91% slagingspercentage
87% klanttevredenheid
100% inzet van ons
Paul Smeele

Paul Smeele

ArbeidsmediatorMediators in International OrganisationsZakelijke Mediator

Paul Smeele, bemiddelaar en mediator in zakelijke- en arbeidskwesties

 • Brengt rust in het proces 
 • Behoudt de helikopterview en heeft een scherp oog voor mens én zaak
 • Voortvarendheid en efficiënt

Paul Smeele is registermediator met een achtergrond in bedrijfskunde. Hij begon zijn carrière als bedrijfskundige bij de KLM, maar besloot na een aantal jaar het roer om te gooien. Gedurende zijn loopbaan is Paul onder meer betrokken geweest bij complexe fusiebesprekingen, coaching van collega’s en het begeleiden van groepen in overlegsituaties. Hij was jarenlang vertegenwoordiger bij nationale, Europese en mondiale organisaties die zich bezighouden met wet- en regelgeving op luchtvaartgebied. Zijn focus is de afgelopen jaren op mediation en bemiddeling in alle lagen van het bedrijfsleven komen te liggen, bij zowel serviceverlenende als non-profit organisaties. Tevens heeft hij ervaring in complexe mediations binnen familiebedrijven. Sinds 2011 is Paul als mediator en bemiddelaar verbonden aan Result Mediation. 

Hulp nodig?

Paul Smeele

Paul Smeele aan het woord

Vaak lijkt een conflict of kwestie voor partijen op een onontwarbare knoop en is het fijn als de bemiddelaar of mediator van een afstand naar het gerezen probleem kan kijken. De mediator kan de situatie goed analyseren en vervolgens een passende strategie kiezen om de problemen op te lossen. Want, één van de meest essentiële eigenschappen van een conflict is dat het hoe dan ook tot verandering leidt. 

Het principe van onvermijdelijke verandering beschouw ik als momentum om samen met de partijen aan een nieuwe – en wellicht betere – toekomst te werken. Dit is dan ook het kernpunt van mijn rol als bemiddelaar. Natuurlijk wordt er naar het verleden gekeken en besproken wat daar goed en fout ging, maar daarna richt ik het vizier snel op op de toekomst. Zo kunnen we gezamenlijk en voortvarend aan de toekomst werken. 

Verandering is moeilijk en doet vaak pijn. Ik help de partijen door hen te ondersteunen en begeleiden in het proces. Mijn werkwijze bestaat onder andere uit het verlagen van het stressniveau door middel van individuele voorgesprekken, het behouden van absolute neutraliteit en het handhaven van gelijkwaardigheid tussen partijen tijdens gezamenlijke gesprekken. Door rust in het proces te brengen ontstaat er ruimte voor andere gedachten en kunnen partijen naar oplossingen zoeken. 

Ervaringen & specialisaties

Sinds 2011 meer dan 150 mediations succesvol afgerond, waaronder:

 • Mediations en bemiddelingen in het Nederlands, Engels, Frans en Duits
 • Arbeidsgeschillen
 • Geschillen in familiebedrijven, zoals een mediation over voorwaarden van opsplitsing en (gedeeltelijke) voortzetting van onderneming
 • Commerciële geschillen zoals niet nakoming van contracten
 • Samenwerkingsgeschillen met een internationale/interculturele dimensie bij bijvoorbeeld NGO’s.

Relevante ervaring

 • Voorzittersrol in vele vormen van overleg: medezeggenschap, stakeholders en Europese overheid, expert-panels en mondiale regelgevers en overleg tussen fusiepartners
 • Coaching op individueel- en groepsniveau
 • Internationaal lobbyist
 • Grote internationale en interculturele werkervaring
 • Ruime ervaring in zakelijke mediations en bemiddelingen

Relevante opleidingen

 • BSc Business Management, Amsterdam
 • BSc Mechanical Engineering, Amsterdam
 • Diverse in-house management opleidingen, o.a. Decision Making, effectief vergaderen.
 • Mediationopleiding, Utrecht
Eén van de meest essentiële eigenschappen van een conflict is dat het hoe dan ook tot verandering leidt.  Paul Smeele

Onze mensen

Rob Zonneveld

Arbeidsmediator

Bekijken

Paul Smeele

Arbeidsmediator, Mediators in International Organisations, Zakelijke Mediator

Bekijken

Nicolaas van Everdingen

Arbeidsmediator, Zakelijke Mediator

Bekijken

Marianne Dijkhuizen

Arbeidsmediator

Bekijken

Axel Blanker

Arbeidsmediator

Bekijken