Specialisatieopleiding Nalatenschapsmediation

Voor mediators die in hun werk met nalatenschapskwesties te maken hebben of zich willen specialiseren, biedt Result Mediation in samenwerking met De stichting Nalatenschapsmediation de specialisatieopleiding Nalatenschapsmediation aan. Een voor Nederland unieke 6-daagse specialisatieopleiding voor mediators. De cursisten beoordeelden de opleiding gemiddeld met een 9.2.

Nalatenschapsmediation in het kort

Lossere familiebanden, echtscheidingen, tweede huwelijken en steeds grotere vermogens leiden in toenemende mate tot familieconflicten als de erfenis moet worden verdeeld. Ook het vaak ontbreken van een testament en anderzijds de trend van het steeds complexere testament met vele keuzemogelijkheden, maken de afwikkeling van een nalatenschap niet gemakkelijk.

De nalatenschapsmediator kan hierbij een centrale rol innemen: hij is niet alleen de regisseur van het mediationproces maar informeert de erfgenamen ook over de toepasselijke rechtsregels en helpt hen gestructureerd te onderhandelen. Mediation bij Nalatenschapsconflicten vereist naast een grondige kennis van de psychologische achtergronden en de juridische problematiek specifieke vaardigheden. Tijdens deze specialisatieopleiding komen deze laatste aspecten aan bod.

 • In samenwerking met de Stichting Nalatenschapsmediation 

 • Gerenommeerde trainers met veel praktijkervaring

 • U oefent situaties uit de nalatenschapspraktijk in rollenspellen met acteurs

 • Door cursisten beoordeeld met een 9.2

Wat kunt u bereiken met deze specialisatie

 • Competentie in de juridische problematiek van nalatenschapsmediations

 • Kennis en inzicht in familiesystemen, intergenerationele aspecten, en groepsdynamiek.

 • Kennis van de fasen van het rouwproces en hoe daar als mediator een rol in te spelen

 • leert u welke interventies u juist wel en welke u juist niet moet gebruiken in een nalatenschapsmediation

De cursisten beoordeelden deze opleiding met een 9,2

Deelnemers over de opleiding:

“Een hele goede opleiding die wordt gegeven door gedreven docenten met verstand van zaken. De opleiding geeft waar voor haar geld.”

Mevr. mr. C.M. Lattmann-Van der Heijde, advocaat en mediator bij de Wit Lattmann Türkkol advocaten te Amsterdam

“De cursusdagen heb ik als een verrijking ervaren. Bijzonder inspirerende sprekers, een leuke, heel gemengde, groep mensen, allen zeer gemotiveerd.”

Mevr. mr. S.H. van Os, advocaat en nalatenschapsmediator bij Rietmeesters advocaten te Utrecht

“Als scheidingsmediator weet ik wat er nodig is om met twee partijen tot een goede oplossing te komen. Bij het afwikkelen van een nalatenschap zijn er meestal meer partijen betrokken. Deze opleiding geeft mij de tools om ook in een complexere setting te werken en van alle betrokkenen de belangen helder op tafel te krijgen. Vandaaruit kan ik ze begeleiden naar een duurzaam gedragen oplossing die ruimte biedt om ook na de verdeling van de nalatenschap als familie door te gaan”

Mr. René de Haas MDR, De Haas & de Jong Advocaten en Mediators te Tilburg

Is dit iets voor mij?

Bent u benieuwd of Nalatenschapsmediation iets voor u is? Kom in contact met één van de gespecialiseerde trainers die vrijblijvend met u de inhoud van de opleiding doornemen.

De opzet van de specialisatieopleiding

In drie blokken van telkens twee opleidingsdagen worden vaardigheden en inzichten aan de hand van casussen uit de nalatenschapspraktijk aangeleerd en geoefend. De cursisten maken o.a. gebruik van een digitale leeromgeving voor het programmamateriaal en relevante vakliteratuur.

