Specialisatieopleiding Nalatenschapsmediation

Result Mediation organiseert onder auspiciën van de Stichting Nalatenschapsmediation de specialisatieopleiding Nalatenschapsmediation. Een voor Nederland unieke 6-daagse specialisatieopleiding voor mediators. De cursisten beoordeelden de opleiding gemiddeld met een 9.0.

Een zorgvuldige en efficiënte afwikkeling van een nalatenschap vereist een regisseur

Lossere familiebanden, echtscheidingen, tweede huwelijken en steeds grotere vermogens leiden in toenemende mate tot familieconflicten als de erfenis moet worden verdeeld. Ook het vaak ontbreken van een testament en anderzijds de trend van het steeds complexere testament met vele keuzemogelijkheden, maken de afwikkeling van een nalatenschap niet gemakkelijk.

De nalatenschapsmediator kan hierbij een centrale positie innemen: hij is niet alleen de regisseur van het mediation-proces maar informeert de erfgenamen ook over de toepasselijke rechtsregels en helpt hen gestructureerd te onderhandelen. Mediation bij nalatenschapsconflicten vereist naast een grondige kennis van de psychologische achtergronden en juridische problematiek, specifieke vaardigheden. Tijdens deze specialisatieopleiding komen deze laatste aspecten aan bod.

Inschrijven

Opzet

In drie blokken van telkens twee opleidingsdagen worden vaardigheden en inzichten aan de hand van casussen uit de nalatenschapspraktijk aangeleerd en geoefend. De cursisten maken o.a. gebruik van een digitale leeromgeving voor het programmamateriaal en relevante vakliteratuur.

Deelnemers over de opleiding:

“Een hele goede opleiding die wordt gegeven door gedreven docenten met verstand van zaken. De opleiding geeft waar voor haar geld.”
Mevr. mr. C.M. Lattmann-Van der Heijde, advocaat en mediator bij de Wit Lattmann Türkkol advocaten te Amsterdam
“Als scheidingsmediator weet ik wat er nodig is om met twee partijen tot een goede oplossing te komen. Bij het afwikkelen van een nalatenschap zijn er meestal meer partijen betrokken. Deze opleiding geeft mij de tools om ook in een complexere setting te werken en van alle betrokkenen de belangen helder op tafel te krijgen. Vandaaruit kan ik ze begeleiden naar een duurzaam gedragen oplossing die ruimte biedt om ook na de verdeling van de nalatenschap als familie door te gaan”
Mr. René de Haas MDR, De Haas & de Jong Advocaten en Mediators te Tilburg
“De cursusdagen heb ik als een verrijking ervaren. Bijzonder inspirerende sprekers, een leuke, heel gemengde, groep mensen, allen zeer gemotiveerd.”
Mevr. mr. S.H. van Os, advocaat en mediator bij Erf en Recht advocatuur te Zeist

De cursisten beoordeelden deze opleiding met een 9.

