91% slagingspercentage
87% klanttevredenheid
100% inzet van ons
Elsbeth Snieders

Elsbeth Snieders

ArbeidsmediatorMediators in International OrganisationsTrainerVertrouwenspersoonZakelijke Mediator

Elsbeth Snieders, mediator in arbeids- en zakelijke conflicten

 • Mensgericht en zakelijk
 • Creatief en oplossingsgericht
 • Deskundig en analytisch

Elsbeth Snieders is mediator in arbeids- en zakelijke geschillen. Hoewel zij haar carrière begon in de financiële hoek als financial- en business analyst bij General Electric Company en senior-beleidsmedewerker en manager bij De Nederlandsche Bank, besloot zij zich sinds 2010 steeds meer toe te leggen op mediation. Naast mediator is Elsbeth momenteel werkzaam als trainer (o.a. de MfN-basisopleiding), voorzitter Klachtencommissie en gecertificeerd vertrouwenspersoon. Tevens begeleidt zij teams met samenwerkingsproblemen, waarbij zij de aandacht verlegt naar het voorkomen en beheersen van conflicten. Dit doet Elsbeth door teams in een vroegtijdig stadium te begeleiden naar een conflict-competente samenwerking.

Hulp nodig?

Elsbeth Snieders

Elsbeth Snieders aan het woord

In een conflictsituatie terechtkomen is heel vervelend en soms zelfs een regelrechte ramp. Toch beschouw ik conflicten steeds meer als een kans om zaken anders aan te pakken en ik ben ervan overtuigd geraakt dat een conflict niet alleen maar negatief hoeft te zijn. Mediation helpt partijen om uiteindelijk tot een goed resultaat te komen.

Met mediation kunnen partijen op een constructieve manier op zoek gaan naar een oplossing die recht doet aan de situatie en voor alle betrokken partijen (minimaal) acceptabel is. Om tot een oplossing van een conflict te komen, moeten nieuwe wegen worden bewandeld en nieuwe mogelijkheden worden onderzocht. Dit gaat helaas niet zonder slag of stoot. Als mediator ben ik er om de partijen tijdens dit proces te begeleiden. 

Tijdens mediations is het mijn doel om de juiste onderwerpen boven tafel te krijgen en deze op een constructieve manier met elkaar te bespreken, zodat er uiteindelijk een goede en duurzame oplossing gevonden kan worden. Ik ben analytisch en oplossingsgericht, waardoor ik in staat ben om scherp te formuleren wat er precies speelt en wat er opgelost dient te worden om weer verder te kunnen. Ik ben er voor alle partijen, met aandacht voor ieder individu. Door mijn jarenlange ervaring in het buitenland heb ik een sterk gevoel ontwikkeld voor menselijke relaties en interculturele dynamiek. Van de partijen in mediation verwacht ik dat zij de wil hebben om het conflict op te lossen. 

Ervaringen & specialisaties

Sinds 2010 meer dan 150 mediations succesvol afgerond, waaronder:

 • Mediation tussen stichtingsbestuur en werknemer over taakinvulling en communicatie met het bestuur 
 • Conflict over samenwerking assistenten en arts bij huisartspraktijk
 • Mediation in het Engels tussen directeur en verschillende ondergeschikten over stijl van leidinggeven en wijze van communiceren
 • Conflict over manier van samenwerking in een klein familiebedrijf
 • Mediation bij gemeente tussen afdelingshoofd en werknemer over functioneren en begeleiding bij ziekte en re-integratietraject
 • Mediation bij universiteit over begeleiding promovendi, communicatie en verschillende verwachtingen in internationale context
 • Conflict over samenwerking tandarts en assistent bij tandartspraktijk
 • Conflict tussen verschillende aandeelhouders in een familiebedrijf over verdeling van taken en mogelijke uitkoop en/of verkoop van aandelen
 • Mediation bij grote farmaceutische onderneming over samenwerking na een fusie.
 • Mediation in het Engels bij groot internationaal opererend bedrijf, vestigingen in meerdere landen, over stijl van leidinggeven en nieuwe richting van de onderneming na overname bedrijfsonderdeel
 • Mediation in het Engels bij softwarebedrijf over functioneren en manier van samenwerking
 • Mediation in het Engels bij groot ziekenhuis over functioneren en (nieuwe) verantwoordelijkheden in sterk veranderde en veranderende omgeving
 • Groepsmediation in het Engels over samenwerking tussen teams, verantwoordelijk voor verschillende afzetmarkten en met verschillende nationaliteiten in het team bij internationaal opererend bedrijf.
 • Mediation bij groot Europees bedrijf over re-integratietraject en begeleiding van werknemer
 • Conflict bij internationaal opererend handelsbedrijf over functioneren werknemer in veranderende werkomgeving
 • Mediation tussen twee aandeelhouders van een kleine en succesvolle start-up over verschillende verwachtingen ten aanzien van de toekomst, qua eigen inbreng en verwachte marktontwikkeling
 • Conflict tussen twee aandeelhouders over de waarde van de onderneming en de gewenste toekomstige richting van het bedrijf.

2010 t/m 2012 

Werkzaam in Singapore o.a. als mediator bij Subordinate Court en Singapore Mediation Centre. Meer dan 20 mediations succesvol afgerond, waaronder:

 • Conflict tussen servicebedrijf en vereniging van eigenaren over facilitair onderhoud in flatgebouw
 • Mediation tussen drukwerkbedrijf en ontevreden klant
 • Mediation tussen vastgoedbedrijf en huurder (bedrijfspand) in groot winkelcentrum.
Ik heb een sterk gevoel ontwikkeld voor menselijke relaties en interculturele dynamiek. Elsbeth Snieders

Onze mensen

Rob Zonneveld

Arbeidsmediator

Bekijken

Paul Smeele

Arbeidsmediator, Mediators in International Organisations, Zakelijke Mediator

Bekijken

Nicolaas van Everdingen

Arbeidsmediator, Zakelijke Mediator

Bekijken

Marianne Dijkhuizen

Arbeidsmediator

Bekijken

Axel Blanker

Arbeidsmediator

Bekijken