91% slagingspercentage
87% klanttevredenheid
100% inzet van ons
Dominique Maas

Dominique Maas

ArbeidsmediatorMediators in International OrganisationsVertrouwenspersoonZakelijke Mediator

Dominique Maas, mediator met ruime ervaring in het bedrijfsleven

 • Mensgericht en analytisch
 • Flexibel en creatief
 • Positief en duidelijk

Dominique Maas studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam, heeft 20 jaar verschillende (internationale) posities in het bedrijfsleven vervuld en is actief geweest in diverse bestuursfuncties. Zij kreeg hier regelmatig te maken met conflicten en vond het leuk om deze op te lossen vanuit de overtuiging dat deze leiden tot groei van de organisatie én medewerkers. Dominique bleek intuïtief goed in staat partijen tot elkaar te brengen en te begeleiden naar een oplossing. Sinds 2014 legt zij zich volledig toe op conflictmanagement en is actief als MfN-register voor zakelijke, arbeids- en samenwerkingsconflicten. Dominique is tevens aangesloten bij Rechtbank Midden-Nederland, actief als gecertificeerd vertrouwenspersoon op het gebied van ongewenste omgangsvormen en integriteit en leidt vertrouwelijk onderzoek naar onder meer vertrouwens- of cultuuraspecten binnen organisaties, afdelingen of teams. Als trainer is zij betrokken bij de mediation basisopleiding en verzorgt zij diverse in-company trainingen op het gebied van conflictdiagnose, conflictvaardigheden en onderhandelen. Ook zet Dominique zich in als vrijwillig buurtbemiddelaar bij uit de hand gelopen burenruzies.

Hulp nodig?

Dominique Maas

Dominique Maas aan het woord

De mediator aan het woord

Spanningen, wrijvingen en tegenstellingen horen bij mensen en organisaties en zijn positief wanneer een constructief dialoog mogelijk is. Echter lukt het soms door psychologische factoren of de dynamiek niet om op een constructieve manier tot een oplossing te komen. Effectieve communicatie is onmogelijk, de partijen graven zich steeds verder in en het gaat niet langer over het onderliggende probleem. De partijen richten zich dan vooral tegen elkaar. In dit soort uitzichtloze situaties brengt mediation nieuwe perspectieven, waardoor partijen verder kunnen en zelf tot een werkbare oplossing komen. 

Ik ben ervan overtuigd dat er een betere wereld ontstaat wanneer mensen binnen organisaties, en in de maatschappij in het algemeen, in verbinding met elkaar tot oplossingen komen voor conflicten. Een betere wereld in termen van creativiteit, groei, wederzijds begrip, verdraagzaamheid en betrokkenheid. Conflicten – ook wanneer deze zijn gestart als een puur zakelijk conflict – kunnen zorgen voor een verstoorde relatie, een gevoel van machteloosheid en vijandigheid. Tevens zetten ze vaak aan tot destructieve acties die veel geld en energie kosten en geen enkel zakelijk of persoonlijk belang dienen. Het geeft mij veel voldoening om partijen met begrip voor elkaar te begeleiden naar een duurzame en werkbare oplossing.

Ik ben een zakelijke, betrokken, flexibele en resultaatgerichte mediator. Mijn analytische vaardigheden zet ik in om tot een heldere conflictdiagnose te komen en daarop het mediationproces in nauw overleg met de partijen in te richten. Daarnaast ben ik betrokken en kan ik goed luisteren en doorvragen, waardoor partijen zich snel vertrouwd voelen en zich kwetsbaar durven op te stellen. De essentie van het probleem wordt daarmee snel inzichtelijk, waardoor er weer naar de toekomst gekeken kan worden. Flexibiliteit en resultaatgerichtheid zorgen ervoor dat er voortgang wordt geboekt, hetgeen in mijn ogen essentieel is. Ervaring leert namelijk dat de kans op het vinden van een oplossing bij een traag proces afneemt. 

Ik verwacht van partijen dat zij zich actief zullen inzetten in de mediation en dat zij bereid zijn om kritisch te kijken naar hun eigen rol in het conflict. Vanuit daar kunnen de partijen kijken wat zij écht belangrijk vinden en op zoek gaan naar een passende oplossing.

