91% slagingspercentage
87% klanttevredenheid
100% inzet van ons

Opleiding

Specialisatieopleiding Familiebedrijf Mediation

In samenwerking met Hoefnagels Academie

Mediation in de Context van het Familiebedrijf

In deze zesdaagse opleiding word je opgeleid tot mediator in de context van het familiebedrijf. Tijdens de opleiding worden de meest voorkomende conflicten in familiebedrijven in hun context behandeld.

Je leert hoe je oplossingsgericht te werk gaat en het mediationproces inricht, rekening houdende met alle belangen en aspecten. Er is veel aandacht voor het systeem van het familiebedrijf en het inrichten van het mediationproces.

De opleiding bevat een goede verhouding tussen theorie en praktijk, en biedt veel ruimte voor interactie. De opleiding wordt gegeven door experts op dit vakgebied. Vaardigheden worden geoefend in rollenspelen, ook met ervaren trainingsacteurs.

Na afloop van deze specialisatieopleiding:

 • ken je de basiswetten van werken met het familiesysteem;
 • kun je oplossingsgericht werken in familiebedrijven;
 • ken je de contextuele en systemische benadering binnen het familiebedrijf;
 • ben je op de hoogte van de transformatieve processen in familiebedrijven;
 • weet je hoe mediation kan worden toegepast in familiebedrijven, zowel qua methode als qua procesinrichting en kent u praktijkvoorbeelden beschikt u over specifieke vaardigheden om als procesregisseur op te treden in mediation in de context van familiebedrijven;
 • ben je op de hoogte van de aspecten van werken met de adviseurs van de familie en het familiebedrijf;
 • ben je op de hoogte van de valkuilen en de voordelen van deze samenwerking.

Schrijf je direct in!

Investering: €4.995,- excl. btw
Voorjaar 2024
Dag 1, 22 april 2024 09:30 - 19:00 uur
Dag 2, 25 april 2024 09:30 - 19:00 uur
Dag 3, 21 mei 2024 09:30 - 19:00 uur
Dag 4, 30 mei 2024 09:30 - 19:00 uur
Dag 5, 10 juni 2024 09:30 - 19:00 uur
Dag 6, 17 juni 2024 09:30 - 19:00 uur

Maak kennis tijdens een online informatiesessie

Heb je specifieke vragen over de opleiding of wil je alvast een voorproefje van wat er doorgenomen wordt? Schrijf je dan in voor een gratis online informatiesessie. 

Je kunt de informatiesessie kosteloos bijwonen. Zo kun je vrijblijvend kennis maken.

 • Donderdag 14 maart 2024, 09:00 - 10:00 uur
 • N.t.b.

Kun je op de genoemde dagen niet? Kies dan de optie n.t.b. en we stemmen een datum met je af.

Je trainers

De docenten zijn dé specialisten op dit vakgebied, in binnen- en buitenland, en daarnaast allen zeer ervaren docenten. Naast dr. mr. Fred Schonewille, mr. Annette van Riemsdijk en Else-Marie van den Eerenbeemt, zullen ook prof. Martin Euwema, dr. Ineke Koele, Louis Cauffman en drs. Maike van der Donk delen van de opleiding voor hun rekening nemen.

Dr. mr. Fred Schonewille
Trainer
Bekijken
Mr. Annette M van Riemsdijk
Trainer
Bekijken
Else-Marie van den Eerenbeemt
Trainer
Bekijken

Indeling van lesblokken

Mediation in de context van het Familiebedrijf

Naast kennis en inzicht bij een conflict binnen een familiebedrijf, is er ook een methodiek nodig om het conflict te kunnen diagnosticeren en op te kunnen lossen. Een mediator fungeert als ‘trusted third person’ binnen een familiebedrijf en werkt naar een doel toe – de oplossing van het conflict of het weer in evenwicht brengen van belangen. Door daar een plan voor te maken, kan er ook telkens getoetst worden of het doel dichterbij komt. Dit gaat niet op gevoel. Er is kennis over het inrichten van processen voor nodig. Hoe wordt bijvoorbeeld gezorgd voor een goede samenwerking met adviseurs die reeds bij het familiebedrijf betrokken zijn? En hoe te handelen als er binnen het familiebedrijf sprake is van een arbeidsconflict en de desbetreffende werknemer ook onderdeel is van de familie?

Transformatieve processen in familiebedrijven

Hierbij ligt de nadruk op het familiale en iets minder op het bedrijf, en de dynamieken aldaar. Op basis van SocioEmotional Wealth Theory worden de verschillen tussen Family en Non Family business besproken en wordt er ingegaan op veel voorkomende en conflictgevoelige thema’s, zoals opvolging, familieleden in het bedrijf, botsing van waarden en visie, dominantie van pater of mater familias; verwarring tussen familie- en professionele rol, en ethische dilemma’s bijvoorbeeld rond financiën en incompetenties. In dit kader komen theoretische principes aan de orde over groepsdynamica, teamconflicten en hoe een conflictpositief klimaat te bevorderen.

