91% slagingspercentage
87% klanttevredenheid
100% inzet van ons

Wat is zakelijke mediation

Alles over zakelijke mediations

Wat is zakelijke mediation

Met zakelijke mediation wordt er een oplossingstraject aan beide partijen voorgesteld, op basis van de verkregen informatie en de gevoerde gesprekken. Zodoende wordt een zakelijk conflict opgelost vanuit een neutrale positie.

Oplossen van zakelijke geschillen met mediation

Soms kan men niet voorkomen dat een zakelijke kwestie ontaardt in een geëscaleerd conflict. Het juridisch kader wordt dan vaak leidend bij het duiden van het conflict en het oplossen ervan. Dreigen met een rechtszaak kan nuttig zijn bij de onderhandeling om een schikking te bereiken. Daadwerkelijk procederen is echter een inefficiënte, tijdrovende en kostbare manier om een zakelijk conflict op te lossen. Zakelijke mediation, al dan niet in combinatie met bindend advies of arbitrage, is vaak de betere optie.

Onze zakelijke mediation diensten

Aangezien zakelijke conflicten kunnen variëren in het aantal partijen, issues en escalatiegraad, hebben wij in de loop der jaren de volgende interventies ontwikkeld:

 • het verzorgen van mediationtrajecten al dan niet in combinatie met:
  • juridisch advies van een oud-rechter (pre-court assessment),
  • bindend advies of
 • arbitrage, (op deelgeschillen)
 • het voorzitten van vergaderingen over precaire onderwerpen,
 • het coachen van partijen bij complexe onderhandelingen,
 • het faciliteren van overleg tussen conflictpartijen.

Jouw conflict opgelost krijgen? Met zakelijke mediation lossen wij 92% van de conflicten op.

Plan een vrijblijvend oriëntatiegesprek met ons in!

Hoe werkt zakelijke mediation

Aandeelhoudersconflicten, onrust met de OR, conflicten in consortia, samenwerkingsproblemen in de maatschap, verzekeringszaken, fusies en overnames. Situaties die zo gecompliceerd zijn dat een simpele oplossing er niet is. Onze mediators zorgen ervoor dat die oplossing wel gevonden wordt en dat partijen nooit voor iets kiezen dat slechter is dan hun alternatief.

Met een brede basis Harvard Negotiation en Legal Mediation vinden wij oplossingen die advocaten niet zien en risico’s en legal fee’s beperken.

De rol van Result Mediation

De rol van de conflictoplosser verschilt per case. Vaak wordt afgesproken dat eerst met de partijen apart wordt gesproken. Vervolgens wordt het conflict geanalyseerd en een oplossingstraject voorgesteld. Als het geschil puur juridisch van aard is, kan met beide partijen worden afgesproken dat een gezaghebbende jurist (bijvoorbeeld een oud-rechter) de analyse maakt. Result Mediation begeleidt deze trajecten vaak met succes. In de praktijk is de oplossing vaak dichterbij dan gedacht.

 

Conflictoplossing in drie stappen

Bij conflictoplossing is, naast zorgvuldigheid, snelheid geboden. Onze bijdrage daaraan verloopt in drie stappen:

Stap 1. Quick Scan
Met de quick scan worden in één dag gesprekken gevoerd met de betrokken individuen en groepen. Aan de hand van een checklist worden alle onderwerpen systematisch doorgenomen. Vervolgens wordt onze analyse plenair teruggekoppeld.

Stap 2. Diagnose
Met alle betrokkenen worden gesprekken gevoerd over deze analyse en de mogelijke oplossingen. Na deze diagnose wordt een plan van aanpak gemaakt.

Stap 3. Implementatie
Het plan van aanpak wordt uitgevoerd. Tijdens de implementatie worden alle betrokkenen volledig geïnformeerd.

Onze mediators

Rob Zonneveld

Arbeidsmediator

Bekijken

Paul Smeele

Arbeidsmediator, Mediators in International Organisations, Zakelijke Mediator

Bekijken

Nicolaas van Everdingen

Arbeidsmediator, Zakelijke Mediator

Bekijken

Marianne Dijkhuizen

Arbeidsmediator

Bekijken

Axel Blanker

Arbeidsmediator

Bekijken

Kom in contact

Vragen over zakelijke mediation?

 • Je kunt ons ook altijd direct bereiken door even te bellen naar  +31 (0)20 – 205 02 39
 • Result Mediation mag contact met mij opnemen over producten en diensten en andere inhoud die ik interessant zou kunnen vinden.