91% slagingspercentage
87% klanttevredenheid
100% inzet van ons

Vrijwilligheid in arbeidsmediation

Gedwongen Het gebeurt regelmatig dat deelnemers ervaren dat een arbeidsmediation niet vrijwillig is. Meestal is dit wanneer de me [...]

Vrijwilligheid in arbeidsmediation.

Gedwongen

Het gebeurt regelmatig dat deelnemers ervaren dat een arbeidsmediation niet vrijwillig is. Meestal is dit wanneer de mediation wordt ingezet naar aanleiding van een advies van de bedrijfsarts. Er is dan sprake van arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Zowel werkgever als werknemer kunnen dan het gevoel hebben dat de mediation niet vrijwillig is.

Vrijwillige basis

De vrijwillige basis om deel te nemen aan  arbeidsmediations is belangrijk. Hierdoor is de kans om een acceptabele oplossing te vinden groot. De vrijwilligheid brengt met zich mee dat het de deelnemers aan de mediation vrij staat de mediation op elk gewenst moment te beëindigen. Partijen spreken dit bij aanvang van de mediation af, door het ondertekenen van de mediationovereenkomst.

Wet verbetering Poortwachter

Vanuit de Wet Verbetering Poortwachter hebben werkgevers en werknemers samen de verplichting er alles aan te doen om de arbeidsongeschiktheidssituatie te beperken en het herstel van de werknemer en de re-integratie te bevorderen. Omstandigheden die het herstel en de re-integratie kunnen belemmeren dienen te worden weggenomen. Deze wetgeving heeft geen vrijwillig karakter.

Advies bedrijfsarts

Wanneer een bedrijfsarts constateert dat de arbeidsongeschikt (mede) het gevolg is van een arbeidsconflict, dan zal de bedrijfsarts adviseren dat werkgever en werknemer in gesprek gaan om het arbeidsconflict de wereld uit te helpen. Indien de ontstane spanningen een constructief gesprek tussen werkgever en werknemer in de weg staan, dan is mediation vaak het advies.
De verplichtingen die werkgevers en werknemers hebben vanuit de Wet Verbetering Poortwachter, zoals het opvolgen van de adviezen van de bedrijfsarts, voelen in strijd met het vrijwillige karakter van mediation wanneer dit door een bedrijfsarts wordt geadviseerd.

Vrije keus

Mediation is en blijft een keus, ook wanneer er sprake is van een arbeidsongeschiktheidssituatie en het advies van de bedrijfsarts. Het staat werkgevers en werknemers vrij om deel te nemen. Kiest men er voor om het arbeidsconflict op een andere manier op te lossen dan is dat ook goed. Het is wel raadzaam om voorafgaande aan de keus hoe men het conflict wil oplossen de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden goed op een rijtje te zetten.

Waarborgen vrijwilligheid

Ook in die mediations die op basis van het advies van een bedrijfsarts worden ingezet, wordt de vrijwilligheid gewaarborgd. De deelnemers behouden de mogelijkheid er op ieder gewenst moment uit te stappen. De mediation wordt dan door de mediator op neutrale wijze afgerond. Er wordt dus niet met een vinger gewezen naar de deelnemer die er mee wil stoppen. Mensen kunnen ook nooit gedwongen worden akkoord te gaan met een oplossing waar ze het niet mee eens zijn.

Tijd om in contact te komen

Met professionele mediation lossen wij meer dan 90% van de conflicten op. Snel en tot tevredenheid van beide partijen.