Het programma

De opleiding heeft een trainingsopzet maar kent ook een groot onderdeel kennisoverdracht en is geënt op de praktijk van conflictmediation in nalatenschapskwesties. In drie blokken van twee aansluitende dagen over een periode van twee maanden oefenen cursisten actief vaardigheden en inzichten aan de hand van cases uit de nalatenschapspraktijk. De cursisten maken gebruik van een digitale leeromgeving voor het programmamateriaal en relevante vakliteratuur.

Als toevoeging op deze opleiding kunt u zich tevens inschrijven voor de 2-daagse cursus Erfrecht. Bekijk hier meer over de cursus Erfrecht.

 • Unieke 6-daagse opleiding

 • Relevante vakliteratuur

 • Rollenspelen met professionele acteurs

 • Een digitale leeromgeving voor het programmamateriaal

Een selectie van onderwerpen…..

 • Over de kracht van een goed gesprek

Bij nalatenschapsmediation zal de mediator ongetwijfeld te maken krijgen met emoties bij de nabestaanden. Er is verdriet, boosheid, onzekerheid over de toekomst. Er kunnen heftige conflicten ontstaan. Het succes van de mediation hangt juist dan vooral af van het contact tussen de mediator en de cliënt(en). De mediator dient in staat te zijn een een sfeer van vertrouwdheid te creëren waarin de cliënt zich begrepen en gekend voelt. Dit vereist een bepaalde grondhouding van de mediator. De mediator die zichzelf kan zijn (authenticiteit) maakt de weg vrij voor een constructief gesprek. Pas dan komt de kern van de zaak op tafel en kunnen dei onderwerpen en opties besproken worden die van wezenlijk belang zijn op problemen op te lossen.

Over de psychologische achtergrond van familieconflicten.

De meeste mensen proberen voortdurend angstige en bedreigende situaties te vermijden en zoveel mogelijk zekerheid te verwerven. Angst en angstreductie beheersen ons bestaan, vaak zonder dat wij ons hiervan bewust zijn. De mediator is geen therapeut. Enige theoretische kennis van de onderliggende mechanismen van het gedrag is echter noodzakelijk om adequaat te kunnen reageren tijdens de mediation.

Rouwverwerking.

In Nederland sterven gemiddeld 400 mensen per dag. Van de nabestaanden ondervindt één op de vijf mensen psychische problemen. Rouw is het verwerkingsproces dat het verdriet hanteerbaar moet maken. Hoe sterker de band met de overledene, hoe intenser de rouw. De fasen van rouw zullen besproken worden.

De systeembenadering

In de opleiding wordt aandacht besteed aan  de aanpakken en theorie van Boszormenyi-Nagy, Minuchin en Hellinger. Wat is de invloed van plaats in de kinderrij? Hoe maak je als mediator gebruik van systemische kennis? Welke interventies/ vragen werken en welke interventies/ vragen juist niet.

Communicatiepatronen tussen familieleden

Het verdelen van de nalatenschap na het overlijden van de ouders is een levensfeit met grote invloed op de onderlinge familie verhoudingen. Bij de verdeling vindt een verrekening plaats van de erkenning en de liefde van de ouders tussen de broers en zussen. Bij onderzoek blijkt dat na de verdeling de helft van de familie relaties ongewijzigd blijven. Bij 1/4 verbeteren de relaties tussen familieleden. Bij 1/4 van de verdelingen ontstaat ruzie die dan vaak uitloopt op een breuk.

Methodische nalatenschapsmediation: meerdere partijen

Het belang van een methodisch gestructureerde werkwijze in mediation is groot: deze geeft zowel voor de mediator als de cliënten houvast en richting en draagt er zorg voor dat het mediationproces inzichtelijk en transparant is. In het bijzonder op het meer gecompliceerde terrein van nalatenschapsmediation is een methode die vaardigheden en technieken accommodeert onontbeerlijk.

Startdatum

Start: 22 en 23 juni 2020

Opleidingsdata:

 

Punten

 • Mfn: 45
 • KNB: 45
 • VMN: 39
 • EPN: 45

10% korting voor alle leden van: vFAS, VMN, VvCP, EPN, NIP, VEAN, NOVEX*

Opleidingsbrochure ontvangen?

