91% slagingspercentage
87% klanttevredenheid
100% inzet van ons

Wij helpen jou bij het oplossen van een conflict

  • 91% slagingspercentage van meer dan 1.200 mediations per jaar
  • Specialist in arbeidsmediations en zakelijke mediations
  • Mediations in het Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Duits en Italiaans
  • Sinds 1998 – al meer dan 20 jaar ervaring
  • Gericht op kwaliteit, trajectduur gemiddeld 5/6 weken
arbeidsmediation

Onze mensen

Charles Luijten
Arbeidsmediator, Vertrouwenspersoon
Bekijken
Connie Witjens
Arbeidsmediator
Bekijken
Shanna Musters
Arbeidsmediator
Bekijken
Dominique Nelissen
Arbeidsmediator, Trainer, Zakelijke Mediator
Bekijken

Conflictbekwaam verder

Mediation, veiligheid en conflictbekwaam verder

Veiligheid en mediation horen bij elkaar. Onze mediators zorgen met hun neutrale opstelling en ruime ervaring in het begeleiden van conflicten in veruit de meeste gevallen voor een duurzame oplossing.

Naast onze mediations coachen, adviseren en leiden wij mensen en organisaties op om conflictbekwaam samen te werken. Zeker in de huidige tijd met een krappe arbeidsmarkt denken wij dat het belangrijk en leuk is om conflictbekwaam te werken.

De voordelen van conflictbekwame teams zijn onder andere:

  • Er wordt met meer plezier gewerkt
  • Er ontstaat een open cultuur waar iedereen durft bij te dragen
  • Er wordt innovatiever samengewerkt
  • Er is minder ziekteverzuim

Mocht je vragen hebben, bel ons op +31 (0)20 – 205 02 39

Bekijk onze bedrijfsvideo

Result Mediation in de media

Dit is onze werkwijze

Stap 1Contact met de casemanager

Bij aanvang van de mediation neemt één van onze casemanagers contact op met alle betrokken partijen. De casemanager vertelt hoe een mediation verloopt en wat de verschillende mogelijkheden zijn. De werkgever ontvangt vervolgens een offerte voor de mediation. De casemanager checkt of beide partijen akkoord gaan met de mediation en beantwoordt vragen als die er zijn. Wanneer dit raadzaam is, kun je door de casemanager in contact worden gebracht met een mediator voor een haalbaarheidsonderzoek.

Wanneer alle vragen beantwoord zijn en er van beide kanten commitment is, start de casemanager de mediation op.

Stap 3Oplossingen, na 2 of 3 gesprekken

Wanneer de belangen zijn geïnventariseerd, starten we met het verzinnen van oplossingen. Vaak komen mensen zelf al met oplossingen aan tafel. Dat is heel logisch. Soms blijkt die oplossing ook te passen bij alle verschillende belangen, maar vaak ook niet. Dan blijkt echter dat een andere oplossing, waarmee partijen niet aan tafel kwamen, wel voor iedereen acceptabel is. De mediator zorgt ervoor dat er geen kansen gemist worden.

In een arbeidmediation zal de oplossing altijd gericht zijn op één van de twee mogelijkheden: óf partijen herstellen het vertrouwen, gaan samen verder en maken afspraken waarmee dit kan. Óf de conclusie is dat de arbeidsrelatie beter beëindigd kan worden en dan maken partijen afspraken die voor beiden acceptabel zijn.

Stap 2Het begin van de mediation

Hoe de mediation precies begint hangt af van de situatie. Meestal wordt er direct een gezamenlijk gesprek met de mediator en alle betrokken partijen gepland. In sommige gevallen wordt dit gezamenlijke gesprek voorafgegaan door individuele voorgesprekken.

De mediator begint met van jou te horen wat de situatie is. Hij zal dit ook van de andere partij horen. Hierna gaat hij met jullie beiden bespreken wat voor u belangrijk is bij een mogelijke oplossing. Hierdoor ontstaat een overzicht van de verschillende belangen.

Deze fase noemen wij de inventarisatie-fase. Deze wordt meestal gedurende het eerste gesprek afgerond.

Stap 4Het vastleggen van de oplossing

Afspraken die in een mediation worden gemaakt, zijn pas bindend wanneer ze op papier staan en getekend zijn. Wanneer partijen besluiten samen verder te gaan binnen de arbeidsrelatie (40% van de arbeidsmediations) worden deze afspraken door de mediator vastgelegd. Dit kan in een simpele overeenkomst, of zelfs per mail, maar ook in een vaststellingsovereenkomst (VSO). Wanneer partijen uit elkaar gaan (50% van de arbeidsmediations) heet dit een Beëindiging van de arbeidsovereenkomst met Wederzijds Goedvinden (BWG). Deze afspraken worden altijd in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd. Dit gebeurt door de mediator of door partijen zelf, in overleg.

