91% slagingspercentage
87% klanttevredenheid
100% inzet van ons

Werkgever krijgt kosten Transitievergoeding na 2 jaar ziekte terug

Huidige situatie Wanneer een werkgever een werknemer ontslaat, heeft de werknemer recht op een Transitievergoeding. Ook wanneer d [...]

Werkgever krijgt kosten Transitievergoeding na 2 jaar ziekte terug

Huidige situatie

Wanneer een werkgever een werknemer ontslaat, heeft de werknemer recht op een Transitievergoeding. Ook wanneer dit een ontslag is na 2 jaar ziekte. Dit zorgt er nu voor dat werkgevers er soms voor kiezen om het dienstverband niet te beëindigen na 2 jaar ziekte. De loondoorbetaling wordt wel door het UWV overgenomen, maar het dienstverband blijft “slapend bestaan”, waardoor de werkgever geen Transitievergoeding hoeft te betalen.

Reparatie

Het kabinet is nu met een voorstel gekomen waarbij de werkgever de kosten van de Transitievergoeding terug krijgt uit de algemene middelen: het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hierdoor vervalt de noodzaak om een dienstverband slapend te laten doorbestaan.

Toekomst

Het voorstel moet nog door de Tweede en de Eerste Kamer worden goedgekeurd. De verwachting is dan ook dat dit niet voor 2018 van kracht zal worden. Wel is het voorstel nu om dit met terugwerkende kracht te laten gelden vanaf 1 juli 2015 (het moment waarop de Transitievergoeding in de Wet Werk en Zekerheid van kracht werd).

Tijd om in contact te komen

Met professionele mediation lossen wij meer dan 90% van de conflicten op. Snel en tot tevredenheid van beide partijen.