Zakelijke mediation voor conflicten

Wat is zakelijke mediation?

Met zakelijke mediation wordt er een oplossingstraject aan beide partijen voorgesteld, op basis van de verkregen informatie en de gevoerde gesprekken.

Oplossen van zakelijke geschillen met mediation

Soms kan men niet voorkomen dat een zakelijke kwestie ontaardt in een geëscaleerd conflict. Het juridisch kader wordt dan vaak leidend bij het duiden van het conflict en het oplossen ervan. Dreigen met een rechtszaak kan nuttig zijn bij de onderhandeling om een schikking te bereiken. Daadwerkelijk procederen is echter een inefficiënte, tijdrovende en kostbare manier om een zakelijk conflict op te lossen. Zakelijke mediation, al dan niet in combinatie met bindend advies of arbitrage, is vaak de betere optie.

Onze zakelijke mediation diensten

Aangezien zakelijke conflicten kunnen variëren in het aantal partijen, issues en escalatiegraad, hebben wij in de loop der jaren de volgende interventies ontwikkeld:

 • het verzorgen van mediationtrajecten al dan niet in combinatie met:
  • juridisch advies van een oud-rechter (pre-court assessment),
  • bindend advies of
 • arbitrage (op deelgeschillen)
 • het voorzitten van vergaderingen over precaire onderwerpen,
 • het coachen van partijen bij complexe onderhandelingen,
 • het faciliteren van overleg tussen conflictpartijen

Result Mediation en zakelijke mediation bij conflicten

Het is onze missie om met zakelijke mediation partijen te helpen met het snel, zorgvuldig en succesvol oplossen van complexe geschillen buiten de rechter om. Wij doen dit al sinds 2004 en zijn met name actief op het gebied van:

 • Conflicten tussen bedrijven, bijvoorbeeld bij consortia of joint-ventures, langdurige samenwerkingsverbanden, contractuele verplichtingen en concurrentieverhoudingen.
 • Conflicten tussen bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties.
 • Aansprakelijkheidskwesties en verzekeringszaken
 • Conflicten binnen bedrijven, bijvoorbeeld aandeelhoudersconflicten, raad van commissarissen en leden van de directie, tussen directie en ondernemingsraad, of conflicten binnen (medische-) maatschappen.

Vind een gespecialiseerde zakelijke mediator

 • MfN gecertificeerde mediators

 • Al meer dan 14 jaar actief

 • Altijd een zakelijke mediator in de buurt

 • 91% Slagingspercentage

Onze mediators

Aanpak zakelijk mediation bij een conflict

Bij een zakelijk conflict is het vaak heel lastig voor conflictpartijen om onderling overeenstemming te krijgen over het nemen van andere processtappen dan de contractueel overeengekomen gang naar de rechter.  Met zakelijke mediation is dit eenvoudiger. Het is gebruikelijk dat een van onze zakelijke mediators in de intake fase eerst vrijblijvend, met betrokken partijen apart, vertrouwelijk overleg voert om inzicht te krijgen in de ontstane problematiek.

Op basis van de verkregen informatie wordt vervolgens een oplossingstraject aan partijen voorgesteld. Dat oplossingstraject kan een combinatie van de hiervoor genoemde interventies inhouden met een selectie van ter zake kundige procesbegeleiders, mediators en/of arbiters. Partijen committeren zich pas als zij instemmen met het voorgestelde oplossingstraject. Op deze manier wordt zakelijke mediation op de juiste manier ingezet.

Wat zijn de mogelijke interventies bij zakelijke mediation?

Er zijn verschillende mogelijkheden om een conflict op te lossen, in het volgende afbeelding ziet u het overzicht van mogelijkheden van overeenstemming of van uitspraak/vonnis.

Wilt u vrijblijvend sparren over het eventueel starten van een intake proces dan kan u contact opnemen met ons kantoor op 020-2050241 om of vult u via onderstaande knop ons contactformulier in om teruggebeld te worden door Felix Merks, senior partner.

Contact

zakelijke mediation - interventies

Contact

Neem contact op met Felix Merks, senior partner Result Mediation.

020-2050241

Onze mediators

Vind een gespecialiseerde zakelijke mediator.

Onze arbiters

Bekijk hier wie er als arbiters aan ons verbonden zijn.

Clausules & reglementen

Mediation- en arbitrageclausules voor in contracten, reglementen.