nodig. Hoe langer het duurt, hoe groter de druk en stress die mensen ervaren, en hoe meer geld het kost. Dat willen onze arbeidsmediators voorkomen. Bij Result Mediation worden 9 van de 10 arbeidsmediation binnen 6 weken afgerond.

Wat kost arbeidsmediation?

De kosten voor een arbeidsmediation zijn gemiddeld slechts 2.200,-. Dit in tegenstelling tot de kosten van een slepend arbeidsconflict: een uit de hand gelopen arbeidsconflict kost een werkgever gemiddeld 27.000 euro. Daarbovenop komen nog de mogelijke negatieve effecten zoals demotivatie van werknemers, een slechte werksfeer en reputatieschade van het bedrijf. Arbeidsmediation kan zodoende dus een zeer kosteneffectieve en efficiënte manier zijn om conflicten op te lossen.

Arbeidsconflict?

Je ontvangt bij Result Mediation:

 • Expertise
  Ervaren MfN registermediators
 • Betrouwbaarheid
  90% binnen 6 weken afgerond
 • Duidelijkheid
  Bindende afspraken op papier

Weten of Result Mediation jou kan helpen? Neem vrijblijvend contact op via onderstaande knop of bel +31 (0)20 – 205 02 39

921

Elk arbeidsconflict is anders en wij helpen je graag verder bij het maken van de juiste keuzes.

Erachter komen of jouw conflict verholpen kan worden?

Hoe werkt Mediation?

Bekijk de arbeidsmediators

Connie Witjens
Arbeidsmediator
Bekijken
Charles Luijten
Arbeidsmediator, Vertrouwenspersoon
Bekijken
Birgitta Smits
Arbeidsmediator, Mediators in International Organisations
Bekijken
Eveline Blondelle
Arbeidsmediator
Bekijken

Wij werken o.a. samen met de volgende arbodiensten

Richting

mkbasics

Keerpunt

Capability

Arboned

Birgitta Smits
Arbeidsmediator, Mediators in International Organisations
Bekijken

Omgaan met Wet Verbetering Poortwachter

Arbeidsmediation heeft via de Wet Verbetering Poortwachter en de Stecr-werkwijzer een rol gekregen in de re-integratie spelregels. Wanneer de werkgever en werknemer met elkaar in gesprek gaan met een mediator, voldoen zij aan de verplichtingen die een goede werkgever en werknemer hebben, als er communicatieproblemen op de werkvloer zijn.

Ervaring van arbeidsmediators

De arbeidsmediators van Result Mediation doen jaarlijks meer dan 1200 mediations. Er zijn vele praktijkcases langsgekomen, groot en klein. Sommige cases delen we in onze kennisomgeving, om je te laten proeven van hoe een arbeidsmediation kan verlopen.

Werkwijze arbeidsmediation

De voorgelegde cases worden bij Result Mediation opgepakt in een gestructureerde bemiddeling. Een neutrale en onafhankelijke mediator begeleidt conflictpartijen naar een oplossing. Een oplossing die voor elke partij acceptabel is.

 

 

Professioneel contact

Een mediation is voor alle betrokkenen iets heel persoonlijks. De arbeidsmediators van Result Mediation weten dit als geen ander en zorgen ervoor dat met alle betrokkenen een goed en professioneel contact wordt onderhouden, dus ook met de betrokken casemanagers en bedrijfsartsen.

Resultaten: 91% mediations slaagt

Arbeidsmediation levert snel de gewenste resultaten op: 91% van de mediations die Result Mediation doet, slaagt. Ongeveer de helft van de geslaagde mediations eindigt met een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, de andere helft eindigt met afspraken over de werkhervatting en re-integratie. De mediator legt de bereikte oplossing vast in een vaststellingsovereenkomst die wordt ondertekend door partijen.

Vraag en antwoord

Wij beantwoorden graag al jouw vragen.

Kan ik een vrijblijvend gesprek krijgen?

Haalbaarheidsonderzoek

Je kunt altijd een kosteloos telefonisch haalbaarheidsonderzoek met één van onze mediators krijgen. De mediator neemt dan met jou de situatie door en bespreekt de opties die hij ziet. Wanneer de mediator denkt dat mediation geen goede optie is, zal hij dit ook zeggen.

Wat kost een mediation?

Het uurtarief van de mediator ligt tussen de € 200 en € 350, afhankelijk van het soort conflict en de betrokken mediator. Bij een arbeidsmediation besteedt de mediator gemiddeld 10 uur. Bij zakelijke mediations maakt de mediator voorafgaand aan de mediation een ureninschatting.

Wanneer is er sprake van een conflict?

Arbeidsmediation

Deze vraag is vaak minder belangrijk dan het oplossen van de situatie. De definitie van een arbeidsconflict is: ‘twee partijen, binnen de grenzen van een arbeidsorganisatie, hebben een arbeidsconflict als tenminste één van de partijen vindt dat de andere partij haar dwarsboomt of ergert. Dit kan zijn op arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden of arbeidsvoorwaarden’. In de mediation spreken wij over een ‘kwestie’  of een ‘situatie’.

