91% slagingspercentage
87% klanttevredenheid
100% inzet van ons
Mediator Charles Luijten

Charles Luijten

Ervaren mediator en trainer
ArbeidsmediatorVertrouwenspersoon

Zeer ervaren en gedreven door kwaliteit

 • Ervaring met meer dan 1000 mediations
 • Juridisch en psychologisch geschoold
 • Een achtergrond als coach en re-integratieadviseur

Charles Luijten woont in Den Bosch en werkt voornamelijk in de omgeving Noord-Brabant. Sinds 2005 is hij werkzaam als mediator, met arbeidsmediations als specialisatie. Charles vervult bij Result Mediation de functies van klachtbehandelaar, kwaliteitsfunctionaris en trainer. Vanuit zijn achtergrond als sociaal agoog en manager in de welzijnssector weet hij uitstekend om te gaan met zowel zakelijke als emotionele belangen. Charles is als peer reviewer in de kwaliteitstoetsing van mediators verbonden aan de beroepsvereniging Mediators federatie Nederland (MfN). Tevens heeft hij een eigen, bescheiden coachingspraktijk voor mensen in de zakelijke omgeving.

Hulp nodig?

Charles Luijten

Ervaren mediator en trainer

Charles Luijten aan het woord

Ik geloof in de drijfveer van ieder mens om zich te ontwikkelen en in de basis te zoeken naar harmonie. Ooit ben ik gestart als ontwikkelingstherapeut en behandelde mensen om meer in evenwicht met zichzelf te komen. Na een uitstapje als manager in de welzijnssector, ben ik me gaan toeleggen op de verzuimbegeleiding van werknemers en het adviseren van werkgevers. Zo ontstond een steeds sterkere drang naar het verbeteren van de communicatie tussen werknemers en werkgevers. Waar langs elkaar heen gepraat wordt, de constructieve communicatie gestopt is en vechtrelaties ontstaan, zie ik een uitdaging om een goed gesprek op gang te brengen. Om dit goed te kunnen volbrengen, is het van belang om psychologisch en juridisch goed onderlegd te zijn. Ik school mijzelf daarom continu bij om scherp te blijven. 

Het uitgangspunt van mediation is om partijen op één lijn te krijgen over de oplossingsrichting. Wanneer dit het repareren van de arbeidsverhouding betreft, zal met coachende mediationtechnieken een verdere aanpak plaatsvinden. Als de partijen een beëindiging van de arbeidsrelatie voorstaan, vindt een gestructureerde, procesmatige aanpak plaats in het uitwerken van een vaststellingsovereenkomst. 

Ik zie de taal van de klant spreken en gepaste voorlichting geven als een belangrijke bijdrage in mediation. Als iets niet werkt in de aanpak, dan is het zaak om niet door te modderen. In dat geval sla ik een andere weg in qua aanpak of dient de mediation beëindigd te worden. Ik betrek graag juridisch adviseurs in de onderhandelingen, omdat die een bijdrage kunnen leveren aan een haalbare overeenstemming tussen partijen. 

Van de partijen vraag ik constructieve medewerking en ik daag hen uit om keuzes te maken. Gemiddeld wordt een mediation dan succesvol afgerond in acht tot tien uur.

Ervaringen & specialisaties

Sinds 2008 meer dan 1000 mediations, waaronder:

