91% slagingspercentage
87% klanttevredenheid
100% inzet van ons
Mediator Felix Merks

Felix Merks

DirectieMediators in International OrganisationsPartnerTrainerZakelijke Mediator

Ondernemer, Onderhandelaar, Jurist

Felix Merks is mede-oprichter en directeur van Result Mediation (2004). Felix heeft een sterk juridische achtergrond en is mediator, trainer en adviseur bij complexe onderhandelingen. Zijn expertise en ervaring liggen met name bij complexe zakelijke conflicten waarbij diverse partijen betrokken zijn. Felix coördineert de zakelijk mediatons bij Result Mediation.

Hulp nodig?

Felix Merks

Felix Merks aan het woord

Felix studeerde Nederlands recht aan de universiteit van Leiden. Na een periode in het bedrijfsleven volgde zijn post doctoraal Mediation opleiding bij het ADR-instituut te Amsterdams en ronde hij de Master opleiding Dispute Resolution (Universiteit van Amsterdam) cum laude af. Verder volgde internationaal o.a. de opleiding bij JAMS in New York (settlement mediation) en is Felix gecertificeerd Harvard negotiation trainer (Harvard Law School, Massachusetts)

Felix zijn mediation stijl wordt gekenmerkt door een sterke oplossingsgerichtheid. Cliënten beschrijven Felix als helder, doortastend en juridisch goed onderlegd.

Naast mediator is Felix trainer op het gebied van Harvard onderhandelen en Mediation.

Relevante ervaring, nevenfuncties

 • Mediation Expert OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa)
 • Trainer MfN-basisopleiding mediation
 • Trainer onderhandelvaardigheden
 • Trainer Corporate Diplomacy Program
 • Bestuurslid stichting Nalatenschapsmediation

Ervaringen & specialisaties

Felix heeft onder meer de volgende mediations met succes afgerond:

 • Bestuursconflicten (directie, aandeelhouders en raden van commissarissen)
 • Conflicten binnen internationale organisaties
 • Dispuut over de voorwaarden van gebruik van infrastructuur in de telecom markt
 • Geschillen tussen kabelbedrijven en primaire contractpartners
 • Conflict over de exploitatie van een gemeentelijke haven tussen de gebruikers en de gemeente, met bestuurlijke implicaties
 • Geschil tussen directieleden, de raad van commissarissen en de aandeelhouders van een middelgrote onderneming over het beleid en de herstructurering van het directieteam
 • Geschil tussen partners van een consultancybedrijf over uitkoop van partners en opsplitsing van het bedrijf
 • Begeleiding van een pre-court assessment met betrekking tot schadevergoeding wegens onrechtmatig handelen van een gemeente t.o.v. een landbouwonderneming
 • Geschil tussen franchisegever en franchiseondernemers over contractuele uitleg van de onderlinge betalingsregeling
 • Geschil tussen Woningbouwcorporatie en onderneming over contractuele verplichtingen van de samenwerking
 • Geschil tussen telecombedrijven over toegang, prijsstelling en van gebruik van een netwerk
 • Aansprakelijkheidskwestie lokale overheid i.v.m. een conflict over vergunningenbeleid voor bedrijven in de haven.
 • Aansprakelijkheidskwestie lokale overheid i.v.m. schade ontstaan door aanpassing van wegdek en het verleggen van de weg.
 • Geschil tussen aandeelhouders over aansturing van het bedrijf, resulterend in uitkoop van een van de aandeelhouders
 • Geschil tussen oprichters / investeerders / aandeelhouders in groep bedrijven, resulterend in ontvlechting met verdeling van de bedrijven o.b.v. waardering en betrokkenheid.
 • Geschil over de voorwaarden van het vertrek van een partner uit een maatschap
 • Geschil over opsplitsing van een maatschap met verdeling van diverse vestigingen, resulterend in opsplitsing d.m.v. een arbitraal vonnis.
 • Geschil over functioneren tussen oprichters, aandeelhouders, directieleden van middelgroot bedrijf, resulterend in uitbreiding directieteam.
 • Geschil over loonvordering voormalig CEO bij een internationale stichting.
 • Diverse (interne)conflicten op managementniveau bij nationale en internationale organisaties
Bij grote organisaties ontstaan vaak complexe situaties. Het is mooi dat wij complexe en vrijwel uitzichtloze conflicten op een constructieve manier kunnen helpen oplossen. Felix Merks

Onze mensen

Rob Zonneveld

Arbeidsmediator

Bekijken

Paul Smeele

Arbeidsmediator, Mediators in International Organisations, Zakelijke Mediator

Bekijken

Nicolaas van Everdingen

Arbeidsmediator, Zakelijke Mediator

Bekijken

Marianne Dijkhuizen

Arbeidsmediator

Bekijken

Axel Blanker

Arbeidsmediator

Bekijken