Zakelijke mediation voor conflicten

Zakelijk mediation bij een conflict

Sinds 2004 helpt Result Mediation zakelijke conflicten op te lossen. Al onze zakelijk mediators hebben ruime zakelijke en juridische kennis en ervaring en wij zorgen ervoor dat de mediator die past bij de specifieke achtergrond en problematiek van de partijen wordt ingezet.
Zakelijke samenwerkingsproblemen zijn vaak complex en daarom ondersteunen wij graag vroeg in het oplossingstraject om het juiste traject te kiezen en om conflicten niet verder te laten escaleren.

Een eerste gesprek is altijd telefonisch en vrijblijvend om met één van onze zakelijke mediators te onderzoeken of zakelijke mediation past bij het conflict. Als samen geconcludeerd wordt dat mediation tot een oplossing kan leiden, dan wordt een intake gepland. Hierin wordt er met betrokken partijen apart, vertrouwelijk overleg gevoerd wordt om verder inzicht te krijgen in de ontstane problematiek.

Voordelen van zakelijke mediation

 • Vertrouwelijkheid

 • Snelheid & kostenbesparing

 • Geen onverwachte beslissing

 • Ruimere, passender oplossing

 • Partijen komen er samen uit

Ons mediationtraject

Op basis van de verkregen informatie wordt vervolgens een mediationtraject aan partijen voorgesteld. Partijen committeren zich pas als zij instemmen met het voorgestelde mediationtraject. Deze werkwijze bij zakelijke mediations hanteren wij sinds 2004 en hiermee hebben wij vele partijen geholpen hun zakelijk conflict op te lossen.

Wat houdt zakelijke mediation in?

 • Wat is zakelijke mediation
 • Hoe werkt zakelijke mediation
 • Conflictoplossing in 3 stappen
Lees alles over zakelijke mediation

zakelijke mediation - interventies

Wat zijn de mogelijke interventies bij zakelijke mediation?

Er zijn verschillende mogelijkheden om een conflict op te lossen, in het volgende afbeelding ziet u het overzicht van mogelijkheden van overeenstemming of van uitspraak/vonnis.

Wilt u vrijblijvend sparren over het eventueel starten van een intake proces dan kan u contact opnemen met ons kantoor op 020-2050241 om of vult u via onderstaande knop ons contactformulier in om teruggebeld te worden door Felix Merks, senior partner.

Result Mediation brengt oplossing dichterbij

De rol van de conflictoplosser verschilt per case. Vaak wordt afgesproken dat eerst met de partijen apart wordt gesproken. Vervolgens wordt het conflict geanalyseerd en een oplossingstraject voorgesteld. Als het geschil puur juridisch van aard is, kan met beide partijen worden afgesproken dat een gezaghebbende jurist (bijvoorbeeld een oud-rechter) de analyse maakt. Result Mediation begeleidt deze trajecten vaak met succes. In de praktijk is de oplossing vaak dichterbij dan gedacht.

Onze zakelijke mediation diensten

Aangezien zakelijke conflicten kunnen variëren in het aantal partijen, issues en escalatiegraad, hebben wij in de loop der jaren de volgende interventies ontwikkeld:

 • het verzorgen van mediationtrajecten al dan niet in combinatie met:
  • juridisch advies van een oud-rechter (pre-court assessment),
  • bindend advies of
 • arbitrage (op deelgeschillen)
 • het voorzitten van vergaderingen over precaire onderwerpen,
 • het coachen van partijen bij complexe onderhandelingen,
 • het faciliteren van overleg tussen conflictpartijen

Conflictoplossers op topniveau

Result Mediation helpt u met het oplossen van zakelijke geschillen en conflicten. Steeds meer bedrijven, bestuurders en managers kiezen hiervoor omdat het een efficiënt alternatief is voor procederen. Onze conflictoplossers hebben een jarenlange ervaring in het bedrijfsleven, vaak op topniveau, zijn opgeleid tot mediator, en hebben ervaring met:

 • Conflicten binnen bedrijven, bijvoorbeeld tussen aandeelhouder(s) en de directie, tussen directie en hoofd van een afdeling of binnen een bestuur.
 • Conflicten tussen bedrijven, bijvoorbeeld over joint-ventures, langdurige samenwerkingsverbanden, contractuele verplichtingen en concurrentieverhoudingen.
 • Het verbeteren van het functioneren van Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen en het oplossen van conflicten tussen samenwerkende partners
 • Een grote diversiteit aan andere conflicten en het optimaliseren van onderlinge verhoudingen en situaties.

Vind een gespecialiseerde zakelijke mediator

 • MfN gecertificeerde mediators

 • Al meer dan 14 jaar actief

 • Altijd een zakelijke mediator in de buurt

 • 91% Slagingspercentage

Onze mediators
Contact

Neem contact op met Felix Merks, senior partner Result Mediation.

020-2050241

Onze mediators

Vind een gespecialiseerde zakelijke mediator.

Onze arbiters

Bekijk hier wie er als arbiters aan ons verbonden zijn.

Clausules & reglementen

Mediation- en arbitrageclausules voor in contracten, reglementen.

Mr. F.G.J.B. Merks

zakelijke mediation

Felix Merks is oprichter en directeur van Result Mediation, thans -met ruim 1200 mediations per jaar- de grootste aanbieder van mediation in Nederland. Felix is een ervaren mediator, trainer en adviseur bij complexe onderhandelingen. Hij is gespecialiseerd in zakelijke (aandeelhouders-) conflicten en conflicten tussen bedrijven en overheden. Als bestuurslid van stichting Nalatenschapsmediation richt hij zich daarnaast op het oplossen van conflicten in familiebedrijven. Hij is Master of Dispute Resolution (UvA) en is opgeleid tot trainer in onderhandelstrategie en vaardigheden aan Harvard Law School. Voor de start van Result Mediation in 2004 vervulde Felix diverse commerciële managementfuncties bij internationale bedrijven.