mr. R.J. de Roos

Buren, nalatenschap, gevestigd te Groningen

Robert de Roos  heeft meer dan veertig jaar ervaring in het hanteren en oplossen van conflicten. Als mediator maar ook als advocaat, bedrijfsjurist en leidinggevende en in nevenfuncties als vertrouwenspersoon en honorair consul.

Als mediator legt hij zich toe op arbeidskwesties, samenwerkingsproblemen en conflicten in de zakelijke sfeer.

Vanuit de advocatuur is hij in het bedrijfsleven gaan werken, bij Phillips en later bij Shell, zowel in Nederland als overzee.  Als hoofd juridische zaken van joint ventures met overheden en partners uit het Midden-Oosten, Zuidoost-Azië, de Verenigde Staten en Europa, is hij gewend gewend om te gaan met culturele verschillen en belanghebbenden op een lijn te krijgen.

Naast mediator is hij pensioenfondsbestuurder en lid van twee schadecommissies, rollen waarin een evenwichtige benadering van de betrokken belangen voorop staan.

Robert de Roos is getraind in de Harvard methodiek van principled negotiation, en is gecertificeerd door de Mediatorsfederatie Nederland en het ADR Instituut Amsterdam (Specialiasatieopleiding Arbeidsmediation). Hij is lid van de Vereniging Arbeidsmediators Nederland en van de Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten.

Robert de Roos is iemand in wie anderen vertrouwen stellen, bij wie mensen zich op hun gemak voelen, zich gehoord voelen. Dat schept een optimaal klimaat om er samen uit te komen.