91% slagingspercentage
87% klanttevredenheid
100% inzet van ons

Werkgever moet ontslag aanvragen voor langdurig zieke werknemer

In een recente uitspraak wordt een werkgever verplicht het ontslag aan te vragen voor een langdurig zieke werknemer. Hierdoor za [...]

Werkgever moet ontslag aanvragen voor langdurig zieke werknemer

In een recente uitspraak wordt een werkgever verplicht het ontslag aan te vragen voor een langdurig zieke werknemer. Hierdoor zal de werknemer ook een transitievergoeding krijgen.

*UPDATE*

Inmiddels is deze zaak ook bij de rechter geweest en heeft de rechter de arbeidsovereenkomst ontbonden en een transitievergoeding van 144 duizend euro toegekend. Zie hier een stuk erover in de Volkskrant.

Moet een werkgever ontslag aanvragen na twee jaar ziekte?

Nee. Na twee jaar ziekte eindigt de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van de werkgever. De werknemer kan dan een WIA uitkering bij het UWV aanvragen. Maar het dienstverband eindigt niet automatisch. De werkgever kán het dienstverband wel opzeggen met een vergunning van het UWV, maar hoeft dat niet. Als de werkgever het wel doet, zal hij ook een transitievergoeding moeten betalen. Daarom doen sommige werkgevers het niet. Er ontstaat dan een slapend dienstverband. Door rechters is al een paar keer geoordeeld dat dit geen ernstig verwijtbaar handelen door de werkgever is.

Maar werkgevers krijgen de transitievergoeding toch terug bij langdurige ziekte?

Dat klopt. Maar die wet treedt pas in werking in 2020. sterker nog, het is nu (januari 2019)nog niet precies bekend wanneer. Tot die tijd moeten werkgevers de transitievergoeding zelf voorschieten. Als het eenmaal zo ver is kunnen werkgevers uitbetaalde transitievergoedingen na twee jaar ziekte met terugwerkende kracht vergoed krijgen. Ze hebben dan een half jaar de tijd om dat aan te vragen. Het maakt niet uit hoe het dienstverband is geëindigd: opzegging door het UWV, vaststellingsovereenkomst, rechter.

Hoe zat het hier dan?

Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg heeft bepaald dat in een specifieke situatie de werkgever wél een ontslag moet regelen via het UWV of de kantonrechter. Het gaat hier om een werknemer die terminaal ziek is. Daarnaast zal de werkgever in de toekomst de kosten terug kunnen krijgen van het UWV. Het Scheidsgericht vond daarom dat de werkgever op basis van goed werkgeverschap moet overgaan tot ontslag. Overigens kan het Scheidsgericht dit ontslag niet zelf uitspreken. Het kan enkel door middel van dwangsommen de werkgever dwingen dit in gang te zetten, zoals hier ook is gebeurd.

Wat betekent dit?

Voor het eerst heeft er nu een instantie geoordeeld dat een werkgever een slapend dienstverband niet in stand mag houden. Of dit ook door andere (kanton)gerechten wordt gevolgd, moeten we zien. Het past wel bij de algemene trend: door het aannemen van de wet waarmee werkgevers gecompenseerd worden voor de transitievergoeding na ziekte heeft de wetgever ook al laten weten hoe ze ertegen aan kijkt.

Tijd om in contact te komen

Met professionele mediation lossen wij meer dan 90% van de conflicten op. Snel en tot tevredenheid van beide partijen.