91% slagingspercentage
87% klanttevredenheid
100% inzet van ons

Wijziging Arbowet juli 2017

Preventieve werking van een snelle inzet van mediation bij arbeidsconflicten. De gewijzigde Arbowet geldt per 1 juli 2017. Eerder [...]

Wijziging Arbowet juli 2017

Preventieve werking van een snelle inzet van mediation bij arbeidsconflicten.

De gewijzigde Arbowet geldt per 1 juli 2017. Eerder berichtten wij u hier  reeds over. Hieronder zet Result Mediation de wijzigingen nog eens kort en bondig voor u op een rij. Daarnaast kijken wij hoe mediation bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen van de nieuwe wet.

In de vernieuwde Arbowet komt meer aandacht voor preventie. De betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening wordt vergroot. Ook krijgt het medezeggenschapsorgaan meer inspraak. De regering vindt het belangrijk om beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten zoveel mogelijk te voorkomen. Hierbij krijgt de bedrijfsarts een belangrijke regierol. Werkgevers en werknemers moeten er samen voor zorgen dat er gezond en veilig wordt gewerkt. De focus op preventie heeft op alle werknemers het grootste positieve effect op het voorkomen van verzuim.

Rechten en plichten

In de nieuwe Arbowet krijgen werkgevers meer verplichtingen en werknemers meer rechten. Zo krijgen werknemers het recht om uit eigen beweging langs een bedrijfsarts te gaan via bijvoorbeeld een open spreekuur. De nieuwe Arbowet geldt voor alle werkgevers en werknemers in Nederland, dus bijvoorbeeld ook voor deeltijd- en flexwerkers, uitzendkrachten, personen met een nulurencontract en stagiaires. Er komt meer aandacht voor preventie, waarbij de bedrijfsarts werkgevers nadrukkelijker gaat ondersteunen

Second opinion/ Toezicht en handhaving

Behalve dat elke werknemer direct toegang krijgt tot de bedrijfsarts, heeft de bedrijfsarts de gelegenheid om elke werkplek in het bedrijf te bezoeken. Indien de bedrijfsarts zich zorgen maakt over het welzijn van de werknemers door nalatigheid van de werkgever, kan de bedrijfsarts de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid inschakelen. De inspecteur kan na onderzoek sancties opleggen bij het niet naleven van de regelgeving door de werkgever. Daarnaast kunnen werknemers bij twijfel over de juistheid van het advies van de bedrijfsarts een second opinion aanvragen bij een andere, onafhankelijke, bedrijfsarts.

Adviesrol bedrijfsarts

In de gewijzigde Arbowet zak de bedrijfsarts de werkgever adviseren over het toepassen van preventieve maatregelen voor gezond en veilig werken van de werknemers. De bedrijfsarts adviseert bij ziekteverzuimbegeleiding en de werkgever is verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding.

Preventiemedewerker

De preventiemedewerker (tenminste een werknemer in elk bedrijf) krijgt een stevigere rol in de nieuwe Arbowet. De preventiemedewerker heeft als taak te adviseren en samen te werken met de bedrijfsarts en andere arboprofessionals.

Mediation

Een zieke werknemer kost gemiddeld € 250,- per dag hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][1] aan vervanging, productieverlies en begeleiding. Door de inzet van mediation bereiken werkgever als werknemer een gedragen resultaat, een herstel van de werknemer en een oplossing van het conflict. Door een snelle preventieve inzet van mediation, dus voorafgaand aan een ziekmelding of snel na een ziekmelding, voorkom je langdurig uitval of een langdurig slepend arbeidsconflict.

[1] Ziekteverzuim in Nederland – TNO

 [/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Tijd om in contact te komen

Met professionele mediation lossen wij meer dan 90% van de conflicten op. Snel en tot tevredenheid van beide partijen.