Zakelijke mediation

Ook hier is de vraag of er wel of geen conflict is minder belangrijk dan het vinden van een oplossing voor de situatie. Wanneer een zakelijke relatie vastloopt en er te veel negatieve energie ontstaat, gaat een mediator zorgen voor beweging. Zo ontstaat er duidelijkheid en een toekomstbeeld waar alle betrokkenen mee verder kunnen.

Mag ik iemand meenemen naar de mediation?

Alles in de mediation gaat in overleg, dit dus ook. Wanneer één van de partijen iemand mee wil nemen, zal de mediator of ons casemanagement dat met de andere partij bespreken. Om ervoor te zorgen dat er balans aan tafel is, kan de andere partij dan ook iemand meenemen.

Waarom zou ik iemand meenemen?

Soms vinden mensen het prettig als ze achteraf met iemand kunnen bespreken wat er gebeurde en gezegd werd. In andere gevallen willen ze hun (juridisch) adviseur meenemen. Ook gebeurt het dat er binnen de situatie verschillende verantwoordelijken zijn die allen aan tafel moeten zitten om zo mandaat voor de hele oplossing te hebben.

De mediator zorgt ervoor dat het gesprek in principe gevoerd wordt door de direct betrokkenen (werkgever/werknemer, partners, aandeelhouders).

Capabel

“De mediator was zeer capabel en kon feilloos doorvragen op de kritieke momenten Ze heeft een essentiële rol gespeeld in het doorbreken van de impasse.”

Manager Marketing en Communicatie van een publieke dienstverlener
Spijker op zijn kop

Geweldige dame, sloeg snel de spijker op zijn kop. Persoonlijk heb ik veel aan de mediation gehad, ook na afronding van het geheel.

Praktijkmanager huisartsenpraktijk
Integer

“Mijn mediator was een integere, goede luisteraar die tot kern doordringt. Rustig, aandachtig en heldere verwoording, zorgt voor een snelle afwikkeling.”

Eigenaar schoenenwinkel
Ook de juridische kant

Kundige mediator met een goed inschattingsvermogen om de zaken kort en duidelijk samen te vatten. Ik snap dat er ook zaken van de juridische kant bekeken moeten worden en hij wist dit duidelijk aan mij over te brengen.

Medewerker Machinefabriek

Hoe verloopt een mediation?

Mediation is een gestructureerde bemiddeling. Een neutrale en onafhankelijke mediator begeleidt conflictpartijen naar een uitkomst die voor elke partij acceptabel is. Mediation is vrijwillig; beëindigen kan op elk gewenst moment door elke partij en de mediator. De mediator eindigt de mediation pas nadat alle mogelijkheden om tot overeenstemming te komen zorgvuldig onderzocht zijn.

Er geldt geheimhouding over alle nieuwe informatie die in de mediation gedeeld wordt. De bereikte uitkomst is pas bindend na ondertekening van een vaststellingsovereenkomst (VSO).

De casemanager informeert

Na een aanvraag voor een arbeidsmediation informeert de casemanager van Result Mediation de werkgever en de werknemer over de mediation en verstrekt de contactgegevens van de mediator. De casemanager verzorgt het eerste contact tussen partijen en de mediator.

Voorgesprekken

Desgewenst kunnen afzonderlijke en vertrouwelijke voorgesprekken met de mediator gevoerd worden. Daarbij kan oriënterend met de mediator gesproken worden over de procesgang in mediation en over de mogelijkheden in de aanpak van de kwestie.

Online intake

Wanneer geen voorgesprekken worden gehouden met de mediator, ontvangen partijen een vragenlijst (online intake). Partijen kunnen zich beraden wat ze in de mediation aan de orde willen stellen en de mediator heeft informatie ontvangen over de visie en de belangen die in de mediation aan de orde kunnen komen.

De mediator als neutrale procesbegeleider

In overleg met partijen vindt op een geschikte gesprekslocatie een bijeenkomst plaats. Er moet overeenstemming zijn over de gespreksdeelnemers. In de mediationbijeenkomst geeft de mediator ruimte aan ieders verhaal en de belangen inventariseren. De mediator stimuleert dat er op een respectvolle wijze met elkaar gesproken wordt en stimuleert dat er goed geluisterd wordt naar elkaar.

We onderzoeken samen wat nodig is om met elkaar te verduidelijken en we verkennen verschillende oplossingsrichtingen. De mediator kan zo nodig afzonderlijk met partijen spreken als dat nodig is voor het proces. De uitkomst van de mediation is vrijwillig. Als er geen formele uitkomst komt, dan wordt de mediation met een neutraal beëindigingsbericht afgesloten.

Mediationgesprek

Bij aanvang van de mediation wordt de mediationovereenkomst ondertekend, met als doel de vrijwilligheid en vertrouwelijkheid voor beide partijen te waarborgen en vast te leggen dat de mediator de kwestie neutraal in behandeling neemt. De mediationovereenkomst is verbonden met het MfN-mediationreglement en de gedragsregels voor de mediator. Uitgangspunt is dat er een kwalitatief zorgvuldige procesgang plaatsvindt.

