91% slagingspercentage
87% klanttevredenheid
100% inzet van ons

Zakelijke mediation versus arbeidsmediation

Wat is het verschil tussen een zakelijke mediation en een arbeidsmediation?

Juridisch

Juridisch gezien is dit onderscheid gebaseerd op of er wel of geen arbeidsovereenkomst aan een relatie ten grondslag ligt. Als dit wel zo is, praat je over een arbeidsmediation, zo niet, dan is het een zakelijke mediation. Voorbeelden van arbeidsmediations zijn dus:

 • leidinggevende – medewerker
 • werkgever – werknemer
 • twee collega’s onderling
 • een groepsmediation in een team
 • een mediation binnen de directie
 • een mediation tussen een directeur en een raad van toezicht
 • ambtenaar – rijk

In al deze gevallen is ten minste één van de twee partijen aan de relatie gebonden door een arbeidsovereenkomst of aanstelling. Voorbeelden van zakelijke mediations zijn:

 • tussen maten in een medische maatschap
 • tussen aandeelhouders
 • tussen investeerders en de ondernemer
 • tussen bedrijven
 • tussen aannemer en onderaannemer

In deze gevallen wordt de relatie, juridisch gezien, bepaald door een ander soort overeenkomst dan een arbeidsovereenkomst.

Mediation

In de basis zijn voor de mediator alle conflicten gelijk. Conflicten ontstaan wanneer mensen samenwerken en een belangentegenstelling niet opgelost krijgen. Zij gaan dan conflictgedrag vertonen, waardoor de situatie langzaam escaleert. Of dit nu gebeurt op de werkvloer, tussen aandeelhouders, tussen buren of in het circus, die dynamiek is altijd hetzelfde. Echter, de praktische oplossingen en mogelijkheden verschillen wel en daar maakt het voor de mediator wel uit. Mediators zijn steeds meer gespecialiseerd. Dit betekent dat de mediator goed bekend is met de praktische en juridische context van een conflict. Een echtscheidingsmediator heeft meer verstand van rouwverwerking en een echtscheidingsconvenant, terwijl een arbeidsmediator meer verstand heeft van onderhandelen en een vaststellingsovereenkomst. Het verschil tussen zakelijke mediators en arbeidsmediators is de kennis van de juridische context. Zakelijke mediators hebben meer kennis van aandeelhoudersovereenkomsten en ondernemingsrecht, arbeidsmediators hebben meer kennis van arbeidsrecht en beëindigingsovereenkomsten.

Belang

Een gespecialiseerd mediator maakt op elk moment een klein verschil. Wanneer jij jouw kant van de situatie belicht, is het prettig wanneer de mediator de termen die jij gebruikt snapt of snel kan plaatsen. Wanneer jij met de ander een oplossing uitwerkt, is het prettig wanneer de mediator snapt wat er besproken wordt en ook kan aangeven wat de juridische normen op dat gebied zijn. Het is prettig, maar niet noodzakelijk. Het is een voordeel, maar ook een valkuil. Een té gespecialiseerd mediator kan ook betrokken worden in het conflict. Hij kan gezien worden als de specialist en om advies gevraagd worden. Wanneer dit advies dan net niet aansluit bij wat één van de twee partijen denkt of wil, verliest hij zijn positie als mediator. Uiteindelijk is de voornaamste verantwoordelijkheid van de mediator het proces, niet de inhoud.

Result Mediation

Bij Result Mediation hebben wij gespecialiseerde mediators. Wanneer een mediator bij Result Mediation als arbeidsmediator werkt, betekent dit dat hij over voldoende kennis van het arbeidsrecht beschikt om een arbeidsrelatie te kunnen begeleiden naar een herstel of naar een beëindiging. De mediator zal partijen kunnen informeren over de bestaande rechtsregels en gemaakt afspraken deugdelijk kunnen vastleggen in een vaststellingsovereenkomst. Ook zal een mediator zijn eigen grens aan kunnen geven wanneer het de juridische diepte in gaat, bijvoorbeeld over al dan niet voortbestaande partnerpensioenrechten. Op die momenten zal hij partijen adviseren een eigen juridisch adviseur te raadplegen.

Zakelijke mediators van Result Mediation kennen de juridische context van de verschillende ondernemingsvormen in het Nederlands recht. Zij begrijpen derhalve de samenwerkingsgrondslag en kunnen partijen informeren over de verschillende normen die daar bestaan. Zij weten wat het inhoud om een onderneming te beëindigen of een partner uit te kopen. Zij kennen de consequenties van een wanprestatie of een betalingsachterstand. Hierdoor zijn zij betrouwbare gesprekspartners voor partijen in een zakelijke mediation.

Tijd om in contact te komen

Weet je niet zeker of je een zakelijke mediation of een arbeidsmediation nodig hebt? Neem contact met ons op.