91% slagingspercentage
87% klanttevredenheid
100% inzet van ons

Groepsmediation

Conflictoplossingen binnen een bedrijf vanuit een breder verband.

Duidelijke inventarisatieGenereren van duidelijke optiesAfsluiten met (bindende) afsprakenVertrouwelijke individuele interventies

Conflictoplossing in breder verband

Met groepsmediation worden conflictoplossing binnen een bedrijf in breder verband aangepakt. Tijdens de groepsmediation worden doelen gesteld voor het eindresultaat en worden de deelnemers, aan de hand van gestructureerde verheldering van het conflict, ondersteund.

In de praktijk gaat het meestal om het verbeteren van de samenwerking, het versterken van vertrouwen en het borgen van een constructieve gezamenlijke toekomst.

Werkwijze

  1. Inventarisatie
  2. Het genereren van opties
  3. Afsluiting met (bindende) afspraken

Jouw conflict opgelost krijgen? Met groepsmediation wordt een conflict in breder verband aangepakt.

Plan een vrijblijvend oriëntatiegesprek met ons in!

Groepsmediation
Bekijken

Werkwijze groepsmediation

De werkwijze bij een groepsmediation bestaat uit de volgende drie stappen:

  1. Inventarisatie: de beleving van de afzonderlijke partijen, het benoemen van de benodigde overeenstemmingspunten en het aanpakken en uitwerken daarvan;
  2. Het genereren van opties (alternatieven)
  3. Afsluiting met (bindende) afspraken

Afhankelijk van de omvang van de groep en de hoeveelheid interacties werkt Result Mediation bij de groepsmediation met 2 mediators. Hierdoor krijgen proces en inhoud op een evenwichtige wijze aandacht.

Deelname is vrijwillig

Net als bij alle andere vormen van mediation is deelname aan een groepsmediation op basis van vrijwilligheid. We streven ernaar dat voorgesprekken plaatsvinden met de individuele deelnemers. Tijdens dit gesprek van gemiddeld een halfuur worden de mogelijkheden van groepsmediation toegelicht en geïnventariseerd welke gespreksonderwerpen belangrijk zijn. Op basis hiervan kan de eerste groepsbijeenkomst efficiënt van start gaan.

Grote groepen

Bij groepsmediations met grote groepen (meer dan 12 deelnemers) wordt vooraf met de mediator(s) besproken op welke manier de aanpak het beste kan worden vormgegeven. Wanneer dan praktisch en nodig is kunnen bijvoorbeeld deelmediations, gesprekken met een deel van de groep, worden georganiseerd.

Vertrouwelijkheid en terugkoppeling

Met de groep worden afspraken over vertrouwelijkheid gemaakt. Op basis daarvan wordt een terugkoppeling gegeven aan de opdrachtgever. In de regel wordt de inhoud op hoofdlijnen teruggekoppeld: de gespreksonderwerpen en de uitkomst daarvan. De persoonlijke interventies in de groepsmediation blijven vertrouwelijk.

Faciliteiten groepsmediation

Op de gesprekslocaties zijn alle benodigde faciliteiten (flip-over, whiteboard, beamer, koffie, thee, water) aanwezig. Als de groepsmediation op de locatie van de opdrachtgever plaatsvindt dan zorgt die, in overleg, voor de faciliteiten. Met name de gespreksopstelling is belangrijk: we zorgen ervoor dat de deelnemers elkaar kunnen zien, met een evenwichtige verdeling van de mediators. Uiteraard zorgt Result Mediation ervoor dat de deelnemers vooraf goed worden geïnformeerd.

Hoe lang duurt een mediation?

Arbeidsmediation

Een arbeidsmediation duurt meestal 4 tot 6 weken. In die periode worden er meestal twee gesprekken gevoerd en kan er afstemming plaatsvinden via e-mail of telefoon. Onze arbeidmediators besteden gemiddeld 10 uur aan een arbeidsmediation.

Zakelijke mediation

De duur van een zakelijke mediation is van tevoren moeilijk vast te stellen. Dit kan heel snel gaan, bijvoorbeeld wanneer en een rechtzaak gepland staat en partijen voor die tijd in mediation tot een oplossing willen komen. Maar het kan ook langer duren wanneer er veel partijen betrokken zijn bij de mediation en er zorgvuldige, formele besluitvorming dient plaats te vinden. Bij aanvang van het traject maakt de mediator een inschatting van de te besteden uren.