Capabel

“De mediator was zeer capabel en kon feilloos doorvragen op de kritieke momenten Ze heeft een essentiële rol gespeeld in het doorbreken van de impasse.”

Manager Marketing en Communicatie van een publieke dienstverlener
Spijker op zijn kop

Geweldige dame, sloeg snel de spijker op zijn kop. Persoonlijk heb ik veel aan de mediation gehad, ook na afronding van het geheel.

Praktijkmanager huisartsenpraktijk
Integer

“Mijn mediator was een integere, goede luisteraar die tot kern doordringt. Rustig, aandachtig en heldere verwoording, zorgt voor een snelle afwikkeling.”

Eigenaar schoenenwinkel
Ook de juridische kant

Kundige mediator met een goed inschattingsvermogen om de zaken kort en duidelijk samen te vatten. Ik snap dat er ook zaken van de juridische kant bekeken moeten worden en hij wist dit duidelijk aan mij over te brengen.

Medewerker Machinefabriek
Betrokken en integer

"De mediator was zeer betrokken en integer. Zij stond altijd klaar voor ons zowel binnen kantooruren als er buiten. Volgens mij heeft zij beide partijen met haar zeer goede overzichten en begeleiding erg geholpen met de voortgang en het eindresultaat."

Medewerker zorginstelling
Stap naar de oplossing

“De mediator was zeer prettig, professioneel en duidelijk. Voelde mij zeer op mijn gemak! De mediation waar ik tegenop zag bleek mede dankzij de mediator geen gigantische berg maar een stap naar de oplossing!”

Pedagogisch medewerker kinderopvang
Goede inschatting van de situatie

De mediator maakte een goede inschatting van de situatie, die afweek van wat voor de hand lag. Zij was bemoedigend, hielp mij om me om bij mezelf te blijven en niet alleen maar in de verdediging te gaan en me in een negatieve rol te laten dwingen.

Eigenaar Hospitality Branche
Weet beweging te bewerkstelligen

"Eerlijk en oprecht, zegt waar het op staat, kijkt goed naar beide partijen, zet aan het denken en weet beweging te bewerkstelligen"

Partner ICT en consultancy
Ieder in zijn waarde

Mijn mediator was een zeer prettig persoon, luistert ontzettend goed, checkt dingen grondig en koppelt dit steeds terug, laat ieder in zijn/haar waarde.

Administratief medewerker van een stichting
Very diplomatic

Our mediator was very diplomatic, neutral, and collaborative.

Consultant in a for profit sustainable development organisation
Tussen de regels luisteren

Kordate dame die weet waar ze het over heeft en goed tussen de regels door kan luisteren.

Dienstverlener in de uitvaartbranche
Dooooorzettingsvermogen!

krachtig, De baas van het proces, confronterend, integer, dooooorzettingsvermogen!!!, positief, constructief, humor, relativerend.

Directeur HR internationaal bouwbedrijf
Zeer bekwaam

Onze mediator is zeer bekwaam in haar vak, legt alles goed uit, heeft begrip voor alle aanwezige, ben blij haar als mediator te hebben toegewezen.

Directeur/eigenaar in de bouw
Vriendelijk en doortastend

Onze mediator was vriendelijk en doortastend. Wist precies de vinger op de zere plek te leggen. Zeer professioneel.

Huisarts
Bijdrage aan oplossing conflict

Connie Witjens heeft met haar prettige optreden zeker een bijdrage geleverd aan de oplossing van het conflict.

Officemanager op een advocatenkantoor
Optimaal resultaat

Professional in haar vak. Weet op de juiste momenten met de juiste partij mee te bewegen zodat van beide partijen optimale medewerking wordt bereikt. Zodoende wordt ook een optimaal resultaat behaald.

Partner projectmanagement bureau
Zaken snel doorzien

Wij hadden een kundige, kordate, intelligente mediator, die zaken snel doorziet en gericht haar communicatie hierop afstemt.

Teamleider binnen een grote bank
Houdt spiegel voor

Prettig contact, houdt spiegel voor tijdens traject. Houdt rekening met de info die van beide partijen is ontvangen. Geduldig en meelevend op de momenten die daarom vragen.

Directeur bedrijfsvoering engineersbureau
Snel en telefonisch

Mediation was geheel telefonisch en ging al vanaf het begin snel richting exit mediation. Knap hoe we telefonisch zo snel tot dit resulaat zijn gekomen.

