91% slagingspercentage
87% klanttevredenheid
100% inzet van ons

Veelgestelde vragen

Het kan natuurlijk zijn dat je nog vragen hebt, veel van deze vragen hebben wij al beantwoord.

MfN basisopleiding

Wat kost deze opleiding?

De investering voor deze opleiding, bestaande uit 16 trainingsdagdelen, 1 juridische dag, 4 overnachtingen en 4 praktijk-dagdelen bedraagt iets minder dan € 5.000,- (excl. btw). Tijdens de oefenmediations (de tweede 3 dagen van de training) word je intensief begeleid door 1 trainer per 4 trainees.

Voor wie is deze mediation opleiding?

Voor wie?

Sinds het begin van deze opleiding in de jaren ’90 trainden wij meer dan 2000 personen: advocaten, bedrijfsjuristen, accountants, notarissen, rechters, organisatieadviseurs, procesmanagers, interimmers, (bedrijfs-)artsen, bestuurders (veel uit de zorg), burgemeesters, wethouders, schade-experts, HR-professionals, leden Ondernemingsraden, ambassadeurs/ambassadepersoneel, klachtenfunctionarissen en vertrouwenspersonen, toezichthouders, allerlei ambtenaren uit alle geledingen van de overheid, CEO’s, commissarissen, managers in het onderwijs, coaches, griffiers, projectleiders en nog veel meer.

Deze mensen zijn nu beter in het managen van belangen, je kunt ze beschouwen als belangenmanager. Ze opereren gemakkelijker in situaties die complex zijn omdat de belangen van allerlei partijen bijeengebracht moeten worden in een concrete oplossing.

Zijn er informatiesessies over deze mediation opleiding?

Informatiesessies

Voor iedere opleiding hebben we online informatiesessies. In deze sessies kom je samen met een kleine groep direct in contact met de kerndocent(en) van de opleiding. Zodoende heb je de mogelijkheid om meer te weten komen over de opleiding en heb je de mogelijkheid om al je vragen te stellen.

Een ideale mogelijkheid om te weten te komen of de MfN Mediation Opleiding bij jou past!

Brochures

Wil je direct meer weten? Download dan de brochure over deze opleiding of kom direct in contact op met de opleidingsmanager.

Waar vindt de opleiding plaats?

Je verblijft tijdens de trainingsdagen in Kasteel de Vanenburg in Putten. Een historisch landgoed in het midden van het land, gelegen op de bosrijke Veluwe, met alle gewenste voorzieningen.

Kan je met deze mediation opleiding ook meteen praktijkervaring opdoen?

Praktijkervaring

Een (facultatief) onderdeel van de opleiding is meelopen met een mediator, op deze manier doe je direct praktijkervaring op. De mediators van Result Mediation leiden 1200 arbeidsmediations per jaar. Hierdoor kunnen wij jou na afloop van de MfN-basisopleiding laten meelopen met twee mediations. Je ervaart hierdoor hoe een mediation er in het echt uitziet.

Je kunt voor aanvang van de mediation en na afloop met de mediator reflecteren over wat er in de mediation gebeurde. Hierdoor ben je extra goed voorbereid op het assessment en de praktijk voor wanneer je een geregistreerde mediator wilt worden.

Kan ik een geregistreerde mediator worden na deze opleiding?

Mediator worden

Om in te kunnen schrijven in het MfN-register moet je aan drie eisen voldoen:

  1. Volgen van een door het MfN erkende basisopleiding;
  2. Met goed gevolg de kennistoets afleggen;
  3. Slagen voor het assessment.

Onze opleiding is als basisopleiding gecertificeerd door het MfN. De MfN-basisopleiding Mediation is de eerste stap richting registratie in het MfN-register.

Meer informatie over de kennistoets en het assessment.

Wat kost de MfN-basisopleiding?

De opleiding kost €5450,- excl. btw voor 20 dagdelen. Dit is inclusief het materiaal en de locatiekosten. De dagen zijn geheel verzorgd inclusief overnachtingen en diners op de kasteel de Vanenburg. Je moet zelf nog wel het Handboek mediation aanschaffen.

Meelopen met twee mediations € 345,- excl. btw. Het meelopen is niet verplicht voor de MfN-registratie.

Wat maakt deze opleiding speciaal?
  1. De opleiding is compact, intensief en praktisch.
  2. Je krijgt les van zeer ervaren trainers met veel praktijkervaring.
  3. Je oefent mediations in kleine groepen, waardoor er veel individuele aandacht is.
  4. De opleiding is geheel verzorgd met materiaal, diners en overnachtingen.
  5. De praktijkstage: je loopt mee met twee echte mediations.
Door welke trainers wordt de MfN basisopleiding gegeven?

Deze mediation opleiding wordt gegeven door Dominique Nelissen, Elsbeth Snieders, Felix Merks en Diederik Diercks. Allen zeer ervaren trainers met veel praktijkervaring. En met verschillende achtergronden en mediationstijlen.

Onderwerp 1

Wat kost arbitrage?

