91% slagingspercentage
87% klanttevredenheid
100% inzet van ons

Columba: Conflictbekwaam verder

Organisaties die conflictbekwaam werken zijn succesvoller. Columba zorgt voor een proactieve en constructieve manier om met conflict om te gaan.

Gebaseerd op meer dan 20 jaar conflict oplossen.

Conflictbekwaam verder

Conflictbekwaam werken betekent minder destructieve conflict. En dus voor leuker werk, minder verzuim en meer innovatie.

Laat ons je bedrijf helpen om structureel conflictbekwaam te worden.  Structureel omgaan met conflict, het echt omarmen van conflictmanagement als kritische succesfactor is een dienst die Result Mediation aanbiedt onder de naam Columba.

We can be blind to the obvious, and we are also blind to our blindness.
Daniel Kahneman

Visie

Voor werkgevers is het belangrijk talent te binden. Goed samenwerken is een belangrijke component, zeker met de huidige generatie voor wie zingeving een belangrijke component in het werk is. Goed samenwerken betekent onder andere dat wij leren met conflicten om te gaan. Gezond conflict, waarbij verschil van mening met respect wordt gedeeld en gerespecteerd, draagt bij aan goed samenwerken, innovatie en productiviteit.

Onze droom is om organisaties conflictbekwaam te maken en om “conflict” uit te de taboe sfeer te brengen. Conflict is niet destructief, het vermijden van conflict vaak wel.

In een conflictbekwame organisatie is men in staat om de positieve effecten van conflict te optimaliseren en de negatieve effecten te beheersen en daardoor te minimaliseren. In die organisaties worden verschillen van mening, nieuwe ideeën en elkaar uitdagen niet uit de weg gegaan. Conflictbekwame organisaties hebben met betrekking tot conflict beleid, een proces en KPI’s op organisatie, op team en op individueel niveau.

Waarom Columba

In hoofdlijnen zijn er 3 redenen waarom Columba van belang is:

  • Verhogen innovatie,
  • goed werkgeverschap,
  • verlagen van verzuimkosten.

Weten hoe conflictbekwaam jouw organisatie is? Neem vrijblijvend contact op via onderstaande knop of bel +31 (0)20 – 205 02 39

Conflict is niet destructief, het vermijden van conflict vaak wel.

Plan een vrijblijvend oriëntatiegesprek in om te kijken of wij ook jouw organisatie conflictbekwaam kunnen maken.

Waarom Columba?

In hoofdlijnen zijn er 3 redenen waarom Columba van belang is: Verhogen innovatie, goed werkgeverschap, verlagen van verzuimkosten.

Innovatie & conflictbekwaam.

Als twee mensen geen verschil van mening hebben is één van hen overbodig heeft de Amerikaanse kauwgum magnaat William Wrigley Jr. ooit gezegd. Innovatie en succes komen vaker van op het oog conflictvolle partnerships (Jobs&Wozniak bij Apple, Miles Davis & John Coltrane). De succesvolle Nederlandse bondscoach van het vrouwenvoetbal, Sarina Wiegman vond conflict zelfs “het laatste stukje dat het team miste”.

Conflict is kortgezegd nuttig als het leidt tot open discussie. Daarvoor is vertrouwen en kennis nodig van onszelf, elkaar en de organisatie. Een conflictbekwame organisatie gaat actief om met conflict.

Columba is jouw partner in het bouwen van een conflictbekwame cultuur die groei en innovatie inspireert.

Goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap wordt steeds meer beschouwd als één van de belangrijkste zo niet de belangrijkste factor voor succesvol ondernemen. Goed werkgeverschap betekent minder verloop en het kunnen aantrekken van de beste werknemers. Er zijn veel zaken die bijdragen aan goed werkgeverschap en tevreden en gelukkige werknemers.

Onze bijdrage is om werknemers zich veilig te laten voelen en bekwaam te laten zijn in een conflict. Werknemers die zich veilig voelen om een conflict niet te vermijden voelen zich verbonden en hebben een positieve invloed op het succes van de organisatie.