Directeur technisch bedrijf
Geen resultaat

Ik ben bijzonder te spreken over de mediator, dat er uiteindelijk geen resultaat is geboekt was beslist niet de schuld van de mediator, meer zat er gewoon niet in.

Medewerker marketingbureau
Traject kort houden

Een onpartijdige persoon, die tijd en ruimte aan beide partijen liet en ook het gesprek onderbrak op de momenten dat we teveel afdwaalden. Duidelijke informatie, het traject zo kort mogelijk houdend.

Manager vastgoed onderhoud
Vraag en antwoord

Wij beantwoorden graag al jouw vragen.

Wanneer is er sprake van een conflict?

Arbeidsmediation

Deze vraag is vaak minder belangrijk dan het oplossen van de situatie. De definitie van een arbeidsconflict is: ‘twee partijen, binnen de grenzen van een arbeidsorganisatie, hebben een arbeidsconflict als tenminste één van de partijen vindt dat de andere partij haar dwarsboomt of ergert. Dit kan zijn op arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden of arbeidsvoorwaarden’. In de mediation spreken wij over een ‘kwestie’  of een ‘situatie’.

Zakelijke mediation

Ook hier is de vraag of er wel of geen conflict is minder belangrijk dan het vinden van een oplossing voor de situatie. Wanneer een zakelijke relatie vastloopt en er te veel negatieve energie ontstaat, gaat een mediator zorgen voor beweging. Zo ontstaat er duidelijkheid en een toekomstbeeld waar alle betrokkenen mee verder kunnen.

Mag ik iemand meenemen naar de mediation?

Alles in de mediation gaat in overleg, dit dus ook. Wanneer één van de partijen iemand mee wil nemen, zal de mediator of ons casemanagement dat met de andere partij bespreken. Om ervoor te zorgen dat er balans aan tafel is, kan de andere partij dan ook iemand meenemen.

Waarom zou ik iemand meenemen?

Soms vinden mensen het prettig als ze achteraf met iemand kunnen bespreken wat er gebeurde en gezegd werd. In andere gevallen willen ze hun (juridisch) adviseur meenemen. Ook gebeurt het dat er binnen de situatie verschillende verantwoordelijken zijn die allen aan tafel moeten zitten om zo mandaat voor de hele oplossing te hebben.

De mediator zorgt ervoor dat het gesprek in principe gevoerd wordt door de direct betrokkenen (werkgever/werknemer, partners, aandeelhouders).

Wie betaalt de mediation?

Arbeidsmediation

Bijna alle arbeidsmediations worden betaald door de werkgever. Deze is vanuit de Arbowet verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden en de kosten die daarbij horen. Een arbeidsconflict valt daar ook onder. Overigens mag een werknemer ook meebetalen.

Zakelijke mediation

Bij zakelijke mediations worden de kosten over het algemeen gedeeld door de betrokken partijen. Hier worden voor aanvang van de mediation afspraken over gemaakt.

Wat kost een mediation?

Het uurtarief van de mediator ligt tussen de € 200 en € 350, afhankelijk van het soort conflict en de betrokken mediator. Bij een arbeidsmediation besteedt de mediator gemiddeld 10 uur. Bij zakelijke mediations maakt de mediator voorafgaand aan de mediation een ureninschatting.

Kan ik een vrijblijvend gesprek krijgen?

Haalbaarheidsonderzoek

Je kunt altijd een kosteloos telefonisch haalbaarheidsonderzoek met één van onze mediators krijgen. De mediator neemt dan met jou de situatie door en bespreekt de opties die hij ziet. Wanneer de mediator denkt dat mediation geen goede optie is, zal hij dit ook zeggen.

Hoe lang duurt een mediation?

Arbeidsmediation

Een arbeidsmediation duurt meestal 4 tot 6 weken. In die periode worden er meestal twee gesprekken gevoerd en kan er afstemming plaatsvinden via e-mail of telefoon. Onze arbeidmediators besteden gemiddeld 10 uur aan een arbeidsmediation.

Zakelijke mediation

De duur van een zakelijke mediation is van tevoren moeilijk vast te stellen. Dit kan heel snel gaan, bijvoorbeeld wanneer en een rechtzaak gepland staat en partijen voor die tijd in mediation tot een oplossing willen komen. Maar het kan ook langer duren wanneer er veel partijen betrokken zijn bij de mediation en er zorgvuldige, formele besluitvorming dient plaats te vinden. Bij aanvang van het traject maakt de mediator een inschatting van de te besteden uren.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste blogs en andere kennis die wij delen.