91% slagingspercentage
87% klanttevredenheid
100% inzet van ons
cees pisuisse

Cees Pisuisse

ArbeidsmediatorZakelijke Mediator

Cees Pisuisse

  • Informeel, heeft open houding en geeft partijen de ruimte
  • Werkt gestructureerd en resultaatgericht
  • Stimuleert partijen in het zelf vinden van een bestendige oplossing

Cees Pisuisse is gecertificeerd MfN-registermediator en sinds 2022 aangesloten bij Result Mediation. Hij kan terugkijken op een lange loopbaan binnen universitair onderwijs en bedrijfsleven. Hij is directielid geweest van een belangrijke onderneming uit de energiesector en was daar verantwoordelijk voor juridische zaken, communicatie, public affairs en het directiesecretariaat.

Als general counsel heeft hij veelvuldig een cruciale rol gespeeld in het voorkomen, beheersbaar houden en het oplossen van allerhande geschillen en conflicten. Het ging hierbij zowel om verstoorde verhoudingen binnen het bedrijf zelf als om conflicten in de relatie met andere bedrijven of met overheden. Diplomatie en vasthoudendheid kenmerken hem. Een tiental jaren is hij ook voorzitter geweest van het bedrijfspensioenfonds en van het College van Beroep studenten Hanzehogeschool. Nevenfuncties waarin bij uitstek het overbruggen van belangentegenstellingen een belangrijke rol speelt.

Hulp nodig?

Cees Pisuisse

Cees Pisuisse aan het woord

Overal waar zaken worden gedaan of wordt samengewerkt doen zich af en toe conflicten voor. Soms is het een verstandige keus een advocaat in te schakelen en een rechter te laten beslissen. Uit ervaring weet ik echter dat andere routes vaak beter zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer sprake is van een geschil tussen partijen die tot elkaar veroordeeld zijn en ook in de toekomst met elkaar moeten samenwerken. Als jurist heb ik veel ervaring om in dit soort situaties het conflict in kaart te brengen en om de angel er uit te halen. En in arbeidsrelaties gaat het vaak helemaal niet primair om het ‘juridische gelijk’. Er is dan sprake van miscommunicatie, van verschillen in karakter, van een verschillende toekomstvisie, van een onduidelijke taakafbakening, van gekrenkt vertrouwen et cetera. Dit soort geschillen kunnen partijen enorm in de weg zitten en leiden er toe dat spanningen steeds verder toenemen. Mediation kan dan een uitkomst bieden.

Als mediator bied ik een luisterend oor. In een vertrouwelijke setting kan ik er als onafhankelijke derde aan bijdragen dat het conflict wordt opgelost, of in ieder geval beheersbaar wordt. Ik stimuleer dat men elkaar weer beter begrijpt en men elkaar beter weet te bereiken mocht het onderlinge probleem toch weer de kop opsteken. Een succesvolle mediation vereist dat er nog niet sprake is van een ‘totale oorlog’ waarbij beide partijen elkaar het licht in de ogen niet meer gunnen. Ik vraag daarom altijd om de bereidheid tot een kwetsbare opstelling en bereidheid om naar elkaar te luisteren. Wanneer de uiteindelijke conclusie in mediation alsnog luidt dat het beter is om een gang naar de rechter te maken of om een arbeidsrelatie te beëindigen, dan kan de mediation er toe bijdragen dat dit in een meer harmonieuze setting gebeurt.

Onze mensen

Rob Zonneveld

Arbeidsmediator

Bekijken

Paul Smeele

Arbeidsmediator, Mediators in International Organisations, Zakelijke Mediator

Bekijken

Nicolaas van Everdingen

Arbeidsmediator, Zakelijke Mediator

Bekijken

Marianne Dijkhuizen

Arbeidsmediator

Bekijken

Axel Blanker

Arbeidsmediator

Bekijken