Het is niet mogelijk om in het algemeen een gedetailleerde opgave van kosten te geven, omdat iedere arbitrage maatwerk is. Kosten voor de arbitrage omvatten in ieder geval de uren die het secretariaat van Result Mediation maakt voor de behandeling van de arbitrage en het honorarium van de arbiter en van de griffier. Eventuele bijkomende kosten zijn kosten van getuigen en deskundigen. De kosten voor een arbitrage zijn over het algemeen hoger dan een procedure bij de overheidsrechter.

Als je arbitrage overweegt kun je contact met ons opnemen en voor jouw specifieke geschil een vrijblijvende kostenindicatie ontvangen.

Hoe lang duurt een mediation?

Arbeidsmediation

Een arbeidsmediation duurt meestal 4 tot 6 weken. In die periode worden er meestal twee gesprekken gevoerd en kan er afstemming plaatsvinden via e-mail of telefoon. Onze arbeidmediators besteden gemiddeld 10 uur aan een arbeidsmediation.

Zakelijke mediation

De duur van een zakelijke mediation is van tevoren moeilijk vast te stellen. Dit kan heel snel gaan, bijvoorbeeld wanneer en een rechtzaak gepland staat en partijen voor die tijd in mediation tot een oplossing willen komen. Maar het kan ook langer duren wanneer er veel partijen betrokken zijn bij de mediation en er zorgvuldige, formele besluitvorming dient plaats te vinden. Bij aanvang van het traject maakt de mediator een inschatting van de te besteden uren.

Kan ik een vrijblijvend gesprek krijgen?

Haalbaarheidsonderzoek

Je kunt altijd een kosteloos telefonisch haalbaarheidsonderzoek met één van onze mediators krijgen. De mediator neemt dan met jou de situatie door en bespreekt de opties die hij ziet. Wanneer de mediator denkt dat mediation geen goede optie is, zal hij dit ook zeggen.

Onderwerp 1

Wat kost arbitrage?

Het is niet mogelijk om in het algemeen een gedetailleerde opgave van kosten te geven, omdat iedere arbitrage maatwerk is. Kosten voor de arbitrage omvatten in ieder geval de uren die het secretariaat van Result Mediation maakt voor de behandeling van de arbitrage en het honorarium van de arbiter en van de griffier. Eventuele bijkomende kosten zijn kosten van getuigen en deskundigen. De kosten voor een arbitrage zijn over het algemeen hoger dan een procedure bij de overheidsrechter.

Als je arbitrage overweegt kun je contact met ons opnemen en voor jouw specifieke geschil een vrijblijvende kostenindicatie ontvangen.

Hoe lang duurt een mediation?

Arbeidsmediation

Een arbeidsmediation duurt meestal 4 tot 6 weken. In die periode worden er meestal twee gesprekken gevoerd en kan er afstemming plaatsvinden via e-mail of telefoon. Onze arbeidmediators besteden gemiddeld 10 uur aan een arbeidsmediation.

Zakelijke mediation

De duur van een zakelijke mediation is van tevoren moeilijk vast te stellen. Dit kan heel snel gaan, bijvoorbeeld wanneer en een rechtzaak gepland staat en partijen voor die tijd in mediation tot een oplossing willen komen. Maar het kan ook langer duren wanneer er veel partijen betrokken zijn bij de mediation en er zorgvuldige, formele besluitvorming dient plaats te vinden. Bij aanvang van het traject maakt de mediator een inschatting van de te besteden uren.

Kan ik een vrijblijvend gesprek krijgen?

Haalbaarheidsonderzoek

Je kunt altijd een kosteloos telefonisch haalbaarheidsonderzoek met één van onze mediators krijgen. De mediator neemt dan met jou de situatie door en bespreekt de opties die hij ziet. Wanneer de mediator denkt dat mediation geen goede optie is, zal hij dit ook zeggen.

Onderwerp 2

Wie betaalt de mediation?

Arbeidsmediation

Bijna alle arbeidsmediations worden betaald door de werkgever. Deze is vanuit de Arbowet verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden en de kosten die daarbij horen. Een arbeidsconflict valt daar ook onder. Overigens mag een werknemer ook meebetalen.

Zakelijke mediation

Bij zakelijke mediations worden de kosten over het algemeen gedeeld door de betrokken partijen. Hier worden voor aanvang van de mediation afspraken over gemaakt.

Wanneer is er sprake van een conflict?

Arbeidsmediation

Deze vraag is vaak minder belangrijk dan het oplossen van de situatie. De definitie van een arbeidsconflict is: ‘twee partijen, binnen de grenzen van een arbeidsorganisatie, hebben een arbeidsconflict als tenminste één van de partijen vindt dat de andere partij haar dwarsboomt of ergert. Dit kan zijn op arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden of arbeidsvoorwaarden’. In de mediation spreken wij over een ‘kwestie’  of een ‘situatie’.

