91% slagingspercentage
87% klanttevredenheid
100% inzet van ons

Cindy de Haas

ArbeidsmediatorZakelijke Mediator

Proactief. Innemend & doortastend. Invoelingsvermogen

  • Betrokken, gedreven en integer
  • Werkt gestructureerd en resultaatgericht
  • Doorzetter en voortvarend

Cindy de Haas (1974) volgde de opleiding Facilitair Management en werkte in het bedrijfsleven in diverse managementfuncties. Verscheidene verbeter- en verandertrajecten zijn succesvol door haar begeleid. Zij merkte hierbij dat het beste uit mensen én organisaties halen, haar veel energie geeft.

Geboeid door de manier waarop mensen met elkaar communiceren en de vraag ‘wat maakt dat mensen doen wat zij doen en zeggen wat zij zeggen’, volgde zij een mediationopleiding. Deze opleiding heeft haar vermogen tot verbinden vergroot. Na de basisopleiding mediation volgde zij achtereenvolgens de specialisatie-opleidingen: arbeidsmediation, zakelijke mediation en strafmediation.

Sinds 2006 is Cindy zelfstandig ‘conflictregisseur’. In 2007 richtte zij haar eigen bedrijf op. Haar motto: ‘Op de windrichting kun je geen invloed uitoefenen, maar je kunt wel de zeilen bijstellen’.

Als erkend mediator bemiddelt Cindy in conflicten binnen bedrijven/organisaties, in particuliere kwesties en tussen slachtoffers en verdachten van strafbare feiten. Zowel dreigende, bestaande als acute geschillen krijgen haar volle aandacht. Cindy de Haas is MfN-registermediator, Rechtbankmediator, Mediator in Strafzaken, lid van de Groep Arbeidsmediation, lid van de Rotterdamse Mediators Associatie, auteur van het vakblad Nederlandse Mediation en auteur van het Fooks magazine. Voor het artikel ‘Hoe bereik je een soepele samenwerking?’ (zie pagina 23) en het artikel over een teammediation ‘Wat je denkt, zet je vast’ (zie pagina 13)

Hulp nodig?

Cindy de Haas

Cindy de Haas aan het woord

Om in de woorden van Aysha Taryam te spreken: ‘Oplossingen vind je niet door met je vinger te wijzen, maar door je hand te reiken’. In de praktijk zie ik dat gesprekspartners in een geschil/ meningsverschil vaak blijven steken in hun eigen waarneming, hun eigen waarheid. Het is opvallend hoe weinig mensen met elkaar overleggen over de betekenis en het belang van wat ze zeggen en daardoor zo dicht langs elkaar heen praten dat ze denken dat ze elkaar begrijpen. Door mijn ruime mediationervaring kan ik mij goed verplaatsen in de complexe structuren waar mensen in terecht kunnen komen als zij in een conflictsituatie (dreigen) verwikkeld (te) raken of zijn. Mijn werkwijze typeert zich door een juist evenwicht tussen afstandelijkheid, invoelingsvermogen en directheid, gecombineerd met een vakkundig optreden. Respect, een duidelijke structuur in de gesprekken en zelfdiscipline hebben een centrale rol in mijn taak als register- en Rechtbankmediator. Ik laat betrokkenen weer mét elkaar in gesprek gaan met als doel:

  1. Elkaar beter/ werkelijk begrijpen
  2. Anders (leren) communiceren met elkaar
  3. Een onderling goede verstandhouding
  4. Meer betrokkenheid, openheid en/ of onderling vertrouwen
  5. Het maximale uit een samenwerkingsrelatie halen
  6. Samen hét beste, duurzame resultaat bereiken, ook al betekent dit (als uiterste oplossing) beëindiging van de samenwerkingsrelatie
  7. En/ of individueel of gezamenlijk een klankbord hebben

Als onafhankelijke gespreksleider bied ik houvast waarmee ik voorkom dat mediationpartijen verzanden in het probleem. Met een focus op wederzijdse belangen en de toekomst begeleid ik betrokkenen naar een voor beiden/ allen bevredigende oplossing. Op die wijze voorkomt mediation in veel gevallen een juridische strijd die slechts verliezers kent.

Ik reken onder meer (hoge)scholen/ universiteiten, tuinbouw, woningcorporaties, gemeenten, non-profit, de zorgsector, financiële-, technische- en zakelijke dienstverleners tot mijn klantenkring.

Ervaringen & specialisaties

Algemene indruk en bevindingen van Reviewer tijdens Peer Review MfN:
2012:
“Mediator toont zich als een bekwaam mediator. Zij heeft een open attitude, is belangstellend, komt prettig en professioneel over en zal snel vertrouwen kunnen winnen. Ook de praktijkvoering is uitermate transparant en nauwgezet. Mediator maakt veel werk van evaluatie en het was inspirerend om daar met haar over van gedachten te wisselen. Mediator heeft een duidelijk toekomstbeeld”.

2019:
“Tijdens de review zijn tal van zaken met betrekking tot de MfN­normen aan bod gekomen en heeft de mediator voorbeelden uit de mediatonpraktijk voorgelegd. De mediator voldoet in kwantitatieve zin (aantal uitgevoerde mediations) ruim aan de onderhoudseis en heeft aannemelijk gemaakt te voldoen aan de vereiste PE­punten. De mediator geeft blijk de juiste vaardigheden toe te passen en werkt volgens de genoemde gedragsregels. De mediator voldoet hiermee in kwalitatieve zin aan de geldende MfN-normen. Mediator toont zich als een bekwaam mediator en heeft een open attitude. Dit maakt dat ze prettig en professioneel overkomt”.

Op de windrichting kun je geen invloed uitoefenen, maar je kunt wel de zeilen bijstellen Cindy de Haas

Onze mensen

Rob Zonneveld

Arbeidsmediator

Bekijken

Paul Smeele

Arbeidsmediator, Mediators in International Organisations, Zakelijke Mediator

Bekijken

Nicolaas van Everdingen

Arbeidsmediator, Zakelijke Mediator

Bekijken

Marianne Dijkhuizen

Arbeidsmediator

Bekijken

Axel Blanker

Arbeidsmediator

Bekijken