91% slagingspercentage
87% klanttevredenheid
100% inzet van ons
Alexandra van Lennep

Alexandra van Lennep

Arbeidsmediator

Alexandra van Lennep

  • Doortastend en empathisch
  • Analytisch en oplossingsgericht
  • Doet zowel Nederlands- als Engelstalige mediations

Na het afronden van haar Master Internationaal Recht in Leiden is Alexandra als advocaat werkzaam geweest bij De Brauw Blackstone Westbroek. In 2020 is Alexandra als MfN-registermediator geregistreerd, waarna ze de specialisatieopleiding arbeidsmediation bij Result Mediation heeft gevolgd.

Mede doordat Alexandra in het buitenland opgegroeid is en veel in aanraking is gekomen met verschillende culturen en zienswijzen, ligt haar kracht in een brug slaan tussen mensen op een diplomatieke, rustige en respectvolle manier.

Met haar zaken binnen de advocatuur heeft Alexandra veel verstoorde verhoudingen tussen partijen meegemaakt, waardoor zij goed in staat is om impasses zorgvuldig en naar tevredenheid te doorbreken.

Hulp nodig?

Alexandra van Lennep

Alexandra van Lennep aan het woord

Ieder conflict waar een mens mee geconfronteerd wordt bestaat uit positieve of negatieve elementen. Soms kan een conflict een bron van inspiratie, creativiteit of inzicht zijn, hetgeen tot transformatie, oplossingen of groei leidt. Soms kan het een gevoel van angst, onzekerheid, weerstand of besluiteloosheid oproepen.

Verwikkeld raken in een conflict is meestal niet een keuze; de manier waarop men daarentegen met dat conflict omgaat wel. Daar waar de meesten de voorkeur geven aan het conflict uit de weg gaan, is juist het bespreekbaar maken van het conflict zo belangrijk. Wanneer partijen de moed, tijd en bereidwilligheid vinden om respectvol en aandachtig naar elkaars verhalen en emoties te luisteren en begrijpen dat de weg naar een oplossing zelden gebaseerd is op wie er gelijk heeft, maar vooral het erkennen en accepteren van elkaars overeenkomsten en verschillen is, hebben ze een grote stap gezet. Dan ontstaat er vaak ruimte om gezamenlijk na te denken in realistische mogelijkheden en goede afspraken vast te leggen voor een toekomst met of zonder elkaar.

Tijdens mijn mediations heb ik stelselmatig oog voor de zorgen, belangen en standpunten van partijen en tracht ik rust teweeg te brengen in het procesverloop. Ik vind het zeer belangrijk om een veilige setting te creëren en met de juiste interventies een dialoog te faciliteren, waarin niet alleen het verhaal achter de mens, maar ook de mens achter het verhaal goed tot uitdrukking komt. Ik luister zonder oordeel naar wat er gezegd wordt en vooral naar wat er niet gezegd wordt. Vaak zit de kern van het conflict verscholen in deze verborgen laag. Ik benadruk het belang van stil staan bij elkaar en bij het ontstane geschil, maar stimuleer partijen tegelijkertijd om in beweging te blijven om zo tot een constructieve uitkomst te komen. Iedere mediation is anders en het geeft mij steeds weer voldoening om een bijdrage te mogen leveren aan een proces waarbij partijen de omslag kunnen maken van een aanvankelijk gebalde vuist naar een wederzijdse handreiking.

Onze mensen

Rob Zonneveld

Arbeidsmediator

Bekijken

Paul Smeele

Arbeidsmediator, Mediators in International Organisations, Zakelijke Mediator

Bekijken

Nicolaas van Everdingen

Arbeidsmediator, Zakelijke Mediator

Bekijken

Marianne Dijkhuizen

Arbeidsmediator

Bekijken

Axel Blanker

Arbeidsmediator

Bekijken