91% slagingspercentage
87% klanttevredenheid
100% inzet van ons

Pre-Mediation

Pre-mediation Uit onderzoek blijkt dat, hoe langer een werknemer afwezig is, hoe kleiner de kans is op terugkeer in het (eigen) we [...]

Pre-mediation

Uit onderzoek blijkt dat, hoe langer een werknemer afwezig is, hoe kleiner de kans is op terugkeer in het (eigen) werk.  Bij een afwezigheid van drie maanden is deze kans minder dan 50%, bij afwezigheid van een jaar al minder dan 20%. Daarnaast blijkt dat een oplossing voor een onderliggend probleem in de arbeidsrelatie makkelijker te vinden is als de werknemer aan het werk is.

Wanneer een bedrijfsarts een werknemer op het spreekuur krijgt die medisch gezien weer in staat is om aan het werk te gaan, kan de bedrijfsarts pre-mediation adviseren.

In een pre-mediation willen werkgever en werknemer samen afspraken maken waardoor de werknemer op korte termijn het werk kan hervatten, omdat een oplossing op lange termijn meer kans van slagen heeft wanneer de werknemer aan het werk is.

De pre-mediation behelst maximaal één gesprek. Dit gesprek vindt plaats op de arbodienst of op de locatie van de werkgever. Tijdens dit gesprek zal de mediator met werkgever en werknemer bespreken wat er nodig is om tot een werkhervatting op korte termijn te komen. Dit zal de mediator, indien nodig, loskoppelen van de achterliggende problematiek. Wel zal de mediator met werkgever en werknemer bespreken wat er nodig is om die achterliggende problematiek op te lossen. De mediator zal de gemaakt afspraken op de mail zetten en beide partijen vragen deze per mail te bevestigen. Deze afspraken zijn hierna bindend. Hierna eindigt de pre-mediation.

Voorbeeld Pre-mediation

Een medewerkster van een hip, creatief bedrijf heeft een kortstondige liefdesrelatie gehad met haar leidinggevende. In eerste instantie leek dit geen probleem, noch voor de leidinggevende, noch voor de medewerkster, noch voor de werkgever. Blijkbaar was het voor de medewerkster toch allemaal emotioneel heftiger dan verwacht want na verloop van tijd werd zij arbeidsongeschikt ten gevolge van spanningsklachten. En zo kwam ze in de spreekkamer bij de bedrijfsarts terecht.
Dat er een link was tussen haar klachten en de situatie op het werk bleek duidelijk. Dat de werkneemster niet kon blijven bij deze werkgever was blijkbaar ook duidelijk. De inschatting van de bedrijfsarts was dat een ‘echte’ mediation te zwaar zou kunnen overkomen. Omdat er geen sprake was van een conflict tussen werkgever en werkneemster maar wel van een moeilijke situatie die voor werkneemster te onveilig voelde om in haar eentje bespreekbaar te maken.

Tijdens de mediationbijeenkomst werd het voor de werkneemster in kwestie wel mogelijk om naar haar werkgever uit te spreken dat voortzetting van de arbeidsrelatie niet meer zou werken omdat de confrontatie met haar voormalige leidinggevende/ex-minnaar emotioneel te heftig voor haar was. Het uitspreken alleen al gaf veel opluchting. Werkgever pikte het goed op en begreep dat ze zich ontslag nemen niet kon permitteren. Werkgever en werkneemster waren het er onmiddellijk over eens dat zij er samen verder uit zouden komen, nu het probleem open op tafel lag. Er was voldoende vertrouwen in elkaar om er verder zonder mediator uit te komen.
In overleg bleef het dus bij één gesprek. Een paar dagen later kreeg de mediator een mailtje dat er overeenstemming was en dat de VSO die ze in overleg met de HR-afdeling hadden gemaakt was ondertekend. Werkgever en werkneemster waren erg te spreken over de aanpak van de bedrijfsarts en de snelle opvolging van Result Mediation.
Met name de snelheid en laag-drempeligheid van de ‘pre-mediation’ bleken in deze casus goed te werken.

Tijd om in contact te komen

Met professionele mediation lossen wij meer dan 90% van de conflicten op. Snel en tot tevredenheid van beide partijen.