Ervaringen & specialisaties

Sinds 2016 meer dan 100 mediations succesvol afgerond, waaronder:

 • Conflict over nakomen betalingsverplichtingen opdrachtgever en marketing consultant
 • Conflict over functioneren commercieel directeur en algemeen directeur
 • Conflict tussen leden van maatschap over personeelsbeleid
 • Conflict over gebrek aan communicatie en daadkracht tussen leden van een vakgroep en het management team
 • Conflict over wijze van bejegening werkgever en werknemer
 • Conflict tussen aandeelhouders vanwege strategische heroriëntatie
 • Conflict aandeelhouders over tijdsbesteding en functioneren
 • Conflict managing director en werkgever over taakinvulling 
 • Conflict tussen management en afdeling in een ziekenhuis over communicatie en leiderschap
 • Conflict over functioneren tussen dierenasiel en werkneemster
 • Conflict over taakopvatting tussen Spaanse werkneemster en Japanse werkgever;
 • Conflict tussen commercieel directeur en aandeelhouder/bestuurder over inzet financiële middelen
 • Conflict tussen ouders en schooldirecteur over pedagogisch beleid
 • Conflict assistenten met huisartsencollectief over aansturing
 • Conflict verzekeringsadviseur en leidinggevende inzake nieuwe rol
 • Samenwerkingsconflict tussen teams na fusie ondernemingen
 • Conflict investeerders met directie van de onderneming over operationele doelstellingen
 • Conflict tussen broers in familiebedrijf over de rol en verantwoordelijkheden
 • Conflict tussen de werkneemsters van een kinderdagverblijf met de directeur over de werkdruk
 • Conflict schilder met opdrachtgever over de kwaliteit opgeleverd werk
 • Conflict ouderenverzorgster met nieuwe teamleider over de taakinvulling
 • Conflict tandartsassistente met werkgever vanwege ongewenste omgangsvormen
 • Conflict werknemer met werkgever vanwege gebrek aan support bij nieuwe rol
 • Conflict manager magazijn met directeur productiebedrijf over nieuwe taak
 • Conflict fotograaf met opdrachtgever over dienstverlening
 • Conflict maatschappelijk werker met werkgever over veranderde taak na reorganisatie

Bij meer dan 20 bedrijven actief als extern vertrouwenspersoon.

Relevante ervaring, nevenfuncties

 • Onafhankelijk voorzitter Geschillen Adviesraad
 • Lid Commissie van Beroep ABN AMRO Pensioenfonds
 • Management team ABN AMRO Private Banking Nederland
 • Diverse managementrollen in Hong Kong
 • Adviseur in Londen bij privatiseringen, fusies/overnames en aandelen gerelateerde transacties
 • Bemiddelaar Gooise Meren Versa Welzijn
 • Bestuurslid (penningmeester) Make-A-Wish Nederland 
 • Bestuurslid (penningmeester) Stichting Kinderbuik&co vrienden 

Opleiding en training

 • Doctoraal Economie, specialisatie Financiering en Marketing (Universiteit van Amsterdam)
 • Mediation Opleiding Lime Tree
 • Opleiding gecertificeerd vertrouwenspersoon De Vertrouwenspersoon
 • Specialisatie Arbeidsmediation Centrum voor Conflicthantering
 • Harvard Onderhandelen, Linda Netsch, hoogleraar Harvard Negotiation Institute
 • IMD Executive Program, Lausanne, Switzerland 
 • Trainingen Buurtbemiddeling en Groepsbemiddeling

Voornaamste werkterreinen als mediator 

 • Conflicten binnen (familie)bedrijven over strategie, reorganisatie, opvolging, etc.
 • Aandeelhoudersconflicten
 • Samenwerkingsconflicten
 • Conflicten bij fusies en overnames
 • Arbeidsconflicten
Dat een conflict bij samenwerking ontstaat, dat is een wetmatigheid. Mensen en organisaties helpen structureel met conflict om te gaan, daar geloven wij heilig in. Dominique Maas

Onze mensen

Rob Zonneveld

Arbeidsmediator

Bekijken

Paul Smeele

Arbeidsmediator, Mediators in International Organisations, Zakelijke Mediator

Bekijken

Nicolaas van Everdingen

Arbeidsmediator, Zakelijke Mediator

Bekijken

Marianne Dijkhuizen

Arbeidsmediator

Bekijken

Axel Blanker

Arbeidsmediator

Bekijken