91% slagingspercentage
87% klanttevredenheid
100% inzet van ons

Terugkerende bekenden in een mediation – Neutraliteit van de mediator

De praktijk Door Result Mediation wordt regelmatig een mediator voorgedragen vanuit praktische overwegingen; in de geografische n [...]

Terugkerende bekenden in een mediation

De praktijk

Door Result Mediation wordt regelmatig een mediator voorgedragen vanuit praktische overwegingen; in de geografische nabijheid van partijen. Maar als deze mediator nu reeds eerder voor één der partijen gewerkt heeft? Of wanneer een bekende advocaat zich aandient? Kan de mediator dan neutraal optreden? Hoe verhoudt zich dit tot het MfN-mediationreglement en de Gedragsregels voor de MfN-registermediator?

De regels

In het mediationreglement staat dat partijen zelf een mediator aanwijzen[1]. Voorts staat er een procedure vermeld in het geval de hulp van de SKM[2] wordt ingeroepen. Daarbij wordt het secretariaat van de SKM nogal eens verward met het secretariaat van een mediationorganisatie. In het laatste geval is de toewijzingsprocedure[3] niet van toepassing. Uitgangspunt blijft echter dat partijen de vrijwilligheid[4] hebben een mediator te accepteren.

Transparantie

Heeft de mediator reeds een band met één der partijen dan dient de mediator af te wegen of hij voldoende neutraal kan optreden[5] en dient de mediator (het secretariaat) transparant te zijn in zijn eerdere optreden met één der partijen (Gedragsregels[6]). Zo kan een mediator in loondienst bijvoorbeeld zijn financiële onafhankelijkheid kenbaar maken. Hij kan de niet-bekende partij van tevoren benaderen en aangeven dat hij eerder met de wederpartij te maken heeft gehad maar iedere zaak neutraal in behandeling te nemen. De mediator kan ook wijzen op de voordelen van bekendheid met een bedrijf – bekendheid met de cultuur van de organisatie.

Over gevoel valt niet te twisten

Uiteraard moet de subjectieve beleving van een partij gerespecteerd worden en kan de opdracht niet aanvaard worden als de mediator niet als neutraal ervaren wordt[7]. Wat dat betreft heeft de mediator twee taken: neutraal zijn en neutraal ervaren worden. De eerste taak kan hij aan werken, de tweede taak niet altijd. Dat ligt bij de partijen.

Juridisch adviseurs

De transparantie kan ook van belang zijn bij terugkerende bekende juridisch adviseurs. Ook dan is het van belang alle betrokkenen duidelijk  te maken dat er eerder contact is geweest met deze adviseur om situaties in de ontvangstruimte zoals ‘Hoi Jan, we zien elkaar weer…’ te voorkómen. Het raakt aan de beroepsethiek[8] om ongemakkelijke confrontaties in deze te voorkómen.

Een transparante en neutrale opstelling van de mediator is de basis. Zo wordt draagvlak gecreëerd voor een gezond mediation-werkklimaat.


[1] Art. 2.1 MfN-reglement

[2] Stichting Kwaliteit Mediators

[3] Art. 2.2, 2.3, 2.4 2.5 MfN-reglement

[4] Art. 5 MfN-reglement

[5] Art. 4 Gedragsregels voor de MfN-registermediator

[6] Art. 2 Gedragsregels voor de MfN-registermediator

[7] Art. 5.2 Gedragsregels voor de MfN-registermediator

[8] Art. 1 Gedragsregels voor de MfN-registermediator

Tijd om in contact te komen

Met professionele mediation lossen wij meer dan 90% van de conflicten op. Snel en tot tevredenheid van beide partijen.