91% slagingspercentage
87% klanttevredenheid
100% inzet van ons
maruca overdijk

Maruca Overdijk

ArbeidsmediatorZakelijke Mediator

Maruca Overdijk, Arbeidsmediator en Arbeidsrecht advocaat

  • Arbeidsmediator
  • Mediators in international organisations
  • Arbeidsrecht Advocaat

Maruca Overdijk heeft zich na haar studie Nederlands recht gespecialiseerd als arbeidsrecht advocaat. Na verloop van tijd realiseerde zij zich, dat praten een veel constructiever manier van conflict oplossen is dan procederen. Sinds 2006 is ze naast advocaat ook arbeidsmediator, gespecialiseerd in de meest uiteenlopende arbeidsconflicten. Met een gestructureerde aanpak en haar praktische ondersteuning, weten partijen mediations doorgaans in één of enkele sessies positief af te ronden. De afspraken die partijen dan maken worden op een juiste wijze vastgelegd. Maruca doet zowel Nederlands- als Engelstalige mediations.

Hulp nodig?

Maruca Overdijk

Maruca Overdijk aan het woord

Mensen interesseren en fascineren mij. En dan met name wat ze doen en wat hun beweegredenen zijn. Wat ze daarover vertellen geeft mij doorgaans veel energie. Mensen zijn verschillend en reageren ook verschillend op elkaar. In (werk)relaties kunnen daardoor conflicten ontstaan. Als arbeidsrecht advocaat heb ik jarenlang veel arbeidsrecht conflicten kunnen voorkomen of partijen kunnen helpen bij het oplossen daarvan. Zelden via de rechter. Meestal met partijen, al dan niet met hun adviseurs, aan tafel in gesprek. Daar heb ik ervaren dat als mensen niet kunnen of willen praten, dat voer is voor conflicten. Onbekend maakt onbemind. Aannames en beelden gaan een eigen leven leiden. Graag ondersteun ik mensen om het gesprek juist wel met elkaar aan te gaan. Bij voorkeur gezamenlijk, maar als die drempel aanvankelijk nog te hoog is, eerst apart. Als neutrale gespreksleider faciliteer ik partijen, waar mogelijk om overtuigingen los te laten of van een andere kant te bekijken. Belangrijk daarbij is dat ze zich kunnen uit spreken en ook echt kunnen luisteren naar de ander, om zo gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Het is altijd weer bijzonder om dan te ervaren dat door één enkel antwoord op een relevante vraag, de energie tussen partijen plotseling weer positief blijkt te kunnen gaan stromen. In die flow zijn partijen vaak goed in staat om constructieve oplossingen te bedenken, waarmee ze het conflict zelf oplossen en achter zich kunnen laten en met een open blik weer toekomst zien. De afspraken die partijen dan maken worden op een juiste wijze vastgelegd.

Ieder conflict is samen te vatten in gebrek aan erkenning, gebrek aan waardering en gebrek aan vertrouwen. Het omgekeerde is de sleutel tot de oplossing. Maruca Overdijk

Onze mensen

Rob Zonneveld

Arbeidsmediator

Bekijken

Paul Smeele

Arbeidsmediator, Mediators in International Organisations, Zakelijke Mediator

Bekijken

Nicolaas van Everdingen

Arbeidsmediator, Zakelijke Mediator

Bekijken

Marianne Dijkhuizen

Arbeidsmediator

Bekijken

Axel Blanker

Arbeidsmediator

Bekijken