Conflict kosten

Er is veel bekend, maar ook veel onbekend over de kosten van conflict. Er wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen directe kosten (verzuim, ontslagkosten, re-integratiekosten) en indirecte kosten (o.a. de hierboven beschreven gebrek aan innovatie, gebrek aan productiviteit, verloop, etc.).

In Nederland had volgens TNO (2018) bijna 1 op de 3 werknemers een conflict op het werk (30,2%). Niet al het conflict leidt tot verzuim maar de directe kosten van conflictverzuim wordt voor een onderneming van 250 medewerkers geschat op iets meer dan €30.000 per jaar. Opvallend is ook dat het grootste risicoprofiel voor conflicten op het werk als volgt is: man, hoogopgeleid (≥HBO), 25-65 jaar en manager in het openbaar bestuur of de industrie.

Los van alle cijfers denken wij dat iedereen op zijn klompen aanvoelt dat een deel van het verzuim en een groot deel van de verzuimkosten omlaag zou gaan als er minder destructief conflict zou zijn. Dat is waar Columba samen met jou voor staat.

In 2018 had bijna 1 op de 3 werknemers een conflict op het werk (30,2%). De directe kosten van conflictverzuim wordt voor een onderneming van 250 medewerkers geschat op iets meer dan €30,000 per jaar. Result Mediation

De werkwijze van Columba

Wij hebben de werkwijze van Columba opgedeeld in herkenbare onderdelen die samen of apart kunnen worden ingezet om te komen tot een conflictbekwame organisatie. In onderstaand tabbladen kan je de verdieping lezen van ieder onderdeel.

Columba conflictbekwaam werkzaamheden

Om jouw organisatie conflictbekwaam te maken, stellen wij samen met jou een conflict analyse op. Deze analyse kan gebeuren door een survey en/of gesprekken. Afhankelijk van de uitkomst wordt eerst gezamenlijk een programma ontwikkeld.

Toelichting van Columba onderdelen

Conflictvaardigheid

Conflictvaardigheid
Mede door onze ervaringen op het gebied van mediation en onze opleidingen zijn wij er van overtuigd dat er voor iedereen een potentieel aan verbetering ligt op het gebied van omgaan met conflict. Het begrijpen van conflictdynamiek, de impact van je eigen conflictprofiel, het begrijpen dat culturele verschillen een rol spelen, het zijn in onze ogen zaken waar structureel verbeteringen kunnen plaatsvinden.

Daarom is een belangrijk blok binnen Columba om individuen en groepen op deze gebieden te trainen. Al deze opleidingen worden specifiek voor de situatie in jouw organisatie aangepast of kunnen vanuit het algemene curriculum gekozen worden. Centraal in al onze opleidingen staat het zelf oefenen met vaardigheden.

- Cultuur & Conflict
- Gedrag & Conflict
- Onderhandelen & Conflict
- Mediationvaardigheden & Conflict

Conflict Management

Conflict Management
Onze conflict management oplossingen zorgen ervoor dat er structureel aan een conflictbekwame organisatie gewerkt wordt. 'Meten is weten' is hier een sleutelbegrip. De precieze invulling wordt gezamenlijk bepaald. Onderdelen zijn een 0-meting, KPI bepaling, conflictprofielen per rol en conflict-escalatie processen.

Conflictbekwame processen

Conflictbekwame processen
Het komt vaak voor dat conflicten tussen teams of afdelingen voortkomen uit onduidelijke of slechte processen. Columba gaat met de teams of afdelingen aan de slag om samen processen en werkbeschrijvingen die inherent tot conflict lijden te herontwerpen.

Conflict Oplossingen

Conflict Oplossingen
Ons doel is conflicten niet te laten escaleren, toch zal het voorkomen dat er hulp nodig is om conflicten op te lossen. Als betrouwbare en neutrale partij zorgen wij zowel voor gespreksbegeleiding als mediation.

Benieuwd hoe Columba voor jou kan werken?

Kom in contact en start met jouw conflictbekwaamheid

  • Je kunt ons ook altijd direct bereiken door even te bellen naar  +31 (0)20 – 205 02 39
  • Result Mediation mag contact met mij opnemen over producten en diensten en andere inhoud die ik interessant zou kunnen vinden.