De kracht en kwetsbaarheid van familiebedrijven

Familiebedrijven bevinden zich in een domein waarin continuïteit, innovatieve veerkracht, motivatie en verbondenheid tussen generaties core business is. Dat maakt dat familiebedrijven vaak generaties lang de ruggengraat van de economie vormen. Het samenspel van loyaliteiten, opgebouwde expertise en flexibiliteit binnen de familiale context vormen de motor voor de duurzaamheid van het bedrijf. Naast de kracht van de gedeelde familiegeschiedenis kunnen familieproblemen cruciaal zijn voor het al of niet voortbestaan van het bedrijf: de opvolgingskwestiebotsingen tussen verticale en horizontale loyaliteit, geheimen, mythen en opdrachten binnen het gedeelde erfgoed.

Werken met het familiesysteem

De dynamiek in het systeem van de ondernemende familie ziet men terug in de dynamiek van de systemen bedrijf en eigendom. Elk systeem heeft eigen doelen, regels of afspraken, posities en verhoudingen. Hoe verhouden deze drie systemen zich tot elkaar en hoe zorgt u als procesregisseur dat u deze dynamieken herkent en u zich niet laat ‘inzuigen’ in de dynamiek van de familie. Hoe kunt u bijdragen aan gezamenlijke besluitvorming en hoe zorgt u dat impliciete, belemmerende dynamieken duidelijk en bespreekbaar zijn. Zodat u, naast de vaardigheden die u al heeft, bijdraagt aan ontwikkeling van het systeem. Voor een antwoord op deze vraag kunt u gebruik maken van systeemdenken. Onderwerpen die worden behandeld zijn: meervoudige partijdigheid vanuit systeemperspectief, het effect van de impliciete dynamiek op uw werkwijze, de mogelijke interventies die kunt u doen, triades, circulaire vraagstelling.

Oplossingsgericht werken

Oplossingsgericht werken (OGW) is een evidence- based methodologie die uit psychotherapie en coaching komt en met die achtergrond een uitstekend instrumentarium vormt in ondersteuning bij een complexe opdracht die mediation is. Vanuit een OGW standpunt kunnen partijen enkel een conflict hebben als ze iets gemeenschappelijks hebben. Dat is het vertrekpunt van OGW mediation. Topics die aan de orde komen:

 • leider, manager en coach
 • wat werkt altijd in een goede mediation
 • de vijf stappen-dans van de oplossingsgerichte mediator
 • minimax: minimale inspanningen met maximale uitkomsten
Werken met de adviseurs van de familie en het familiebedrijf

Adviesrelaties zijn traditioneel en juridisch gebaseerd op geheimhouding en belangenbehartiging. Maar al te vaak zijn die belangen nog gefocust op privacy en controle, terwijl uit talloze internationale onderzoeken is gebleken dat voor een duurzaam familiebedrijf de focus juist behoort te liggen op (gedoseerde) transparantie en stewardship. Voor ene gezond familiebedrijvensysteem is het daarom noodzakelijk om (adviseurs van) familiebedrijven te coachen in een duurzamer perspectief.

Interesse in deze opleiding?

Schrijf je vandaag nog in om jezelf van een plek te verzekeren.

Waarom familiebedrijf mediation?

Familiebedrijven vormen een belangrijke pijler van de Nederlandse economie. Tegelijkertijd kennen familiebedrijven een uniek spanningsveld tussen en binnen de familie enerzijds, en de onderneming anderzijds.

Mediation kan binnen familiebedrijven breed worden toegepast en heeft een grote toegevoegde waarde, zoals:

 • bij het voorkomen en oplossen van conflicten binnen de familie zelf en binnen het bestuur van het familiebedrijf
 • bij de opvolging en het (in preventieve zin) regelen van de nalatenschap
 • als een familielid met een belang en/of een rol in het bedrijf gaat trouwen of scheiden
 • in arbeidsconflicten binnen het bedrijf

Doelgroep

Mediators met ervaring in familiemediation of zakelijke mediation die graag nieuw terrein willen ontginnen.

Stakeholders, zoals advocaten, notarissen, fiscalisten, accountants en rentmeesters. Zij krijgen meer inzicht in de oorsprong van conflicten en belangen- verstrengelingen in familiebedrijven.

Stakeholders, zoals leden van familiebedrijven. Zij krijgen meer inzicht in negatieve patronen binnen familiebedrijven die vrij hardnekkig kunnen zijn.

Opleidingsoverzicht