91% slagingspercentage
87% klanttevredenheid
100% inzet van ons

De 5 principes van Harvard Onderhandelen: gebruik objectieve criteria (4)

Dit is deel vier van de serie "5 principes van Harvard Onderhandelen". Hier zijn de eerdere delen. [author_element mediator_i [...]

Gebruik objectieve criteria (4)

Dit is deel vier van de serie “5 principes van Harvard Onderhandelen”. Hier zijn de eerdere delen.

Discussie

Het klinkt misschien gek, maar in een onderhandeling over de beëindiging van een dienstverband is er nog wel eens discussie over het moment dat een werknemer zich hersteld meldt. Het kan in het belang zijn van de werkgever om dat zo snel mogelijk te doen. Dan kan het dienstverband eerder eindigen. Het kan ook in het belang van de werkgever zijn om dat later te doen, want dan keert de verzekeraar nog uit. Voor de werknemer kan een latere herstelmelding langer zekerheid bieden, maar een eerdere herstelmelding kan eerder weer 100% salaris betekenen, in plaats van 70% ziekengeld. Dit kan een enorme welles-nietes-discussie worden, met tegenstrijdige belangen.

Eerst de norm

Wat ik als mediator dan doe is het eerst met ze eens worden over de norm: hoe bepaal in het algemeen je of iemand wel of niet ziek is? Daar is de bedrijfsarts voor. Zijn beide partijen het daarmee eens? Zo ja, dan spreken we nu dus niet af wanneer de werknemer zich beter meldt, maar we spreken af dat de werknemer zich beter meldt wanneer de bedrijfsarts aangeeft dat dit zo is. Wanneer de bedrijfsarts niet voor beiden als objectieve norm acceptabel is, dan zoeken we een andere norm: een andere bedrijfsarts, het UWV, de behandelend arts van de werknemer, de buurvrouw van de moeder van de werkgever, een waarzegster, het maakt niet uit. Als partijen het samen maar eens zijn over de norm die wordt gehanteerd en dus het resultaat daarvan accepteren.

Bedrijfswaardering

Wat je in feite doet is dat je mensen dwingt even afstand van hun situatie en de ontelbare details daarvan te nemen. Je bepaalt samen hoe je vindt dat iets “in het algemeen” bepaald zou moeten worden. Als je het daarover eens bent, vallen de details op hun plek. Bij waardebepalingen van bedrijven speelt dit ook een belangrijke rol. Ondernemers hechten vaak een veel grotere, sentimentele, waarde aan een bedrijf dan de koper doet. Als je dan gaat koehandelen kom je er niet uit. Als je echter eerst samen bedenkt hoe je in het algemeen vindt dat een bedrijf gewaardeerd moet worden (en daar mag je ook zaken als goodwill en relaties in meenemen) dan kom je op een voor beiden acceptabele waarde.

Meer weten over objectieve criteria?

Met professionele mediation lossen wij meer dan 90% van de conflicten op. Snel en tot tevredenheid van beide partijen.