91% slagingspercentage
87% klanttevredenheid
100% inzet van ons
Marianne Dijkhuizen

Marianne Dijkhuizen

Arbeidsmediator

Marianne Dijkhuizen, arbeidsmediator

  • Professioneel en betrokken
  • Goed in staat om de kern van het probleem te raken en te benoemen
  • Biedt de ruimte aan de deelnemers om hun verhaal te doen

Marianne Dijkhuizen is mededirecteur van verschillende ondernemingen. Naast haar passie voor ondernemen, is zij sinds 2001 werkzaam als MfN-registermediator en zeer ervaren in conflictanalyse en interventies. Marianne vindt het belangrijk dat zij zich als mediator weet te verplaatsen in betreffende partijen om zo de drijfveren van iemand te kunnen achterhalen en begrijpen. Zij heeft ervaring met groepsmediations en conflicten waarbij sprake is van een zeer hoog escalatieniveau. Naast registermediator is Marianne werkzaam als ombudsman, extern gecertificeerd vertrouwenspersoon en voert zij klachtonderzoek uit. Tevens begeleidt zij organisaties met het actief uitdragen van het PSA- en Integriteitbeleid, zowel preventief als curatief. 

Hulp nodig?

Marianne Dijkhuizen

Marianne Dijkhuizen aan het woord

Van conflicten kunnen betrokkenen uiteindelijk leren. De kunst is alleen om anders naar een conflict te kijken en niet vast te lopen in het halen van je gelijk. Je kunt het probleem beter erkennen en accepteren en met elkaar in gesprek treden om tot een geschikte oplossing te komen. Een oplossing die zoveel mogelijk recht doet aan de ontstane situatie en belangen van de betrokkenen. 

Mediation is een goede tool om vervelende conflictsituaties anders te gaan beschouwen en belichten. Het is een communicatief en preventief proces voor verdere escalatie in de juridische arena, waarbij partijen uiteindelijk zelf de regie houden over de oplossingen. Middels een gefaseerde benadering en onder begeleiding van mij als mediator, kan met de partijen vanuit nieuw begrip worden gewerkt naar acceptatie en passende oplossingen. 

Als mensen mij vragen wat je nu eigenlijk moet kunnen om mijn vak uit te oefenen, dan antwoord ik dat je je zoveel mogelijk moet kunnen verplaatsen in anderen. Ik zoek naar de drijfveren van iemand en tracht deze te begrijpen. Ik stel mijzelf in mediations altijd professioneel en betrokken op en bied partijen de ruimte voor het vergroten van begrip voor elkaars standpunten, belevingen en visies. 

Van de partijen verwacht ik dat ze echt aan de slag gaan om de kern van de ontstane problematiek boven tafel te krijgen. Tevens moeten zij oprechte inspanning willen leveren om uiteindelijk zélf weloverwogen beslissingen te kunnen nemen. 

Ervaringen & specialisaties

Sinds 2001 meer dan 500 mediations succesvol afgerond, waaronder:  

  • Conflict en grote afstand tussen twee directeuren die sinds enkele jaren samen het bedrijf ‘moesten’ runnen en de taken ongelijk hadden verdeeld
  • Conflict in de zorg tussen de organisatie en een collega die middels uitingen op social media de reputatie van de organisatie ‘te grabbel gooide’
  • Conflict in een restaurant waar een medewerker werd beticht van diefstal en dit uiteindelijk niet bleek te hebben gedaan.
  • Mediation tussen de oprichter en potentiële opvolger (vader en zoon) van een advieskantoor inzake verzuim versus kantjes er vanaf lopen
  • Conflict in een zwembad waar de werkgever als gevolg van schade aan integriteit van één van de werkneemsters het ontslag op staande voet moest intrekken en de arbeidsrelatie wilde herstellen in opdracht van een rechter in mediation
  • Conflict in de kinderopvang inzake de uitvoering van de functie en salarisbetalingen, deels opgelost middels arbitrage en deels in mediation.
Ik zoek naar de drijfveren van iemand en probeer die te begrijpen Marianne Dijkhuizen

Onze mensen

Rob Zonneveld

Arbeidsmediator

Bekijken

Paul Smeele

Arbeidsmediator, Mediators in International Organisations, Zakelijke Mediator

Bekijken

Nicolaas van Everdingen

Arbeidsmediator, Zakelijke Mediator

Bekijken

Marianne Dijkhuizen

Arbeidsmediator

Bekijken

Axel Blanker

Arbeidsmediator

Bekijken