91% slagingspercentage
87% klanttevredenheid
100% inzet van ons
Lenny van Bussel

Lenny van Bussel

Arbeidsmediator

Verbinder met daadkracht

  • Betrokken en toegankelijk
  • Open vizier en luistert met volledige aandacht
  • Oog voor de mens en alle belangen die er spelen

Lenny heeft bijna 25 jaar ervaring in het HR-vakgebied, waarbij ze met name gespecialiseerd is in mens- en organisatieontwikkeling. Gestart in de human resource consultancy is ze doorgegroeid naar een geroutineerd HR-professional, met werkervaring opgebouwd bij diverse grote ondernemingen. Haar mensgerichte kwaliteiten voerden altijd de boventoon in de uitvoer van haar werk. Kenmerkend is het zien en bespreekbaar maken van datgene wat er echt speelt en leeft bij mensen en in teams. Oog voor iedereen en in verbinding echt in contact zijn om mensen en organisaties verder te brengen. Zo ontstond de groei naar het mediation vak en sinds 2020 is Lenny MfN-registermediator gespecialiseerd in arbeidsconflicten. Daarin kan ze werken vanuit oprechte verbinding en tegelijkertijd twee partijen helpen om verder te komen door samen naar een oplossing te zoeken. De stap naar specialisatie als extern vertrouwenspersoon is later ook gemaakt om de juiste kennis en vaardigheden aan te kunnen bieden aan organisaties.

Hulp nodig?

Lenny van Bussel

Lenny van Bussel aan het woord

De mediator aan het woord

Daar waar mensen samenwerken, schuurt en wringt soms de arbeidsrelatie of kunnen arbeidsverhoudingen onder druk komen te staan. Ik heb regelmatig gezien in mijn werk dat aan deze beginnende of dreigende conflicten onvoldoende aandacht werd gegeven. Er wordt geen tijd voor vrij gemaakt en vaak ook met de goede hoop dat iets vanzelf wel weer beter wordt. Daardoor mondt het schuren en wringen langzaam of soms sneller dan gedacht uit in een arbeidsconflictsituatie. Als twee partijen in een dergelijke situatie zijn beland, staan ze mijlenver uit elkaar en is samen goed en effectief communiceren vaak onmogelijk. Ik ervaar het als een dankbare taak om twee mensen in deze vaak pijnlijke situaties, te begeleiden in de communicatie. Mediation is een effectief middel om in een relatief korte tijd gezamenlijk tot een oplossing te komen. Echter, daar is het wel voor nodig dat beide partijen zich openstellen voor de ander. Ik zal mijn uiterste best doen om ze daarin te begeleiden. Dat doe ik met empathie en begrip, maar ik ben ook to-the-point en duidelijk. Ik draai niet om de hete brij heen, benoem wat ik merk of zie vanuit oprechte verbinding met de ander. Daarmee bereik ik mijn doel als mediator, namelijk dat de onderlinge communicatie op gang wordt gebracht naar de gewenste oplossing waar beide partijen achter staan.

Ervaringen & specialisaties

Ruime werkervaring als senior professional binnen het HR-werkveld en bekend met spanningen in de arbeidsrelatie op medewerker-, management- en directieniveau. Sinds 2020 officieel MfN-registermediator gespecialiseerd in arbeidsconflicten en meerdere mediations succesvol afgerond, waaronder:

  • Bemiddeling bij arbeidsconflicten
  • Begeleiding en bemiddeling bij verzuim- en arbeidsongeschiktheidskwesties
  • Bemiddeling bij samenwerkingsissues op managementniveau

Sinds 2022 is Lenny, naast MfN-registermediator, ook gecertificeerd extern vertrouwenspersoon.

Om tot een oplossing te komen, is moed en vertrouwen nodig en daar help ik graag bij. Lenny van Bussel

Onze mensen

Rob Zonneveld

Arbeidsmediator

Bekijken

Paul Smeele

Arbeidsmediator, Mediators in International Organisations, Zakelijke Mediator

Bekijken

Nicolaas van Everdingen

Arbeidsmediator, Zakelijke Mediator

Bekijken

Marianne Dijkhuizen

Arbeidsmediator

Bekijken

Axel Blanker

Arbeidsmediator

Bekijken