91% slagingspercentage
87% klanttevredenheid
100% inzet van ons

Mediation – ook als de messen zijn geslepen

Mediation. Ook als de messen al zijn geslepen. De heer Knoop reageert opgewonden omdat zijn werkgever schijnbaar ongevraagd ieman [...]

Mediation. Ook als de messen al zijn geslepen.

De heer Knoop reageert opgewonden omdat zijn werkgever schijnbaar ongevraagd iemand meeneemt. Om een scène in de wachtkamer te voorkomen stel ik voor dit te bespreken in de mediation kamer. De heer Van Dussen legt uit dat deze dame de personeelsmanager is, aanwezig omdat zij alle informatie heeft over de ziekte en het re-integratieproces. Voorts geeft hij aan dat hij het mediationtraject betaalt en dat het dan ook normaal is dat hij iemand mee kan nemen.

Wie zit aan tafel?

De heer Knoop is duidelijk: dit is niet volgens de regels van het NMI (Nederlands Mediation Instituut), deze heeft hij immers grondig doorgenomen. Voorafgaande aan het mediationtraject moet duidelijk zijn wie aan de mediation tafel plaatsneemt. Beide partijen moeten hiermee akkoord gaan. De casemanagers die de eerste afspraak plannen, geven dit altijd duidelijk aan en het wordt ook nog eens in de uitnodigingsbrief bevestigd. Er is dus een probleem. Beide heren blijven bij hun standpunt.

Mediation gebaseerd op vrijwilligheid

Ik leg uit wat de basisprincipes zijn van mediation; beide partijen moeten akkoord gaan met de aanwezigen aan tafel. Zo niet dan kan niet worden gestart met de mediation. Mediation is op basis van vrijwilligheid. De heer Knoop voelt zich geïntimideerd door de twee personen tegenover zich. Er ontstaat hierdoor een disbalans. Als hij het vooraf had geweten had hij vast ook iemand mee willen nemen. Ik stel voor dat mevrouw op de gang wacht en als dat nodig is erbij geroepen kan worden voor de nodige aanvullingen. Gelukkig gaan beiden akkoord en kunnen we verder.

Afspraak over betaling

Het invullen van de mediationovereenkomst geeft ook de nodige problemen. De heer Van Dussen vindt dat de heer Knoop best de helft van het traject kan betalen en de heer Knoop weigert dat. Hij geeft aan dat het niet zijn schuld is dat hij nu in deze situatie verkeert. De heer Van Dussen geeft aan ook niet verantwoordelijk te zijn en vraagt zich af waarom hij, als werkgever, voor alle kosten moet opdraaien. Na wat heen en weer gedraai geeft de heer Van Dussen toe en zegt dat hij alle kosten op zich zal nemen, als er maar een oplossing komt.

Waar gaat het conflict nu eigenlijk over?

Zoals wel vaker het geval is, is het probleem eigenlijk heel simpel; de heer Knoop heeft zich ziek gemeld na een voorval met een collega op het werk. Hij was daarna niet meer bereikbaar omdat de huisarts had geadviseerd dat hij maar wat afstand moest nemen van het werk. De heer Van Dussen is zeer ontevreden dat hij de heer Knoop op geen enkele manier kon bereiken. Op advies van de bedrijfsjurist heeft hij wat zakelijke brieven verstuurd naar de heer Knoop. De heer Knoop schakelde direct ook een advocaat in, die enkele pittige brieven verstuurde.

Naar begrip en vertrouwen

Deze briefwisseling heeft bij beide partijen kwaad bloed gezet. Tijdens de mediation hebben beide partijen hun kant van het verhaal kunnen vertellen waarna de gemoederen kalmeerden. Er leek wat begrip te komen voor de andere partij. Dit mediationgesprek werd vervolgd met twee bijeenkomsten. Het vertrouwen nam langzaam maar zeker weer toe en uiteindelijk hebben partijen samenwerkingsafspraken gemaakt en een vaststellingsovereenkomst ondertekend.

Conclusie: start op tijd

Mijn conclusie als mediator: je ziet het vaker gebeuren, voorafgaande aan het mediationtraject hebben partijen elkaar al flink op stang gejaagd. De messen worden geslepen. Soms is het al te laat. Dan zijn partijen al zo kwaad op elkaar dat het erg lastig is om er nog een afdoende oplossing uit te krijgen. In deze case is het goed afgelopen. Relatief snel en met een resultaat waarmee beide partijen verder kunnen.

Tijd om in contact te komen

Met professionele mediation lossen wij meer dan 90% van de conflicten op. Snel en tot tevredenheid van beide partijen.