91% slagingspercentage
87% klanttevredenheid
100% inzet van ons
Maaike van der Werf

Maaike van der Werf

ArbeidsmediatorMediators in International Organisations

Maaike van der Werf.

  • Empathisch
  • Oplossingsgericht
  • Positief en creatief

Maaike van der Werf studeerde Internationale Betrekkingen in Groningen en begon haar professionele carrière bij het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook heeft ze gewerkt bij het ministerie van VWS, de gemeente Leiden en het NIMD. Ook is ze actief (geweest) in diverse bestuursfuncties. Inmiddels heeft Maaike ruim 20 jaar ervaring in internationale samenwerking en ontwikkelingssamenwerking, met name op het gebied van het ondersteunen van (politieke) dialoog, opbouw van vertrouwen en capaciteitsversterking in door conflicten getroffen gebieden. Deze ervaring overtuigde haar dat mensen in een conflictsituatie door
middel van gefaciliteerde dialoog samen tot een oplossing kunnen komen die hen echt verder helpt.

Maaike is door haar ervaring in het buitenland en met en bij internationale organisaties met programma’s in het buitenland zeer ervaren in het werken met mensen van verschillende culturele achtergronden.

Hulp nodig?

Maaike van der Werf

Maaike van der Werf aan het woord

Meningsverschillen en (belangen)tegenstellingen horen bij het leven en conflicten komen dan ook veel voor, zowel in de privésfeer als ook binnen samenwerkingen tussen werkgevers en werknemers of collega’s onderling. Conflicten kunnen veel impact hebben en kunnen boosheid, frustratie en onzekerheid veroorzaken. Wanneer mensen en organisaties op een goede manier met conflicten om kunnen gaan kunnen conflicten ook positief zijn. Als er ruimte is voor een constructief gesprek waarin ruimte is voor het verhaal en de emoties van beide partijen, is een oplossing vaak dichterbij dan je vooraf denkt.

Mediation is voor mij een manier om in een veilige omgeving een goed gesprek te voeren waarbij alle partijen hun verhaal kunnen doen. Door ruimte te geven aan het verhaal van alle partijen voelen zij zich gezien en gehoord en zo ontstaat ruimte om de lucht te klaren en helder te krijgen wat voor partijen het belangrijkst wordt gevonden en/of waar zij zich zorgen over maken. Op basis hiervan kunnen mensen met elkaar in gesprek gaan om met elkaar tot een geschikte en duurzame oplossing te komen. Als mediator begeleid ik dit proces en zorg ik ervoor dat alles wat van belang is op tafel komt door het stellen van de juiste vragen en samen te vatten en door het bieden van een duidelijke structuur. Op die manier biedt mediation ruimte om op relatief korte termijn samen tot een oplossing te komen die voor beide partijen voor de lange termijn werkt.

Onze mensen

Rob Zonneveld

Arbeidsmediator

Bekijken

Paul Smeele

Arbeidsmediator, Mediators in International Organisations, Zakelijke Mediator

Bekijken

Nicolaas van Everdingen

Arbeidsmediator, Zakelijke Mediator

Bekijken

Marianne Dijkhuizen

Arbeidsmediator

Bekijken

Axel Blanker

Arbeidsmediator

Bekijken