Zakelijke mediation

Ook hier is de vraag of er wel of geen conflict is minder belangrijk dan het vinden van een oplossing voor de situatie. Wanneer een zakelijke relatie vastloopt en er te veel negatieve energie ontstaat, gaat een mediator zorgen voor beweging. Zo ontstaat er duidelijkheid en een toekomstbeeld waar alle betrokkenen mee verder kunnen.

Onderwerp 2

Wie betaalt de mediation?

Arbeidsmediation

Bijna alle arbeidsmediations worden betaald door de werkgever. Deze is vanuit de Arbowet verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden en de kosten die daarbij horen. Een arbeidsconflict valt daar ook onder. Overigens mag een werknemer ook meebetalen.

Zakelijke mediation

Bij zakelijke mediations worden de kosten over het algemeen gedeeld door de betrokken partijen. Hier worden voor aanvang van de mediation afspraken over gemaakt.

Wanneer is er sprake van een conflict?

Arbeidsmediation

Deze vraag is vaak minder belangrijk dan het oplossen van de situatie. De definitie van een arbeidsconflict is: ‘twee partijen, binnen de grenzen van een arbeidsorganisatie, hebben een arbeidsconflict als tenminste één van de partijen vindt dat de andere partij haar dwarsboomt of ergert. Dit kan zijn op arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden of arbeidsvoorwaarden’. In de mediation spreken wij over een ‘kwestie’  of een ‘situatie’.

Zakelijke mediation

Ook hier is de vraag of er wel of geen conflict is minder belangrijk dan het vinden van een oplossing voor de situatie. Wanneer een zakelijke relatie vastloopt en er te veel negatieve energie ontstaat, gaat een mediator zorgen voor beweging. Zo ontstaat er duidelijkheid en een toekomstbeeld waar alle betrokkenen mee verder kunnen.

Onderwerp 3

Mag ik iemand meenemen naar de mediation?

Alles in de mediation gaat in overleg, dit dus ook. Wanneer één van de partijen iemand mee wil nemen, zal de mediator of ons casemanagement dat met de andere partij bespreken. Om ervoor te zorgen dat er balans aan tafel is, kan de andere partij dan ook iemand meenemen.

Waarom zou ik iemand meenemen?

Soms vinden mensen het prettig als ze achteraf met iemand kunnen bespreken wat er gebeurde en gezegd werd. In andere gevallen willen ze hun (juridisch) adviseur meenemen. Ook gebeurt het dat er binnen de situatie verschillende verantwoordelijken zijn die allen aan tafel moeten zitten om zo mandaat voor de hele oplossing te hebben.

De mediator zorgt ervoor dat het gesprek in principe gevoerd wordt door de direct betrokkenen (werkgever/werknemer, partners, aandeelhouders).

Wat kost een mediation?

Het uurtarief van de mediator ligt tussen de € 200 en € 350, afhankelijk van het soort conflict en de betrokken mediator. Bij een arbeidsmediation besteedt de mediator gemiddeld 10 uur. Bij zakelijke mediations maakt de mediator voorafgaand aan de mediation een ureninschatting.

Onderwerp 3

Mag ik iemand meenemen naar de mediation?

Alles in de mediation gaat in overleg, dit dus ook. Wanneer één van de partijen iemand mee wil nemen, zal de mediator of ons casemanagement dat met de andere partij bespreken. Om ervoor te zorgen dat er balans aan tafel is, kan de andere partij dan ook iemand meenemen.

Waarom zou ik iemand meenemen?

Soms vinden mensen het prettig als ze achteraf met iemand kunnen bespreken wat er gebeurde en gezegd werd. In andere gevallen willen ze hun (juridisch) adviseur meenemen. Ook gebeurt het dat er binnen de situatie verschillende verantwoordelijken zijn die allen aan tafel moeten zitten om zo mandaat voor de hele oplossing te hebben.

De mediator zorgt ervoor dat het gesprek in principe gevoerd wordt door de direct betrokkenen (werkgever/werknemer, partners, aandeelhouders).

Wat kost een mediation?

Het uurtarief van de mediator ligt tussen de € 200 en € 350, afhankelijk van het soort conflict en de betrokken mediator. Bij een arbeidsmediation besteedt de mediator gemiddeld 10 uur. Bij zakelijke mediations maakt de mediator voorafgaand aan de mediation een ureninschatting.

Specialisatie Arbeidsmediation

Voor wie is deze specialisatieopleiding?

Voor wie?

Je bent mediator en wilt je specialiseren als arbeidsmediator. Je zoekt een opleiding die buiten kennis ook veel ruimte geeft om te oefenen. Onze specialisatieopleiding  is gebaseerd op de meer dan 1.200 mediations die wij jaarlijks doen en wordt gegeven door ervaren mediators en trainers. Naast de gedegen kennisoverdracht is er veel ruimte in de training om te oefenen. Ook biedt deze opleiding de mogelijkheid tot meelopen met een arbeidsmediation.

Jouw conflict opgelost krijgen? Met arbeidsmediation lossen wij 92% van de conflicten op.

Plan een vrijblijvend oriëntatiegesprek met ons in!