Wilt u meer weten over de Specialisatieopleiding Nalatenschapsmediation en het bijbehorende programma? In onze brochure leest u direct wat u kunt verwachten.

Docenten

U krijgt les van trainers met tientallen jaren ervaring. Meer weten over deze trainers en hun verhaal? Download vrijblijvend de opleidingsbrochure met alle informatie. In onderstaand overzicht een korte kennismaking:

Mr. Jacques de Waart
Jacques de Waart is advocaat en sinds 2000 ook werkzaam als mediator. Hij is medeoprichter van een landelijk netwerk van mediators en is bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Mediation-Advocaten.

Jacques de Waart geeft trainingen op het gebied van samenwerking, communicatie en conflict-management voor de Nederlandse Politie Academie, de Nederlandse Orde van Advocaten, de Rechterlijke macht en het Centrum voor Conflicthantering. Hij publiceerde over mediation o.a. in het Handboek Mediation (SDU).

Bekijk LinkedIn

Drs. George Smits
George Smits is Gz-psycholoog met NIP en BIG registratie, MfN registermediator, senior trainer, en business coach. Hij heeft jarenlange ervaring met complexe mediation-en coachingstrajecten en begeleidt organisaties in turbulente stadia van verandering.

Hij geeft kortdurende individuele therapieën bij arbeidsgerelateerde problemen, onder andere ten behoeve van re-integratie. Tevens leidt Smits het bureau voor training en begeleiding Smits en Beerends. Hij beoefent zenboedhisme en meditatie.

Bekijk LinkedIn

profielfoto-annette200

Mr. Annette M van Riemsdijk
Internationaal trainer en docent aan onder andere de vFAS, OSR, UU, AIA, ABA, IBA, en NOVA. Zij is sinds 1988, advocaat. Zij is vFAS mediator, IMI en Juripax Gecertificeerd Mediator, vice voorzitter Raad van Advies van het NMI; voorzitter Stichting Nalatenschapsmediation; oprichtster van NRG: The New Resolution Group en het IMI (International Mediation Institute). Zij is rechterplaatsvervanger rechtbank Gelderland. Zij publiceert regelmatig over familierecht, familieverhoudingen en mediation. Zij is auteur van ‘Scheiden in Nederland, gids bij een menselijk, zakelijk en juridisch proces’ en ‘Voortleven. Het hoe en waarom van Nalatenschapsmediation’. Tevens was zij in 2011 medeauteur van ‘ADR in business’.

Bekijk LinkedIn

profielfoto-elsemarie200

Else-Marie van den Eerenbeemt
Else Marie van den Eerenbeemt is familietherapeut, specialist familie-verhoudingen, docent Voortgezette Opleidingen aan de HvA/ProEducation, publicist en onderzoeker op het gebied van de ouder-kind relatie.

Ze maakte deel uit van de Adviesraad van De Nederlandse Gezinsraad. Ze geniet bekendheid door lezingen, interviews, workshops in Nederland en in Vlaanderen, door haar bijdragen aan diverse informatieve radio/tv programma’s en columns en artikelen in tijdschriften over familiekwesties.

Bekijk LinkedIn

Dr. mr. Fred Schonewille
Partner in Schonewille & Schonewille Legal Mediation, mediator, docent, onderzoeker, auteur en trainer op het terrein van legal mediation, relatievermogensrecht, erfrecht en notarieel recht, en oud-notaris.

Fred Schonewille is als deskundige nauw betrokken bij het opstellen en verdedigen van het initiatiefwetsvoorstel Van der Steur en is initiator geweest van de inter-facultaire Minor Mediation aan de universiteit van Utrecht.

Bekijk LinkedIn

Wilt u de specialist worden in Nalatenschapsmediation? Schrijf u dan in voor de specialisatieopleiding Nalatenschapsmediation.

Bent u lid van de vFAS, VMN, VvCP, EPN, NIP, VEAN of NOVEX, dan krijgt u 10% korting (niet te combineren met vroegboekkorting).

 • Door cursisten beoordeeld met een 9,2!

