91% slagingspercentage
87% klanttevredenheid
100% inzet van ons

Valentijn Vietor over Columba en zijn passie voor conflictoplossing

1 op de 3 werknemers heeft het afgelopen jaar te maken gehad met conflict op de werkvloer. Toch heerst er binnen de werksferen no [...]

1 op de 3 werknemers heeft het afgelopen jaar te maken gehad met conflict op de werkvloer. Toch heerst er binnen de werksferen nog altijd een groot taboe rondom conflict. Werknemers worden geacht conflict te vermijden en leidinggevenden het te voorkomen. Juist deze taboesfeer rondom conflict zorgt voor een gebrekkige communicatie tussen collega’s en hierdoor sluimeren conflictenlanger door dan nodig is. Een geëscaleerd conflict kan veel negatieve gevolgen met zich meebrengen. Een onveilige werksfeer, verzuim en verloop zijn hier enkele voorbeelden van. Wat veel werkgevers niet weten is dat als er op een structurele manier wordt omgegaan met conflict, dit ook veel positieve gevolgen kan hebben voor een organisatie. Een conflictbekwame organisatie heeft namelijk meer innovatiekracht, beter betrokken medewerkers en minder last van verzuim. 
 

Al vanaf jongs af aan ben ik geïnteresseerd in conflicten. De spanning van conflict, zoals oorlogen in films of ruzies op school, heeft mij altijd aangetrokken.  Er is voor mij dan ook geen gevoel dat meer voldoening geeft dan het succesvol oplossen van een conflict, klein of groot. Na mijn bachelor Psychologie en mijn master Consultancy and Organisational development aan de Universiteit van Amsterdam, wilde ik graag mijn interesse voor de menselijke psyché, conflicten en het bedrijfsleven combineren. In mijn zoektocht naar een passende baan kwam ik uit bij Result Mediation.  

 Tijdens het eerste gesprek met deze organisatie maakte ik kennis met Robert Jan Hylkema, directeur van Result Mediation. Al snel kwamen wij achter een gedeelde passie: conflict. Voor ons leek het namelijk zo vanzelfsprekend, als iedereen transparant zou communiceren en zich zou focussen op kernwaardes, zouden conflicten voorkomen kunnen worden. Beter gezegd; het escaleren van deze conflicten. 

Result Mediation biedt, naast mediation, ook opleidingen en trainingen aan. Mediations worden ingezet als conflicten in een vergevorderd stadium zitten en een negatieve invloed hebben op de algehele werksfeer. Hoe mooi zou het dan ook zijn als organisaties zich proactief bezighouden met conflicten en daardoor ook de positieve kanten van conflict zouden ervaren.
Voor Result Mediation is het een logische stap om met haar jarenlange expertise op het gebied van conflictoplossing een programma te ontwikkelen dat organisaties leert om conflict bekwaam te werken. Organisaties zouden dan niet alleen reactief maar ook proactief leren omgaan met conflicten. Columba, wat in het Latijn vredesduif betekent, is een programma dat met verschillende diensten organisaties op een structurele en effectieve manier met conflicten leert om te gaan. Denk hierbij aan een conflictanalyse van uw organisatie, trainingen voor het management, conflict coaches voor werknemers en de herinrichting van conflicterende bedrijfsprocessen. 

Mijn verantwoordelijkheid, als productmanager, ligt bij het door ontwikkelen van diensten binnen het Columba programma. Als organisatie streven wij altijd naar het gebruik van de nieuwste methodes binnen onze diensten.
 
Om het Columba programma te perfectioneren zoeken wij naar organisaties die conflictbekwaam willen worden door middel van een op maat gemaakt programma. Bent u geïnteresseerd en wilt u uw organisatie conflictbekwamer maken? Neem voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek, contact op met Robert Jan Hylkema (robertjan.hylkema@resultmediation.nl) of Valentijn Vietor (valentijn.vietor@resultmediation.nl). 

Tijd om in contact te komen

Met professionele mediation lossen wij meer dan 90% van de conflicten op. Snel en tot tevredenheid van beide partijen.