Wat kost een mediation?

Het uurtarief van de mediator ligt tussen de € 200 en € 350, afhankelijk van het soort conflict en de betrokken mediator. Bij een arbeidsmediation besteedt de mediator gemiddeld 10 uur. Bij zakelijke mediations maakt de mediator voorafgaand aan de mediation een ureninschatting.

Wanneer is er sprake van een conflict?

Arbeidsmediation

Deze vraag is vaak minder belangrijk dan het oplossen van de situatie. De definitie van een arbeidsconflict is: ‘twee partijen, binnen de grenzen van een arbeidsorganisatie, hebben een arbeidsconflict als tenminste één van de partijen vindt dat de andere partij haar dwarsboomt of ergert. Dit kan zijn op arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden of arbeidsvoorwaarden’. In de mediation spreken wij over een ‘kwestie’  of een ‘situatie’.

Zakelijke mediation

Ook hier is de vraag of er wel of geen conflict is minder belangrijk dan het vinden van een oplossing voor de situatie. Wanneer een zakelijke relatie vastloopt en er te veel negatieve energie ontstaat, gaat een mediator zorgen voor beweging. Zo ontstaat er duidelijkheid en een toekomstbeeld waar alle betrokkenen mee verder kunnen.

Mag ik iemand meenemen naar de mediation?

Alles in de mediation gaat in overleg, dit dus ook. Wanneer één van de partijen iemand mee wil nemen, zal de mediator of ons casemanagement dat met de andere partij bespreken. Om ervoor te zorgen dat er balans aan tafel is, kan de andere partij dan ook iemand meenemen.

Waarom zou ik iemand meenemen?

Soms vinden mensen het prettig als ze achteraf met iemand kunnen bespreken wat er gebeurde en gezegd werd. In andere gevallen willen ze hun (juridisch) adviseur meenemen. Ook gebeurt het dat er binnen de situatie verschillende verantwoordelijken zijn die allen aan tafel moeten zitten om zo mandaat voor de hele oplossing te hebben.

De mediator zorgt ervoor dat het gesprek in principe gevoerd wordt door de direct betrokkenen (werkgever/werknemer, partners, aandeelhouders).

Goede inschatting van de situatie

De mediator maakte een goede inschatting van de situatie, die afweek van wat voor de hand lag. Zij was bemoedigend, hielp mij om me om bij mezelf te blijven en niet alleen maar in de verdediging te gaan en me in een negatieve rol te laten dwingen.

Eigenaar Hospitality Branche
Ook de juridische kant

Kundige mediator met een goed inschattingsvermogen om de zaken kort en duidelijk samen te vatten. Ik snap dat er ook zaken van de juridische kant bekeken moeten worden en hij wist dit duidelijk aan mij over te brengen.

Medewerker Machinefabriek
Betrokken en integer

"De mediator was zeer betrokken en integer. Zij stond altijd klaar voor ons zowel binnen kantooruren als er buiten. Volgens mij heeft zij beide partijen met haar zeer goede overzichten en begeleiding erg geholpen met de voortgang en het eindresultaat."

Medewerker zorginstelling
Capabel

“De mediator was zeer capabel en kon feilloos doorvragen op de kritieke momenten Ze heeft een essentiële rol gespeeld in het doorbreken van de impasse.”

Manager Marketing en Communicatie van een publieke dienstverlener

Bekijk alle mediators

Rob Zonneveld

Arbeidsmediator

Bekijken

Paul Smeele

Arbeidsmediator, Mediators in International Organisations, Zakelijke Mediator

Bekijken

Nicolaas van Everdingen

Arbeidsmediator, Zakelijke Mediator

Bekijken

Marianne Dijkhuizen

Arbeidsmediator

Bekijken

Axel Blanker

Arbeidsmediator

Bekijken

Tijd om in contact te komen

Met professionele mediation lossen wij 91% van de conflicten op. Snel en tot tevredenheid van beide partijen.

  • Je kunt ons ook altijd direct bereiken door even te bellen naar  +31 (0)20 – 205 02 39
  • Result Mediation mag contact met mij opnemen over producten en diensten en andere inhoud die ik interessant zou kunnen vinden.