91% slagingspercentage
87% klanttevredenheid
100% inzet van ons
Jeanette Jager

Jeanette Jager

Arbeidsmediator

MfN-registermediator gespecialiseerd in arbeidsmediations

  • Voortvarend en resultaatgericht
  • Oog voor de factor ‘mens’ in een conflict
  • Heeft veel inlevingsvermogen/empathisch

Jeannette Jager heeft een achtergrond in internationaal sales, project- en procesmanagement binnen vastgoed- en civieltechnische projecten. Geïnspireerd en geboeid door verschillende belangen van actoren binnen projecten en het grote belang van heldere communicatie binnen dergelijke samenwerkingen, heeft haar in 2010 doen besluiten zich verder te ontwikkelen op het gebied van communicatie en conflictmanagement. Hiertoe heeft zij zich opgeleid tot MfN-registermediator en startte in 2011 haar eigen mediationkantoor DijkhuizenJager.

In haar praktijk heeft zij veel mediations geleid, met name op het gebied van arbeidsconflicten en samenwerkingsproblematiek. Jeannette is daarnaast directeur van De Vertrouwenspersoon, een landelijk opererend advies- en opleidingsbureau op het gebied van sociale veiligheid en integriteitsbevordering, en verbonden aan de geaccrediteerde basisopleiding voor vertrouwenspersonen als docent. Zij verzorgt trainingen en workshops en houdt zich daarnaast bezig met de uitvoer van cultuur- en/of signaalonderzoeken.

Hulp nodig?

Jeanette Jager

Jeanette Jager aan het woord

Het proces van een conflict begint als iemand ervaart dat een ander iets doet of nalaat dat negatieve gevolgen heeft voor de eigen belangen, opvattingen of normen en waarden. Een conflict kan beginnen in ons eigen hoofd door de verwachting dat de ander iets anders wil of nastreeft, terwijl dat feitelijk niet zo is. Of dat conflict vervolgens ook tot veel gedoe leidt, hangt af van hoe de betrokkenen (en hun omgeving) ermee omgaan.

Met mediation lossen cliënten het conflict zelf op met ondersteuning van mij als onafhankelijke derde, de mediator. Cliënten werken derhalve niet autonoom aan een oplossing maar doen dit samen. Ik help hen bij het onderscheiden van emoties en feiten en deze in verhouding te brengen. Het grote verschil met advocaten en rechters is dat ik als mediator geen standpunt inneem, geen oplossingen bedenk en ook geen beslissingen neem. Dat doen de cliënten zelf. Het is mijn drive om deelnemers op praktische en voortvarende wijze te ondersteunen in het vinden van een duurzame oplossing. Een oplossing die niet alleen aan de buitenkant goed lijkt, maar ook van binnen goed voelt.

Door mijn omgevingsbewuste, sociale en toegankelijke persoonlijkheid weet ik vaak snel het vertrouwen te winnen van de cliënten. Ik geef de partijen de ruimte en rust om hun verhaal, belevingen en verwachtingen bloot te geven. Hiermee tracht ik onderling begrip te creëren voor ieders aandeel en positie in de ontstane problematiek. Ik beschouw mijzelf als warm, betrokken en invoelend, maar voor mij staat een voortvarende, resultaatgerichte aanpak altijd centraal. Tevens mogen partijen van mij verwachten dat ik mij conformeer en houd aan de MfN-gedragscode voor mediators.

Van partijen verwacht ik, wanneer zij de mediationovereenkomst hebben ondertekend, een constructieve houding en inspanning om het conflict te willen oplossen, dit in de wetenschap dat bij het vinden van een duurzame oplossing, hierin ook in bepaalde mate de belangen van de ander vertegenwoordigd zal moeten zijn.

Ervaringen & specialisaties

50+ arbeidsgerelateerde mediations, waaronder:

  • Team binnen een ziekenhuis waarin de samenwerking en communicatie was gestagneerd
  • Gestagneerde samenwerking tussen twee managers van een Hogeschool
  • Conflict tussen (zieke) kwaliteitsmanager en directeur Nederland van een Amerikaans industrieel bedrijf
  • Conflict tussen medewerker logistiek/planning en directeur (klein)MKB-bedrijf

Onze mensen

Rob Zonneveld

Arbeidsmediator

Bekijken

Paul Smeele

Arbeidsmediator, Mediators in International Organisations, Zakelijke Mediator

Bekijken

Nicolaas van Everdingen

Arbeidsmediator, Zakelijke Mediator

Bekijken

Marianne Dijkhuizen

Arbeidsmediator

Bekijken

Axel Blanker

Arbeidsmediator

Bekijken