Een selectie van onderwerpen

 • Over de kracht van een goed gesprek
  Bij nalatenschapsmediation zal de mediator ongetwijfeld te maken krijgen met emoties bij de nabestaanden. Er is verdriet, boosheid, onzekerheid over de toekomst. Er kunnen heftige conflicten ontstaan. Het succes van de mediation hangt juist dan vooral af van het contact tussen de mediator en de cliënt(en). De mediator dient in staat te zijn een sfeer van vertrouwen te creëren waarin de cliënt zich begrepen en erkend voelt. Dit vereist een bepaalde grondhouding van de mediator. De mediator die zichzelf kan zijn (authenticiteit) maakt de weg vrij voor een constructief gesprek. Pas dan komt de kern van de zaak op tafel en kunnen die onderwerpen en opties besproken worden die van wezenlijk belang zijn om de problemen op te lossen.
 • Over de psychologische achtergrond van familieconflicten
  De meeste mensen proberen voortdurend angstige en bedreigende situaties te vermijden en zoveel mogelijk zekerheid te verwerven. Angst en angstreductie beheersen ons bestaan, vaak zonder dat wij ons hiervan bewust zijn. De mediator is geen therapeut. Theoretische kennis van de onderliggende mechanismen van communicatiepatronen en van het familiesysteem is echter noodzakelijk om adequaat te kunnen reageren tijdens de mediation.
 • Rouwverwerking
  In Nederland sterven gemiddeld 400 mensen per dag. Van de nabestaanden ondervindt één op de vijf mensen psychische problemen. Rouw is het verwerkingsproces dat het verdriet hanteerbaar moet maken. Hoe sterker de band met de overledene, hoe intenser de rouw. De fasen van rouw zullen besproken worden.
 • De systeembenadering
  In de opleiding wordt aandacht besteed aan de aanpak en theorie van Boszormenyi-Nagy, Minuchin en Hellinger. Wat is de invloed van de plaats in de kinderrij? Hoe maak je als mediator gebruik van systematische kennis? Welke interventies/vragen werken en welke interventies/vragen juist niet?
 • Communicatiepatronen tussen familieleden
  Het verdelen van de nalatenschap na het overlijden van de ouders is een levensfeit met grote invloed op de onderlinge familieverhoudingen. Bij de verdeling vindt een verrekening plaats van de erkenning en de liefde van de ouders tussen de broers en zussen. Bij onderzoek blijkt dat na de verdeling de helft van de familierelaties ongewijzigd blijft. Bij 1/4 verbeteren de relaties tussen familieleden. Bij 1/4 van de verdelingen ontstaat ruzie die dan vaak uitloopt op een breuk.
 • Methodische nalatenschapsmediation: meer-partijen
  Het belang van een methodisch gestructureerde werkwijze in mediation is groot: deze geeft zowel voor de mediator als de cliënten houvast en richting en draagt er zorg voor dat het mediationproces inzichtelijk en transparant is. In het bijzonder op het meer gecompliceerde terrein van nalatenschaps­mediation is een methode die vaardigheden en technieken accommodeert onontbeerlijk.

Acteurs

Tijdens de opleidingsdagen worden de onderwerpen mede inzichtelijk gemaakt door middel van rollenspellen. Hierbij wordt in een aantal gevallen gebruik gemaakt van professionele acteurs. Zij zijn allen zeer ervaren en zorgen voor een realistische vertaling van de praktijk waardoor de deelnemers de geleerde vaardigheden en kennis uitvoerig leren toepassen.

Klik hier voor meer informatie over de stichting Nalatenschapsmediation.

Aanpak

De opleiding heeft een trainingsopzet maar kent ook een groot onderdeel kennisoverdracht en is geënt op de praktijk van conflictmediation in nalatenschapskwesties. In drie blokken van twee aansluitende dagen over een periode van twee maanden oefenen cursisten actief vaardigheden en inzichten aan de hand van cases uit de nalatenschapspraktijk. De cursisten maken gebruik van een digitale leeromgeving voor het programmamateriaal en relevante vakliteratuur.

Docenten

Afbeeldingsresultaat voor jacques de waart

Mr. Jacques de Waart
Jacques de Waart is advocaat en sinds 2000 ook werkzaam als mediator. Hij is medeoprichter van een landelijk netwerk van mediators en is bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Mediation-Advocaten. Jacques de Waart geeft trainingen op het gebied van samenwerking, communicatie en conflict-management voor de Nederlandse Politie Academie, de Nederlandse Orde van Advocaten, de Rechterlijke macht en het Centrum voor Conflicthantering. Hij publiceerde over mediation o.a. in het Handboek Mediation (SDU).

Drs. George Smits
George Smits is Gz-psycholoog met NIP en BIG registratie, MfN registermediator, senior trainer, en business coach. Hij heeft jarenlange ervaring met complexe mediation-en coachingstrajecten en begeleidt organisaties in turbulente stadia van verandering. Hij geeft kortdurende individuele therapieën bij arbeidsgerelateerde problemen, onder andere ten behoeve van re-integratie. Tevens leidt Smits het bureau voor training en begeleiding Smits en Beerends. Hij beoefent zenboedhisme en meditatie.

