91% slagingspercentage
87% klanttevredenheid
100% inzet van ons
Mediator Anne Marije Egberink

Anne Marije Egberink

Arbeidsmediator

Anne Marije Egberink, mediator met een gezonde dosis Twentse nuchterheid.

  • Oplossingsgericht en pragmatisch
  • Actief en betrokken
  • Altijd opzoek naar de verbindende belangen.

Anne Marije Egberink is sinds 2017 officieel geregistreerd MFN mediator. Vanuit haar vakgebied als HR consultant stuitte zij regelmatig op organisaties waarbij het in de communicatie met en tussen medewerkers escaleerde, veelal met verzuim tot gevolg. Hierdoor kwam zij in aanraking met mediation en raakte overtuigd van deze mooie manier van conflictoplossing waarna zij zich hier zelf ook in is gaan bekwamen.

Tegenwoordig verdeelt Anne Marije dan ook haar tijd tussen het begeleiden van ontstane arbeidsconflicten vanuit haar rol als arbeidsmediator en het voorkomen van dergelijke conflicten vanuit haar eigen HR adviesbureau. Zij doet dit door o.a. duidelijke HR-strategieën op te stellen met directies en leidinggevenden te trainen op verschillende niveaus in gespreksvoering.

Hulp nodig?

Anne Marije Egberink

Anne Marije Egberink aan het woord

Een conflict ontstaat negen van de tien keer door een stuk miscommunicatie. De boodschapper heeft zijn boodschap niet helder overgebracht, de ontvanger heeft de boodschap niet goed ontvangen en waardoor?…. Vaak doordat we geneigd zijn alleen maar vanuit onze eigen kaders te kijken en weinig tot geen oog te hebben voor de andere partij (of dit nu de boodschapper of de ontvanger is).

Mediation is voor mij dé manier om op een hele gelijkwaardige manier weer met elkaar in gesprek te komen en te achterhalen vanuit welk referentiekader de ander gereageerd heeft. Waar kwam de actie reactie nu vandaan? Het gaat er niet om wie er gelijk heeft maar dat er een stukje begrip ontstaat waarom de andere handelde zoals hij of zij deed.

Ik besef goed dat mediation voor partijen soms heel spannend kan zijn omdat zij niet meer op een normale wijze met elkaar kunnen communiceren. Tijdens mijn mediation probeer ik partijen dan ook een vertrouwd gevoel te geven zodat zij zich veilig genoeg voelen om de ruimte die zij krijgen volledig te benutten en daarbinnen hun kijk op de zaak, wensen en verwachtingen volledig uit te spreken.

Ik probeer tijdens de mediation de gezamenlijke belangen weer boven tafel te krijgen en schroom ook niet om zaken die onder het topje van de ijsberg liggen bespreekbaar te maken. Partijen hoeven voor mij niet als vrienden de deur uit te gaan maar moeten wel het gevoel hebben dat de kwestie op een voor hen passende manier is opgelost. De wereld is klein en je komt elkaar altijd weer tegen dus hoe fijn is het als je elkaar dan in ieder geval weer recht kunt aankijken.

Van partijen in een mediation verwacht ik in de eerste plaats natuurlijk dat zij zich willen inzetten voor een goede oplossing van de kwestie. En in de tweede plaats dat het niet altijd gaat om het krijgen van je gelijk maar juist te kiezen voor je geluk.

Ervaringen & specialisaties

Sinds 2017 50+ succesvol afgeronde mediation’s, waaronder:
· Conflict over verhoudingen en communicatie in een familiebedrijf
· Conflict over arbeidsvoorwaarden na een fusie
· Conflict over verzuim na aanzegging beëindiging dienstverband.

Onze mensen

Rob Zonneveld

Arbeidsmediator

Bekijken

Paul Smeele

Arbeidsmediator, Mediators in International Organisations, Zakelijke Mediator

Bekijken

Nicolaas van Everdingen

Arbeidsmediator, Zakelijke Mediator

Bekijken

Marianne Dijkhuizen

Arbeidsmediator

Bekijken

Axel Blanker

Arbeidsmediator

Bekijken