 • Mediation in het primair onderwijs waarbij constructieve afspraken over herplaatsing bij een andere school zijn gemaakt
 • Mediation bij een taxibedrijf waarbij een schadekwestie is besproken en financiële afspraken zijn gemaakt
 • Mediation in een tandartsorganisatie over herstel van de onderlinge verhoudingen.
 • Mediation met een familiebedrijf waarbij verheldering nodig was over de verstrengeling tussen de familieband en de zakelijke verbintenissen
 • Mediation binnen een grote zakelijke onderneming waarbij door reorganisatie geschoven moest worden met functies, taken en bevoegdheden
 • Mediation bij een middelgrote onderneming waarbij de werkgever en een medewerker met een langdurend dienstverband respectvol de arbeidsrelatie hebben beëindigd.
 • Mediation met een advocatenkantoor waarbij een conflict speelde binnen afspraken over invulling van het patroonschap
 • Mediation in wisselende samenstelling van gesprekspartners met een scholengemeenschap over het bepalen van een verbetertraject en het herstel van vertrouwen
 • Mediation met een vrijwilligersorganisatie die werkt met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt waarbij afspraken zijn gemaakt over herstel vertrouwen met het gaan werken bij een zusterorganisatie.
 • Mediation bij een groot industrieel bedrijf met een co-mediator over een veilige en duurzame werkplek
 • Mediation met een klein technisch bedrijf waarbij behalve de zakelijke relatie ook de privé-relatie geëindigd is met constructieve afspraken met meerdere vaststellingsovereenkomsten
 • Mediation met een horeca-organisatie die met verstandelijk gehandicapte medewerkers werkt waarbij in goed overleg de arbeidsrelatie geëindigd is.
 • Mediation bij een overheidsinstelling over wijziging functie en daarbij komende arbeidsvoorwaardelijke afspraken
 • Gecombineerde familie- en arbeidsmediation bij een bloemenwinkel over beëindiging van de samenwerkingsrelatie met constructieve afspraken over de communicatie naar buiten
 • Mediation bij een landelijke provider inzake telefoondiensten over de stijl van leidinggeven en herstel vertrouwen in de samenwerking.
 • Groepsmediation met een commerciële verkooporganisatie waarbij gestart is met een individuele mediation en opgeschaald is naar het team
 • Groepsmediation met een technisch bedrijf van waaruit een individuele mediation voortkwam en zodoende toegewerkt werd naar een oplossing
 • Mediation met een architectenbureau waar in verschillende samenstellingen van gesprekspartners met elkaar gesproken is om het vertrouwen te herstellen.
 • Mediation bij een tandartspraktijk met een groot verloop van medewerkers waarbij het vertrouwen in de samenwerking een terugkerend thema was
 • Mediation bij een familiebedrijf waarbij de zakelijke arbeidsrelatie verbroken is met respect en herstel voor de privé-relatie
 • Mediation bij een horecagelegenheid waar met onvoldoende kennis van wettelijke regelgeving arbeidsvoorwaardelijke misstanden waren ontstaan.
 • Groepsmediation bij een tandtechnisch bedrijf waarbij het vertrouwen binnen het team hersteld is
 • Mediation binnen een scholengemeenschap over het beëindigen van de samenwerkingsrelatie na een vertrouwensbreuk
 • Mediation met een gemeente waar na een reorganisatie onduidelijkheid was ontstaan over taken en bevoegdheden.
 • Mediation met een instelling voor Maatschappelijke Dienstverlening over het beëindigen van de samenwerkingsrelatie
 • Groepsmediation met 2 teams in een ziekenhuis waarbij samenwerkingsafspraken worden gemaakt
 • Mediation bij een uitvaartorganisatie waarbij spanningen zijn ontstaan door een bedrijfsoverdracht en er arbeidsvoorwaardelijke en zakelijke afspraken gemaakt worden.
 • Groepsmediation met een tandartsenmaatschap op verwijzing van de rechtbank waarbij de maatschap gesplitst is
 • Conflict over een ongewenste omgangsvorm waarbij partijen uiteindelijk in goed overleg de arbeidsrelatie beëindigen
 • Conflict binnen een restaurant over de taken van de chef-kok.
 • Groepsmediation met een maatschap in een ziekenhuis
 • Conflict tussen een medewerker en de leidinggevende over samenwerking
 • Conflict over een vertrouwensbreuk waarbij de arbeidsrelatie met wederzijds goedvinden is geëindigd
Als iets niet werkt in de aanpak, dan is het zaak om niet door te modderen. Charles Luijten

Onze mensen

Rob Zonneveld

Arbeidsmediator

Bekijken

Paul Smeele

Arbeidsmediator, Mediators in International Organisations, Zakelijke Mediator

Bekijken

Nicolaas van Everdingen

Arbeidsmediator, Zakelijke Mediator

Bekijken

Marianne Dijkhuizen

Arbeidsmediator

Bekijken

Axel Blanker

Arbeidsmediator

Bekijken