profielfoto-annette200

Mr. Annette M van Riemsdijk
Internationaal trainer en docent aan onder andere de vFAS, OSR, UU, AIA, ABA, IBA, en NOVA. Zij is sinds 1988, advocaat. Zij is vFAS mediator, IMI en Juripax Gecertificeerd Mediator, vice voorzitter Raad van Advies van het NMI; voorzitter Stichting Nalatenschapsmediation; oprichtster van NRG: The New Resolution Group en het IMI (International Mediation Institute). Zij is rechterplaatsvervanger rechtbank Gelderland. Zij publiceert regelmatig over familierecht, familieverhoudingen en mediation. Zij is auteur van ‘Scheiden in Nederland, gids bij een menselijk, zakelijk en juridisch proces’ en ‘Voortleven. Het hoe en waarom van Nalatenschapsmediation’. Tevens was zij in 2011 medeauteur van ‘ADR in business’.

profielfoto-elsemarie200

Else-Marie van den Eerenbeemt
Else Marie van den Eerenbeemt is familietherapeut, specialist familie-verhoudingen, docent Voortgezette Opleidingen aan de HvA/ProEducation, publicist en onderzoeker op het gebied van de ouder-kind relatie. Ze maakte deel uit van de Adviesraad van De Nederlandse Gezinsraad. Ze geniet bekendheid door lezingen, interviews, workshops in Nederland en in Vlaanderen, door haar bijdragen aan diverse informatieve radio/tv programma’s en columns en artikelen in tijdschriften over familiekwesties.

fred_schonewille

Dr. mr. Fred Schonewille
Partner in Schonewille & Schonewille Legal Mediation, mediator, docent, onderzoeker, auteur en trainer op het terrein van legal mediation, relatievermogensrecht, erfrecht en notarieel recht, en oud-notaris. Fred Schonewille is als deskundige nauw betrokken bij het opstellen en verdedigen van het initiatiefwetsvoorstel Van der Steur en is initiator geweest van de inter-facultaire Minor Mediation aan de universiteit van Utrecht.

Prof. dr. mr.  Gregor van der Burght LL.M.

Adviseur voor advocatuur en notariaat; ADR-registermediator. Emeritus-hoogleraar privaat- en notarieel recht aan de VU-Amsterdam en aan de University of Curaçao; oud -hon. raadsheer Gerechtshof ’s-Gravenhage.

Ruim veertig jaar adviespraktijk en (internationale) doceerervaring. Mede-oprichter en eerste voorzitter (tot medio 2015) van de Stichting Nalatenschapsmediation. Auteur van handboeken over Personen- en familierecht en over Erfrecht en van vele (internationale) publicaties w.o. over erf- en schenkbelasting.

Mr. dr. Eric Ebben
Universitair hoofddocent, Vrije Universiteit Amsterdam, Erfrecht en scheidingsmediator, kantoor Family Matter, Personen- en familierecht.

Data 2018

26, 27 juni; (12, 13 september); 3, 4 oktober; 5, 6 november 2018

De data zijn nog onder voorbehoud.

Duur van de opleiding

De cursus bestaat uit 3 delen van steeds 2 dagen met een avond (5 dagdelen), in totaal 15 dagdelen. Voor de mediator die zich wil verdiepen in het Erfrecht is er een extra, facultatief blok Erfrecht. Voor meer informatie zie de cursus Erfrecht.

Tweedaagse cursus Erfrecht

Het blok Erfrecht op 12 en 13 september wordt gegeven door prof. dr. mr. Gregor van der Burght LL.M. en dr. mr. Eric Ebben. U leert de structuur de inhoud van het geldende erfrecht en hoe het in de praktijk wordt toegepast. Het blok Erfrecht is facultatief en voor die mediators die (zich) verder willen verdiepen in het Erfrecht. Het is ook een goede voorbereiding op het Erfrecht assessment (zie eindtermen). Voor informatie of inschrijven ga naar de de cursus Erfrecht.

Aantal deelnemers

Maximaal 16

Locatie

Best Western Premier De Vanenburg in Putten.

Opleidingsduur

6 dagen

Taal

Nederlands

Voor wie

Deze opleiding is gericht op mediators vanuit notariaat en de advocatuur, maar ook op andere professionals zoals accountants, financiële dienstverleners en collaborative practice professionals.

Toelatingseisen

De deelnemers hebben een WO werk-en denkniveau en hebben een basisopleiding mediation met goed gevolg afgelegd. Voor registratie in het register van Nalatenschapsmediators gelden andere eisen, zie de Eindtermen.

