91% slagingspercentage
87% klanttevredenheid
100% inzet van ons

Wat doet een mediator bij een arbeidsconflict?

Wist je dat het gemiddelde aantal arbeidsconflicten in 2021 een stuk hoger lag dan voor de coronacrisis in 2019? Het gaat om ruim 17 procent om precies te zijn. Dat blijkt uit de cijfers van Bedrijvenmonitor van verzekeraar Interpolis (Interpolis, 2021).

Wist je dat het gemiddelde aantal arbeidsconflicten in 2021 een stuk hoger lag dan voor de coronacrisis in 2019? Het gaat om ruim 17 procent om precies te zijn. Dat blijkt uit de cijfers van Bedrijvenmonitor van verzekeraar Interpolis (Interpolis, 2021). Opvallend is dat het percentage ontslagen juist afnam met 20%. Een conflict eindigt dus niet altijd in een exit, oftewel een beëindiging van het dienstverband. Helemaal als je er een mediator bij betrekt. Hiermee verhoog je de slagingskans van het oplossen van een conflict en het in stand houden van de relatie. In dit artikel nemen we je mee in de rol die de mediator speelt tijdens een arbeidsconflict.

De taak van een arbeidsmediator

Een mediator is een neutrale bemiddelaar, die onpartijdig en vakkundig de mediation gesprekken begeleidt. De mediator ondersteunt  beide partijen zodat zij hun verhaal kunnen doen en zich gehoord voelen. Door goed te luisteren helpt de mediator partijen zoeken naar wat het conflict écht om gaat en beweging te creëren in een vaak vastzittende situatie. De mediator helpt partijen vervolgens met het onderzoeken van mogelijke oplossingen. De mogelijke oplossingen kunnen liggen in de richting van herstel of beëindiging van de arbeidsrelatie. Als partijen het eens zijn over de mogelijke oplossingsrichting, worden er constructieve, toekomstgerichte afspraken gemaakt. Deze afspraken legt de mediator vast in bijvoorbeeld een Vaststellingsovereenkomst (VSO).

Het mediationproces bij een arbeidsconflict

Benieuwd hoe een arbeidsmediationproces verloopt? Hieronder schetsen we een veelvoorkomend scenario om je een beeld te geven over het verloop.

  1. De bedrijfsarts/vertrouwenspersoon constateert een arbeidsconflict (situationele arbeidsongeschiktheid) en adviseert mediation.
  2. Door de bedrijfsarts of de casemanager van de arbodienst wordt mediation aangevraagd bij Result Mediation.
  3. De mediation procesbegeleider van Result Mediation neemt contact op met de werkgever en verstuurt de offerte.
  4. Na akkoord van de werkgever neemt de mediation procesbegeleider contact op met de werknemer.
  5. De mediation procesbegeleider koppelt partijen aan een mediator.
  6. Er worden individuele voorgesprekken gepland met een mediator indien gewenst.
  7. Geen voorgesprekken? Dan vindt er een online intake plaats aan de hand van een vragenlijst.
  8. Een eerste gezamenlijke bijeenkomst met de mediator vindt plaats op een neutrale gesprekslocatie.
  9. De mediationovereenkomst wordt getekend tijdens het eerste gesprek.
  10. Indien nodig volgen er meerdere gesprekken om oplossingen voor het conflict te bespreken.
  11. De afspraken worden vastgelegd, bij een beëindiging van het dienstverband gebeurt dat in een vaststellingsovereenkomst die door partijen worden getekend.
  12. Einde van de mediation.

Ik wil mijn conflict oplossen

Resultaat inzet arbeidsmediator

Stap 12 is: einde van de mediation. Er zijn hierin twee scenario’s mogelijk. Of er is voldoende vertrouwen en werd er gewerkt aan afspraken voor een duurzaam herstel van de arbeidsrelatie. Of dit vertrouwen in herstel van de relatie ontbreekt en er zijn goede afspraken gemaakt over de beëindiging van de arbeidsrelatie met een vaststellingsovereenkomst (VSO).

Arbeidsmediation levert snel het gewenste resultaat op: 91% van de mediations die Result Mediation doet, slaagt. Ongeveer de helft van de geslaagde mediations eindigt met een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, de andere helft eindigt met afspraken over de werkhervatting en re-integratie. Een gemiddelde mediation duurt bij ons circa 5/6 weken.

Hulp nodig van een mediator?

Een mediator is een neutrale bemiddelaar, die onpartijdig en vakkundig de gesprekken tussen beide partijen begeleidt. Kom je er dus samen niet helemaal uit? Een van onze mediators begeleidt jullie graag om samen tot een oplossing te komen.

Jouw conflict professioneel oplossen? Kom met ons in contact.

Met professionele mediation lossen wij meer dan 90% van de conflicten op. Snel en tot tevredenheid van beide partijen.