91% slagingspercentage
87% klanttevredenheid
100% inzet van ons

Vertrouwenspersoon en het mediation traject

Het komt in de mediation praktijk voor dat één van de partijen ondersteund wordt door een vertrouwenspersoon. Meestal is de ver [...]

Vertrouwenspersoon en het mediation traject

Het komt in de mediation praktijk voor dat één van de partijen ondersteund wordt door een vertrouwenspersoon. Meestal is de vertrouwenspersoon op de achtergrond aanwezig en niet daadwerkelijk betrokken bij de mediation gesprekken. Wij merken dat deelname van de vertrouwenspersoon aan de gesprekken juist kan leiden tot snellere en betere oplossingen. De mediator is de procesbegeleider en de vertrouwenspersoon ondersteunt de partij(en).

Voorafgaand aan het mediation traject wordt met beide partijen gesproken door de gespecialiseerde casemanager van Result Mediation. Als één van de partijen vraagt of de vertrouwenspersoon ter ondersteuning bij het mediation gesprek aanwezig kan zijn, wordt dit voorgelegd aan de andere partij. De andere partij kan ook een vertrouwenspersoon, adviseur of collega betrekken in het mediation gesprek. Beide partijen geven voorafgaand aan het eerste gesprek toestemming voor een gesprek waarin derden betrokken worden. De extra persoon wordt in dat geval betrokken in de vertrouwelijkheid van de mediation gesprekken.

Toegevoegde waarde

De ervaring van Result Mediation is dat de vertrouwenspersoon van grote toegevoegde waarde kan zijn. De vertrouwenspersoon is tenslotte degene die de werknemer voorbereidt op het mediation gesprek. Als deze de werknemer ondersteunt tijdens het mediation gesprek kan op een zorgvuldige manier de confrontatie aangegaan kan worden met diegene waar de werknemer gespannen van wordt.

Het is zeer prettig als de communicatie constructiever kan worden door aanwezigheid en deelname aan het gesprek van de vertrouwenspersoon. De partij die ondersteund wordt door de vertrouwenspersoon voelt zich sterker en minder kwetsbaar. Daardoor is het makkelijker om open met elkaar te praten.

Vooral als een partij in een ongewenste situatie is beland op het werk doordat een collega grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond. Situaties waarbij grensoverschrijdend gedrag een rol speelt, leveren meestal een grote spanning op tussen de partijen. De partijen voelen zich rustiger door de (professionele) psychosociale ondersteuning van de vertrouwenspersoon.

Samenwerking

Door samenwerking met een vertrouwenspersoon in het mediation traject ziet de mediator het arbeidsconflict sneller tot een uitkomst leiden waar alle partijen achterstaan. De mediator kan zich door de inzet van de vertrouwenspersonen goed richten op zijn taak als procesbegeleider.

Kortom vertrouwenspersonen doen er goed aan hun cliënten, die betrokken zijn in een arbeidsconflict, te adviseren hen mee te vragen naar het mediation gesprek. Dit is mogelijk en ook wenselijk voor alle betrokken partijen.

Tijd om in contact te komen

Met professionele mediation lossen wij meer dan 90% van de conflicten op. Snel en tot tevredenheid van beide partijen.