91% slagingspercentage
87% klanttevredenheid
100% inzet van ons
Mediator Connie Witjens

Connie Witjens

Arbeidsmediator

Connie Witjens. Vertrouwenwekkend, integer en plezierig.

 • Stelt deelnemers op hun gemak
 • Empathisch en verbindend
 • Oplossings- en toekomstgericht

Connie Witjens is MfN-registermediator en doet sinds 2009 zo’n 100 zaken per jaar. Zij is gespecialiseerd in arbeidsconflicten waarin arbeidsongeschiktheid een rol speelt. Gemiddeld lost Connie de zaken in 2 à 3 gesprekken op. Voorheen heeft zij gewerkt als verzuimspecialist bij een re-integratiebedrijf en heeft tevens leidinggevende- en commerciële functies bekleed in het bedrijfsleven. Connie heeft veel oog en begrip voor zowel de positie van de werkgever als de werknemer.

Hulp nodig?

Connie Witjens

Connie Witjens aan het woord

Ik zie een conflict in essentie vooral als een kans. Een kans om zaken bespreekbaar te maken en om dingen te verbeteren. Een kans om beweging te bewerkstelligen en negatieve patronen te doorbreken. En uiteindelijk een kans om iets mooiers en beters te bereiken. 

Een conflict werkt vaak verlammend. Mensen komen in een soort impasse en graven zich in. Mijn grootste uitdaging als mediator is om mensen weer in beweging te krijgen. Mediation beschouw ik als een middel dat kan bijdragen om mensen weer te verbinden, impasses te doorbreken en problemen de wereld uit te helpen. Met respect voor de relatie kan de wereld weer een beetje beter worden gemaakt. 

Tijdens een mediation stel ik de deelnemers op hun gemak en luister ik goed naar hun verhaal. Dit doe ik vanuit een neutrale houding en op een coachende manier, want de verantwoordelijkheid voor de oplossing blijft bij de deelnemers zelf liggen. Als mediator ondersteun ik bij het vinden van overeenstemming en ik doe mijn uiterste best om te deëscaleren en de communicatie te bevorderen. Ik ga zorgvuldig te werk, zet mensen niet onder druk en bied, wanneer nodig, ruimte voor beraad of het inwinnen van advies. Het is mijn taak om de deelnemers te blijven motiveren en activeren. Van de partijen verwacht ik de bereidheid om naar de toekomst te kijken en met een open, actieve houding op zoek te gaan naar een oplossing.

Ervaringen & specialisaties

Sinds 2009 ruim 1050 zaken succesvol afgerond.

Variërend van twee havenarbeiders in conflict over de taakverdeling tot twee directieleden van een beursgenoteerde onderneming met een verschil van inzicht over de uit te voeren reorganisatie. Van een apotheker en een assistente over communicatie-omgangsvormen en tot een retailer in het MKB met één van zijn medewerksters over frequent verzuim. Maar ook groepsmediations binnen een zorginstelling en een ministerie.

 • Schoonmaakbedrijf waar verschillen in culturele achtergronden tot miscommunicatie leidde
 • Tandartspraktijk waar de overspannen werkgever een “angstcultuur” bleek te voeden
 • Advocatenkantoor op de Zuidas waar de (te) hoge arbeidsethos destructief bleek voor zowel werknemer als de organisatie.
 • Echtscheiding waarbij de rol als ouders van de nog jonge kinderen op nummer één kon blijven staan
 • Arbeidsmediation bij een politieke partij waarbij de ideologie tot een intern conflict leidde
 • Toprestaurant waar werk en privé te veel verstrengeld raakten.
 • Conflict over een afvloeiingsregeling bij een groot, beursgenoteerde onderneming
 • Conflict over een wijziging van functie bij rozenkwekerij
 • Conflict bij een internationaal elektronicabedrijf over het functioneren van een werknemer.
 • Conflict in een restaurant tussen leidinggevende en medewerker over omgangsvormen
 • Conflict over erfafscheiding tussen buren
 • Groepsmediation in een gemeente instelling.
 • Conflict bij een ICT bedrijf tussen werknemer en leidinggevende over declarabiliteit
 • Conflict over arbeidsvoorwaarden bij een accountantskantoor
 • Conflict koekjesfabriek tussen directie en een leidinggevende over stijl leidinggeven.
 • Conflict in een apotheek tussen de apotheker en de apothekersassistente inzake samenwerkingsproblematiek
 • Conflict in een maatschap van longartsen over de hiërarchie in de maatschap
 • Conflict in de samenwerking op een advocatenkantoor tussen een advocaat en zijn secretaresse.
 • Conflict bij een verzekeraar over de condities waaronder de arbeidsrelatie kan worden verbroken
 • Conflict over arbeidscondities bij een Ministerie
 • Conflict in een loodgietersbedrijf over de uit te voeren werkzaamheden.
 • Conflict in een praktijk voor Orthodontie tussen twee orthodontisten
 • Conflict in de samenwerking in een huisartsenpraktijk tussen de huisarts en de doktersassistente
 • Conflict in een woningcorporatie tussen twee medewerkers.
 • Conflict bij de jeugdopvang tussen werkgever en werknemer over de uitvoering van de werkzaamheden
 • Conflict in een groot schoonmaakbedrijf tussen leidinggevende en werknemer over de bedrijfscultuur
 • Conflict bij een Provincie over omgangsvormen.
 • Conflict in een Kinderdagverblijf over verbeterplan taalvaardigheden werkneemster
 • Conflict bij een grote uitzendorganisatie over verstoorde arbeidsverhouding
 • Conflict bij telecombedrijf over re-integratie.
Het is mijn taak om de deelnemers te blijven motiveren en activeren. Connie Witjens

Onze mensen

Rob Zonneveld

Arbeidsmediator

Bekijken

Paul Smeele

Arbeidsmediator, Mediators in International Organisations, Zakelijke Mediator

Bekijken

Nicolaas van Everdingen

Arbeidsmediator, Zakelijke Mediator

Bekijken

Marianne Dijkhuizen

Arbeidsmediator

Bekijken

Axel Blanker

Arbeidsmediator

Bekijken