Na beëindigen van de mediation blijft de geheimhouding van kracht. Partijen kunnen afspraken maken over wie betrokken worden in de geheimhouding. Partijen mogen zich altijd laten adviseren.

Werkwijze bij arbeidsmediation

Stap 1Contact met de casemanager

Bij aanvang van de mediation neemt één van onze casemanagers contact op met alle betrokken partijen. De casemanager vertelt hoe een mediation verloopt en wat de verschillende mogelijkheden zijn. De werkgever ontvangt vervolgens een offerte voor de mediation. De casemanager checkt of beide partijen akkoord gaan met de mediation en beantwoordt vragen als die er zijn. Wanneer dit raadzaam is, kun je door de casemanager in contact worden gebracht met een mediator voor een haalbaarheidsonderzoek.

Wanneer alle vragen beantwoord zijn en er van beide kanten commitment is, start de casemanager de mediation op.

Stap 3Oplossingen, na 2 of 3 gesprekken

Wanneer de belangen zijn geïnventariseerd, starten we met het verzinnen van oplossingen. Vaak komen mensen zelf al met oplossingen aan tafel. Dat is heel logisch. Soms blijkt die oplossing ook te passen bij alle verschillende belangen, maar vaak ook niet. Dan blijkt echter dat een andere oplossing, waarmee partijen niet aan tafel kwamen, wel voor iedereen acceptabel is. De mediator zorgt ervoor dat er geen kansen gemist worden.

In een arbeidmediation zal de oplossing altijd gericht zijn op één van de twee mogelijkheden: óf partijen herstellen het vertrouwen, gaan samen verder en maken afspraken waarmee dit kan. Óf de conclusie is dat de arbeidsrelatie beter beëindigd kan worden en dan maken partijen afspraken die voor beiden acceptabel zijn.

Stap 2Het begin van de mediation

Hoe de mediation precies begint hangt af van de situatie. Meestal wordt er direct een gezamenlijk gesprek met de mediator en alle betrokken partijen gepland. In sommige gevallen wordt dit gezamenlijke gesprek voorafgegaan door individuele voorgesprekken.

De mediator begint met van jou te horen wat de situatie is. Hij zal dit ook van de andere partij horen. Hierna gaat hij met jullie beiden bespreken wat voor u belangrijk is bij een mogelijke oplossing. Hierdoor ontstaat een overzicht van de verschillende belangen.

Deze fase noemen wij de inventarisatie-fase. Deze wordt meestal gedurende het eerste gesprek afgerond.

Stap 4Het vastleggen van de oplossing

Afspraken die in een mediation worden gemaakt, zijn pas bindend wanneer ze op papier staan en getekend zijn. Wanneer partijen besluiten samen verder te gaan binnen de arbeidsrelatie (40% van de arbeidsmediations) worden deze afspraken door de mediator vastgelegd. Dit kan in een simpele overeenkomst, of zelfs per mail, maar ook in een vaststellingsovereenkomst (VSO). Wanneer partijen uit elkaar gaan (50% van de arbeidsmediations) heet dit een Beëindiging van de arbeidsovereenkomst met Wederzijds Goedvinden (BWG). Deze afspraken worden altijd in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd. Dit gebeurt door de mediator of door partijen zelf, in overleg.

Eén bijeenkomst kan al voldoende zijn om tot een oplossing te komen, soms zijn nog enkele vervolggesprekken nodig. De mediator kan de gemaakte afspraken vastleggen in een vaststellingsovereenkomst of een afsprakendocument. In de praktijk betekent dit:

 • In overeenstemming goede werkafspraken maken, gericht op het continueren van de samenwerking;
 • Of beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, waarbij financiële en praktische afspraken gemaakt worden die voor alle partijen acceptabel zijn.

De arbeidsmediator zorgt voor een deugdelijke vastlegging van de afspraken.

Rapportage

De mediator houdt de verwijzer van de mediation procesmatig op de hoogte. De verwijzer weet zo wanneer de mediation start, wanneer er mediationbijeenkomsten plaatsvinden en wanneer de mediation eindigt.

Afronding mediation

De mediation eindigt altijd met een beëindigingsbericht aan partijen. Als partijen later opnieuw mediation wensen dan wordt een nieuwe mediationovereenkomst gebruikt.

Advies van Result Mediation

Soms is er twijfel of een kwestie geschikt is voor arbeidsmediation. Bijvoorbeeld wanneer er juridische procedures lopen of wanneer het niet duidelijk is wie met wie in gesprek moet. Er kan altijd overlegd worden met een van onze casemanagers of mediators als er meer duidelijkheid gewenst is over de mogelijkheden of over de aanpak van een kwestie.

Jouw arbeidsconflict oplossen?

Met professionele mediation lossen wij 91% van de conflicten op. Snel en tot tevredenheid van beide partijen.

 • Je kunt ons ook altijd direct bereiken door even te bellen naar  +31 (0)20 – 205 02 39
 • Result Mediation mag contact met mij opnemen over producten en diensten en andere inhoud die ik interessant zou kunnen vinden.