Kosten

€ 4.500,– excl. btw. Inbegrepen zijn lunch, diner, de literatuur en het cursusmateriaal.

Bovenstaande bedrag is exclusief het facultatieve blok Erfrecht (€995,- excl. btw) en de assessments (á €395,- btw).

Er geldt een vroegboekkorting: tot 12 weken voor de eerste trainingsdag krijgt u 10% korting op de opleidingsprijs.

10% korting voor alle leden van: vFAS, VMN, VvCP, EPN, NIP, VEANNOVEX

Voor alle kortingen geldt dat u niet kan stapelen.

Punten

MfN 45, KNB 45, VMN 39, EPN 45.

Voor de NOvA ontvangt u na afronding van de opleiding een bevestiging voor 45 contacturen bestaande uit 40 vaardigheidspunten en 5 juridische punten. Voor het blok Erfrecht ontvangt u een bevestiging van 12 contacturen (juridisch).

Informatie/downloads

Download de cursusbeschrijving (PDF)

Programma

Blok 1:
Dag 1 dinsdag 26 juni 09:30 – 21:00 uur
Structuur van Nalatenschapsmediation
Annette M. van Riemsdijk

Dag 2 woensdag 27  juni 09:30 – 17:30 uur
Doorbreken van impasses in een nalatenschapsmediation
George Smits


Blok Erfrecht (facultatief):

Dag 1 woensdag 12 september 09:30 – 17:30 uur
Gregor van der Burght

Dag 2 donderdag  13 september 09:30 – 17:30 uur
Eric Ebben

Blok 2:
Dag 3 woensdag
3 oktober 09:30 – 21:00 uur
Loyaliteit en intergenerationele familiedynamiek
Else-Marie van den Eerenbeemt

Dag 4 donderdag 4 oktober 09:30 – 17:30 uur
Erfrechtelijke normen in een nalatenschapsmediation en de uitleg van het testament
Fred Schonewille

Blok 3:
Dag 5 maandag 5 november 09:30 – 21:00 uur
Meer-partijen mediation
Jacques de Waart

Dag 6 dinsdag 6 november 09:30 – 18:00 uur
Conflict, conflictdiagnose en de strijd om erkenning op sociaal en cultureel niveau
Annette van Riemsdijk

Eindtermen

Categorie 1
Als een cursist  na afronding van de opleiding de titel ‘gecertificeerd nalatenschapsmediator’ wil voeren dan moet hij/zij een mondeling vaardighedenassessment en een erfrechtassessment met goed gevolg hebben afgelegd. Tevens moet hij/zij als mediator in het MfN-register staan ingeschreven. Vervolgens kan hij/zij dan worden opgenomen in het register voor Nalatenschapsmediators als aangehouden door de Stichting.

Heeft hij/zij een door de VFAS, Vereniging van Erfrechtadvocaten of EPN geaccrediteerde juridische specialisatieopleiding gevolgd of beschikt hij/zij aantoonbaar over grondige en actuele kennis van het erfrecht, dan kan hij/zij in aanmerking komen voor een vrijstelling voor de erfrechttoets.

Categorie 2
Als een deelnemer alleen het vaardighedententamen aflegt en niet de erfrechttoets (met goed gevolg) dan kan hij/zij alleen gecertificeerd worden als hij/zij vast samenwerkt met een erfrechtjurist, die de erfrechttoets met goed gevolg heeft afgelegd, of hier de bovengenoemde vrijstelling voor heeft gekregen. (Deze erfrechtspecialist draagt zorg voor de erfrechtelijke inhoud).

Het te formeren team wordt als zodanig geregistreerd. Mutaties in deze samenwerking moeten steeds zo spoedig mogelijk aan de stichting worden doorgegeven.

 

Stichting Nalatenschapsmediation

Voor meer informatie over de stichting Nalatenschapsmediation ga naar www.nalatenschapsmediation.com

Lees ook de artikelen over Nalatenschapsmediation in de pers.

Inschrijven

Inschrijven specialisatieopleiding Nalatenschapsmediation

Contact

Neem voor meer informatie en overleg contact op met Iris Ydema, opleidingsmanager Result Mediation

020-2050251

Agenda

Bekijk de volledige agenda van opleidingen, trainingen en andere events.