91% slagingspercentage
87% klanttevredenheid
100% inzet van ons

De Tandpastadopjes-discussie in conflicten

Het is van een afstandje zo makkelijk. En als mediator heb je die afstand. Maar wanneer je een conflict hebt, zit je er middenin. [...]

De Tandpastadopjes discussie

Het is van een afstandje zo makkelijk. En als mediator heb je die afstand. Maar wanneer je een conflict hebt, zit je er middenin. En dan is het niet zo makkelijk. Als mediator zien wij dagelijks wat er dan gebeurt. Mensen in een conflict gedragen zich anders. En vaak niet constructief. Een mooi voorbeeld daarvan is de Tandpastadopjes discussie.

Het moeilijke gesprek

De Tandpastadopjes discussie is een beeldspraak voor ruziegedrag. Elke relatie kent zijn hoogte- en dieptepunten. Ook huwelijken. Misschien wel júist huwelijken.  Een periode waarin je je aan elkaar ergert en de ander niets goed kan doen. Wat partners dan zouden moeten doen is een moeilijk gesprek voeren. Een gesprek dat begint met de vraag: “Hoe gaat het met ons?”,  “Zijn wij nog wel goed voor elkaar?” en “Wat gaan we daaraan doen?”.

Kwetsbaar

Dit is een moeilijk gesprek, omdat je je dan kwetsbaar op moet stellen. En omdat er nooit een simpel antwoord is. Er zijn altijd twee waarheden. Om dit gesprek goed te voeren en ook om eruit te komen, zal je samen naar beide waarheden moeten willen kijken. Niet alleen het verwijt aan de ander maken, maar ook proberen te begrijpen wat het probleem van de ander is. Wat jij daaraan kunt doen. Een heel moeilijk gesprek.

Het makkelijke gesprek

Wat mensen in die situatie vaak doen, is het makkelijke gesprek zoeken. Een gesprek waar het duidelijk zwart/wit is. Waar zij makkelijk een standpunt in kunnen nemen en waar zij gelijk hebben. Bijvoorbeeld: “jij doet nooit het dopje op de tandpasta terug, doe dat nou gewoon eens, zo moeilijk is dat toch niet!”. Waarschijnlijk wordt hierop gereageerd met “ach wat, zo belangrijk is dat toch niet, wind je toch niet zo op. En overigens, heb je weleens gezien hoe jij je fiets parkeert, de halve straat heeft er last van!”. Enzovoorts, enzovoorts. Zie daar ‘de Tandpastadopjes discussie’.

Geen oplossing

Het kenmerk van het makkelijke gesprek, de Tandpastadopjes discussie, is dat het nooit tot een oplossing leidt. Het is namelijk niet het goede gesprek. Het is een afleidingsmanoeuvre.  En dit gebeurt in elk conflict. Een vorm waarin mediators het veel zien is discussie over wie er wel of niet aan tafel mogen komen in de mediation. Discussie over wie de mediator moet worden. Een makkelijke discussie (neem er maar een standpunt over in), maar niet het gesprek dat écht gevoerd moet worden. Of een rechtszaak over een loonopschorting, ook geen oplossing voor het probleem. Of eindeloze discussie over het Plan van aanpak bij een zieke werknemer: als partijen het daar niet over eens worden, ligt er altijd een groter probleem achter, namelijk: “zijn wij nog goed voor elkaar?”

Herkennen

Stap één om uit zo’n situatie te komen, is hem herkennen. Als je met iemand ergens ruzie over maakt, vraag je dan af: “wat maakt dat dit punt belangrijk voor me is?” Als je antwoord daarop is “nou gewoon, dat die ander ook eens begrijpt dat…” dan is de kans groot dat het niet om de inhoud van de ruzie gaat, maar om de relatie die eronder ligt. Tel dan tot tien, haal diep adem en bedenk hoe je het moeilijke gesprek gaat voeren. En onthoud, what doesn’t kill you, makes you stronger!

Tijd om in contact te komen

Met professionele mediation lossen wij meer dan 90% van de conflicten op. Snel en tot tevredenheid van beide partijen.