91% slagingspercentage
87% klanttevredenheid
100% inzet van ons

Tussentijds opzegbeding in arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

De regel De wetgever heeft het zo geregeld dat een contract voor bepaalde tijd alleen tussentijds kan worden opgezegd wanneer hie [...]

Tussentijds beëindigen van een contract voor bepaalde tijd

De regel

De wetgever heeft het zo geregeld dat een contract voor bepaalde tijd alleen tussentijds kan worden opgezegd wanneer hiervoor een optie is opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Dus, wanneer het niet expliciet in de arbeidsovereenkomst of CAO staat, kan een contract voor bepaalde tijd niet éénzijdig worden opgezegd voor het eind van de looptijd. Niet door werkgever (via het UWV) en niet door werknemer. Dit levert voor beide partijen meer zekerheid op. Als het wel in de arbeidsovereenkomst of CAO staat, kan het wel. Er staat dan vaak iets in de zin van “dit contract kan tussentijds worden opgezegd met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn.”

Gevolgen

Voor een werkgever betekent het dat hij ten minste de looptijd van het contract uit moet zitten. Eventueel kan er via de kantonrechter om ontbinding worden gevraagd (als daar een goede grond voor is) maar dat levert lang niet altijd een gunstiger oplossing op.

De werknemer kan ook niet eerder opzeggen. Doet de werknemer dat wel, dan kán de werkgever een schadevergoeding van de werknemer eisen.

Een vaststellingsovereenkomst

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden door middel van een vaststellingsovereenkomst kan wel. Als werkgever en werknemer samen overeen komen dat ze de arbeidsovereenkomst eerder willen laten eindigen, dan kan dat.

Gevolgen voor WW

De werknemer die met een vaststellingsovereenkomst uit dienst gaat heeft recht op een WW-uitkering. Als er echter geen bepaling in de arbeidsovereenkomst of CAO stond voor een tussentijdse opzegging van een contract voor bepaalde tijd, dan heeft de werknemer pas recht op een WW-uitkering vanaf het moment dat arbeidsovereenkomst anders geëindigd zou zijn.

Voorbeeld

Jan is in dienst vanaf 1 maart. Zijn contract loopt af op 30 september. In het contract is geen tussentijds opzegbeding opgenomen.  In april krijgt hij een conflict met zijn baas en besluiten ze dat het beter is om uit elkaar te gaan. De arbeidsovereenkomst eindigt door middel van een vaststellingsovereenkomst op 1 juli. Jan zal nu pas recht hebben op een WW-uitkering vanaf 1 oktober.

Tijd om in contact te komen

Met professionele mediation lossen wij meer dan 90% van de conflicten op. Snel en tot tevredenheid van beide partijen.