91% slagingspercentage
87% klanttevredenheid
100% inzet van ons
manon weijts

Manon Weijts

Arbeidsmediator

Manon Weijts

  • Goed in het oplossen van arbeidsvraagstukken.
  • Empathisch en verbindend
  • Betrokken en oplossingsgericht

Manon Weijts is gespecialiseerd in arbeidsmediation. Zij zet zich in voor mensen die in alle opzichten vastlopen in hun werk. Haar achtergrond is gelegen in HR. Zij is opgeleid als HR professional en heeft binnen HR verschillende rollen vervuld: manager, adviseur, casemanager verzuim & re-integratie en opleidingsadviseur . Tijdens haar jarenlange ervaring in dit werkveld heeft zij veel ervaring opgedaan met situaties waarin spanningen tussen medewerkers en of hun leidinggevenden spelen. In haar verkenning te kunnen bijdragen om partijen te helpen een oplossing te vinden voor wat er tussen hen speelt, heeft zij zich gespecialiseerd in arbeidsmediation. Zij is nieuwsgierig naar hoe mensen omgaan met conflicten, ziekte of verlies en helpt hen graag een alternatieve kijk en oplossing te ontdekken.

Naast arbeidsmediation bemiddelt zij als vrijwilliger bij stichting Buurtbemiddeling in onenigheden die tussen buren spelen. Hieraan kunnen bijdragen is voor haar van grote waarde om meer kennis op te doen en haar horizon te verbreden.

Hulp nodig?

Manon Weijts

Manon Weijts aan het woord

Daar waar mensen samenwerken, schuurt en wringt soms de arbeidsrelatie of kunnen arbeidsverhoudingen onder druk komen te staan of uitgroeien tot een conflict. Een conflict is vaak een opeenstapeling van gebeurtenissen die partijen anders hebben ervaren. Helaas komen conflicten op het werk of in een zakelijke omgeving vrij vaak voor. Ze kunnen de samenwerking belemmeren en de werksfeer en verhouding tussen werknemer en werkgever verstoren. Partijen voelen zich in veel gevallen niet gehoord of serieus genomen en zijn vaak niet meer in staat de goede bedoelingen van de ander in te zien. Wat kan leiden tot veel spanning en stress. De drempel om met elkaar in gesprek te gaan wordt dan vaak te hoog of spannend. Om erger te voorkomen kan het inschakelen van een mediator in dat geval een goede keuze zijn.

De mediator helpt partijen om weer met elkaar in gesprek te komen en de communicatie te herstellen of te verbeteren. Samen wordt besproken wat er nodig is om verder te kunnen. Door interventies en vraagstelling van de mediator ontstaat vaak weer wederzijds begrip en vertrouwen in de onderlinge relatie. Samen met de mediator worden de belangen belicht om vanuit belangen samen naar oplossingen te komen waar alle betrokkenen mee verder kunnen. Nadat de deelnemers over standpunten en belangen gesproken en bemiddeld hebben, begeleid de mediator hen om samen tot goede oplossingen te komen. Vervolgens ondersteunt de mediator om de gemaakte afspraken helder vast te leggen.

Partijen vinden het vaak fijn om op korte termijn duidelijkheid te hebben over hun samenwerking en hun toekomst, met of zonder elkaar. Het mediationtraject bestaat uit een intake gesprek met partijen afzonderlijk en enkele gesprekken waarbij partijen samen aan tafel zitten. De ervaring leert dat na twee gezamenlijke gesprekken er meestal al helderheid is over de oplossingsrichting. Om zo snel tot een oplossing te komen is het belangrijk dat partijen bereid zijn om zich in te spannen. Een open gesprek met elkaar voeren en bereid zijn naar elkaar te luisteren is in de mediation belangrijk. En het willen nadenken over mogelijke oplossingen die voor beide partijen acceptabel kunnen zijn.

Partijen komen er meestal wel samen uit! Manon Weijts

Onze mensen

Rob Zonneveld

Arbeidsmediator

Bekijken

Paul Smeele

Arbeidsmediator, Mediators in International Organisations, Zakelijke Mediator

Bekijken

Nicolaas van Everdingen

Arbeidsmediator, Zakelijke Mediator

Bekijken

Marianne Dijkhuizen

Arbeidsmediator

Bekijken

Axel Blanker

Arbeidsmediator

Bekijken