 • Onder auspiciën van Stichting Nalatenschapsmediation

 • In samenwerking met de Stichting Nalatenschapsmediation 

Data 2020

Blok 1: 22 en 23 juni

Blok 2: 7 en 8 oktober

Blok Erfrecht: 17 en 18 september (facultatief)

Blok 3: 12 en 13 november

Duur van de opleiding

De opleiding bestaat uit 3 delen van steeds 2 dagen met een avond (5 dagdelen), in totaal 15 dagdelen.

De cursus Erfrecht is  2  dagen (4 dagdelen)

Punten

MfN 45, KNB 45, VMN 39, EPN 45.

Voor de NOvA ontvangt u na afronding van de opleiding een bevestiging voor 45 contacturen bestaande uit 40 vaardigheidspunten en 5 juridische punten. Voor het blok Erfrecht ontvangt u een bevestiging van 12 contacturen (juridisch).

Locatie

U verblijft tijdens de trainingsdagen in Kasteel de Vanenburg in Putten. Een historisch landgoed in het midden van het land, gelegen op de bosrijke Veluwe, met alle gewenste voorzieningen en een team met een groot hart voor gastheerschap. De opleidingsdagen zijn geheel verzorgd. De overnachtingen zijn facultatief.

Aantal deelnemers

Maximaal 16

Taal

Nederlands

Voor wie

Deze opleiding is gericht op mediators vanuit notariaat en de advocatuur, maar ook op andere professionals zoals accountants, financiële dienstverleners en collaborative practice professionals.

Toelatingseisen

De deelnemers hebben een WO werk-en denkniveau en hebben een basisopleiding mediation met goed gevolg afgelegd. Voor registratie in het register van Nalatenschapsmediators gelden andere eisen, zie de Eindtermen.

Kosten

€ 4.500,– excl. btw. Inbegrepen zijn lunch, diner, de literatuur en het cursusmateriaal. Voor een overzicht van de literatuur zie de brochure.

Cursus Erfrecht €995,- excl. btw

Erfrecht assessments €395,- excl. btw

Vaardigheden assessment €395,- excl. btw

Er geldt een vroegboekkorting voor  de opleiding Nalatenschapmediation en de cursus Erfrecht:

Tot 20 april 2020 krijgt u 10% korting op de opleidingsprijs

10% korting voor alle leden van: vFAS, VMN, VvCP, EPN, Netwerknotarissen, VEANNOVEX, NIP

Voor alle kortingen geldt dat u niet kan stapelen.

Eindtermen

Categorie 1

U kunt na afronding van de opleiding de titel ‘gecertificeerd nalatenschapsmediator’ voeren, hiervoor moet u dan alleen een mondeling vaardighedenassessment en een erfrechtassessment met goed gevolg afleggen. Tevens moet u als mediator in het MfN-register staan ingeschreven. Vervolgens wordt u dan opgenomen in het register voor Nalatenschapsmediators als aangehouden door de Stichting.

Heeft u een door de VFAS, Vereniging van Erfrechtadvocaten of EPN geaccrediteerde juridische specialisatieopleiding gevolgd of beschikt u aantoonbaar over grondige en actuele kennis van het erfrecht, dan kunt u in aanmerking komen voor een vrijstelling voor de erfrechttoets.

Categorie 2
Als u alleen het vaardighedententamen aflegt en niet de erfrechttoets (met goed gevolg) dan kunt u alleen gecertificeerd worden als u vast samenwerkt met een erfrechtjurist, die de erfrechttoets met goed gevolg heeft afgelegd, of hier de bovengenoemde vrijstelling voor heeft gekregen. (Deze erfrechtspecialist draagt zorg voor de erfrechtelijke inhoud).

Het te formeren team wordt als zodanig geregistreerd. Mutaties in deze samenwerking moeten steeds zo spoedig mogelijk aan de stichting worden doorgegeven.

Heeft u nog vragen?

Neem voor meer informatie en overleg contact op met Iris Ydema, opleidingsmanager van Result Mediation. U kunt haar bereiken op telefoonnummer 020-2050251.