91% slagingspercentage
87% klanttevredenheid
100% inzet van ons

Tweede spoor vaak geen oplossing voor conflict

De laatste tijd komen werkgevers steeds vaker van een koude kermis thuis wanneer het UWV een ziektedossier na twee jaar toetst (d [...]

Tweede spoor vaak geen oplossing voor conflict

De laatste tijd komen werkgevers steeds vaker van een koude kermis thuis wanneer het UWV een ziektedossier na twee jaar toetst (de ‘Poortwachtertoets’) en tweede spoor is ingezet om een conflict op te lossen.

Het UWV is dan van mening dat werkgever en werknemer hun conflict echt hadden moeten oplossen en dat er medisch gezien geen belemmeringen waren voor een re-integratie in eigen werk (eerste spoor) of in ieder geval bij de eigen werkgever. Het gevolg kan een loonsanctie van maximaal een jaar zijn.

Tweede spoor of eerste spoor

Stelt u zich een situatie voor waarbij werkgever en werknemer echt niet meer met elkaar door één deur kunnen en de werknemer zich met spannings-gerelateerde klachten heeft ziek gemeld. De klachten zijn reëel (medisch te bevestigen) en werknemer is (nu) niet inzetbaar voor de eigen arbeid. Werkgever en werknemer zien beiden een terugkeer, ook op langere termijn, in het eigen bedrijf niet zitten en spreken dus af om via een bureau een tweede spoor traject in te zetten. Ze spreken daarbij  ook af dat ze stoppen met pogingen tot een terugkeer in het eerste spoor (eigen werk).

Bedrijfsarts en arbeidsdeskundige

Hier zijn een aantal risico’s: een dergelijk traject moet worden geadviseerd door de bedrijfsarts (voor wat betreft de belastbaarheid van de werknemer) en een arbeidsdeskundige (voor wat betreft het aanwezig zijn van alternatieven bij de eigen werkgever). Ervan uitgaand dat dit is gebeurd, kan het goed zijn dat deze de werkgever en werknemer volgen. Immers, de gemoederen zijn zo hoog opgelopen dat zij ook inzien dat het kansloos is om deze mensen te dwingen verder samen te werken. Zij geven dus als advies een tweede spoor traject in te gaan. En zij zeggen dat het eerste spoor kan worden afgesloten.

Poortwachtertoets

Nu kan het echter zo zijn dat een jaar later, na twee ziektejaren, er geen tweede spoor resultaat is (het succespercentage van tweedespoorbureaus is ca. 25%) en het UWV de werknemer en de situatie gaat beoordelen. Die ziet dan misschien wel een veel belastbaardere werknemer dan een jaar eerder en kan van mening zijn dat zo’n werknemer prima bij de eigen werkgever moet kunnen werken. Ruzie is daarvoor geen excuus, vindt het UWV, ten minste, als er niet alles aan gedaan is om die ruzie op te lossen.

Mensen gaan een conflict graag uit de weg. Deze uitweg is echter een schijnoplossing. In geval van een conflict is het inzetten van mediation in een vroeg stadium zeer effectief en leidt in veel gevallen tot een resultaat waar beide partijen achter kunnen staan.

Tijd om in contact te komen

Met professionele mediation lossen wij meer dan 90% van de conflicten op. Snel en tot tevredenheid van beide partijen.