91% slagingspercentage
87% klanttevredenheid
100% inzet van ons
Ariënne Inden

Ariënne Inden

Arbeidsmediator

Ariënne Inden. Resultaatsgerichte mediator in arbeidsgeschillen.

  • Mensgericht en empathisch
  • Oplossingsgericht en daadkrachtig
  • Doorziet situaties snel door ervaring als advocaat, bestuurder, ondernemer en toezichthouder

Ariënne Inden is gepassioneerd advocaat en mediator. Vanuit haar ruim 21 jaar ervaring als advocaat arbeidsrecht, ondernemerschap en 10 jaar ervaring als toezichthouder bij een scholengemeenschap, heeft zij veel mensenkennis en is zij in staat snel complexe situaties te doorgronden en de juiste vragen te stellen.

Ariënne is MfN-registermediator en heeft een kordate aanpak. Door haar oprechte interesse in de mens en zakelijke achtergrond weet ze partijen snel tot de kern van de zaak te brengen en met partijen naar een oplossing toe te werken. Het mooie van mediation is dat die oplossing niet gaat over het gelijk hebben, maar over de toekomst. Bij iedere mediation streeft Ariënne ernaar een voor beide acceptabele oplossing te vinden die hen weer energie geeft voor de toekomst. Als een voortzetting van de samenwerking niet meer vruchtbaar is, kan die oplossing ook gelegen zijn in een beëindiging van de arbeidsrelatie.

Ariënne heeft brede ervaring in arbeidsgeschillen tussen werkgever en werknemer, bestuurder en aandeelhouders/raad van toezicht en tussen ondernemer en de ondernemingsraad. Zij begeleidt ook graag afdelingen of anderen groepen in het vinden van een oplossing. Ariënne heeft onder andere veel kennis op het gebied van ziekte en re-integratie in combinatie met een arbeidsconflict, wijziging van arbeidsvoorwaarden, functioneringsperikelen en de Wet Verbetering Poortwachter.

Hulp nodig?

Ariënne Inden

Ariënne Inden aan het woord

Een conflict is vaak een opeenstapeling van gebeurtenissen die partijen beide anders hebben ervaren. Op enig moment belemmeren deze gebeurtenissen de samenwerking. Mensen voelen zich niet meer gehoord of serieus genomen. Ze zijn teleurgesteld, boos of verdrietig. Partijen zijn vaak niet meer in staat de goede bedoelingen van de ander in te zien en plaatsen het gedrag van de ander in een negatief daglicht. De drempel om met elkaar in gesprek te gaan is (te) hoog en wordt als (te) spannend ervaren, waardoor partijen zelf niet tot een oplossing raken.

Mediation is de manier om, begeleid door een onafhankelijke en deskundige derde, weer in gesprek te raken en de ander te kunnen vertellen waarom het, naar jouw idee, scheef is gelopen. Het gaat niet om gelijk hebben of gelijk krijgen, maar om de ander te vertellen wat je dwars zit en wat je nodig hebt om weer verder te kunnen. Vanuit daar kan naar een oplossing worden gewerkt.

In mediation creëer ik een veilige omgeving waarin ruimte is om je verhaal te kunnen doen. Na de intakegesprekken lopen we in het eerste gesprek de gebeurtenissen langs. Partijen vertellen vanuit hun eigen ervaring hoe zij de relevante acties en reacties van de ander hebben ontvangen. Ieder vertelt zijn eigen verhaal. Door de vraagstelling en samenvattingen van mij als mediator ontstaat vaak weer wederzijds begrip en vertrouwen voor de voortzetting van de samenwerking of terugkeer naar het werk. Soms is de situatie teveel
geëscaleerd en lukt het niet meer een gezamenlijke toekomst te zien. In dat geval is het fijn om in mediation te onderzoeken of een wederzijds acceptabele beëindigingsregeling kan worden getroffen. Uiteraard toetsen partijen deze regeling bij hun juristen/advocaten. Deze adviseurs kunnen ook aan tafel schuiven om het proces snel en efficiënt te laten verlopen. Natuurlijk zorg ik ervoor dat de afspraken helder op papier komen.

De ervaring leert dat partijen het fijn vinden om op korte termijn duidelijkheid te hebben over hun samenwerking en hun toekomst, met of zonder elkaar. Mijn streven is dan ook in het tweede gesprek helderheid te krijgen over de oplossingsrichting.

Om tot die oplossing te kunnen komen is het wel essentieel dat partijen bereid zijn zich in te spannen. Mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Ik verwacht dan ook dat partijen open het gesprek in gaan, bereid zijn naar de ander te luisteren en na willen denken over oplossingsrichtingen die niet alleen voor henzelf, maar ook voor de ander acceptabel zijn.

Ervaringen & specialisaties

Sinds de MfN-registratie in 2018 tientallen succesvol afgeronde mediations, waaronder:

  • Mediations tussen zieke werknemer en werkgever
  • Conflict over stijl van leidinggeven en communicatie tussen directeur en eigenaar
  • Conflict over functioneren werknemer op afdeling
  • Conflict over overplaatsing in technisch bedrijf
  • Conflict tussen twee leidinggevenden in dienstverlenend bedrijf
  • Samenwerkingsproblemen en veiligheid in jeugdzorg
Partijen laten inzien wat zij belangrijk vinden in de samenwerking en op persoonlijk vlak levert toekomstbestendige oplossingen op. Ariënne Inden

Onze mensen

Rob Zonneveld

Arbeidsmediator

Bekijken

Paul Smeele

Arbeidsmediator, Mediators in International Organisations, Zakelijke Mediator

Bekijken

Nicolaas van Everdingen

Arbeidsmediator, Zakelijke Mediator

Bekijken

Marianne Dijkhuizen

Arbeidsmediator

Bekijken

Axel Blanker

Arbeidsmediator

Bekijken