91% slagingspercentage
87% klanttevredenheid
100% inzet van ons

Ziek of niet-ziek bij een arbeidsconflict

Spreekuur van de bedrijfsarts Een medewerker komt op het spreekuur van de bedrijfsarts met klachten. Vanwege deze klachten heeft [...]

Ziek of niet-ziek bij een arbeidsconflict

Spreekuur van de bedrijfsarts

Een medewerker komt op het spreekuur van de bedrijfsarts met klachten. Vanwege deze klachten heeft deze medewerker zich ziek gemeld. De werkgever heeft een melding gedaan bij de arbodienst of bedrijfsarts. De bedrijfsarts luistert naar het verhaal van de medewerker en stelt een aantal vragen, ook over de werksituatie.

Beoordeling door de bedrijfsarts

De bedrijfsarts heeft als taak te beoordelen of er sprake is van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van medische beperkingen of niet. Medische beperkingen zijn er bijvoorbeeld als er sprake is van fysieke klachten of psychische klachten. Denk aan rugklachten of burn-out klachten. Is dit aan de orde dan heeft de medewerker recht op salaris of ziekengeld. De bedrijfsarts zal dan het verzuim en de re-integratie begeleiden.

Klachten ten gevolge van de werksituatie

De bedrijfsarts zal in het gesprek vragen naar de situatie op het werk, zeker als de medewerker spreekt over concentratieverlies, stress, slecht slapen etc. Als blijkt dat deze klachten terug te leiden zijn naar de arbeidssituatie en er geen sprake is van medische beperkingen, maar een conflict of dreigend conflict, legt de bedrijfsarts uit dat de medewerker niet ‘ziek’ is in de zin van de wet. De klachten zijn er echter wel en die zal de bedrijfsarts ook erkennen.

Advies van de bedrijfsarts

Als de klachten van de medewerker kunnen worden geduid als ‘arbeidsgerelateerde klachten’, zal het advies van de bedrijfsarts aan de medewerker zijn om in gesprek te gaan met de werkgever (afhankelijk van de situatie kan dit de directeur, manager of hoofd van de afdeling zijn). Hetzelfde advies geeft de bedrijfsarts aan de werkgever (liefst telefonisch).

Inzet mediation

Een onderdeel van het advies van de bedrijfsarts kan zijn om het gesprek te laten begeleiden door een professional op neutraal terrein. Dit kan een mediator zijn. Het advies zal de bedrijfsarts in een Periodieke Evaluatie of Plan van Aanpak aangeven.

Wel of niet op het werk verschijnen

Als er gekozen wordt voor mediation, is het goed als de bedrijfsarts met de werkgever de positie van de medewerker bespreekt tot aan het eerste mediationgesprek. Formeel kan de werkgever eisen dat de medewerker op het werk verschijnt. Er is immers geen sprake van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van medische beperkingen, dus formeel geen recht op salaris of ziekengeld.  Niet verschijnen zonder overleg kan leiden tot een sanctie. Zo’n sanctie kan van enorme invloed zijn op de sfeer waarin de mediation van start gaat. Dit kan worden voorkomen door vooraf afspraken te maken.

Interventieperiode

De bedrijfsarts kan, in overleg met partijen, adviseren een interventieperiode in te lassen van één of twee weken. De medewerker heeft geen verplichting om op het werk te verschijnen en wordt door de werkgever ‘vrijgesteld van het verrichten van arbeid, met behoud van salaris’. Deze periode is bedoeld om ‘af te koelen’ en te starten met gesprekken, gezamenlijk of met een mediator.

Tijd om in contact te komen

Met professionele mediation lossen wij meer dan 90% van de conflicten op. Snel en tot tevredenheid van beide partijen.