91% slagingspercentage
87% klanttevredenheid
100% inzet van ons

Kennis over mediation onontbeerlijk voor jurist van de toekomst

Op vrijdag 23 maart hield de eerste bijzonder hoogleraar mediation in Nederland, Dick Allewijn, zijn inaugurele rede. De bijzonde [...]

Oratie eerste professor mediation Dick Allewijn: kennis over mediation onontbeerlijk voor jurist van de toekomst

Op vrijdag 23 maart hield de eerste bijzonder hoogleraar mediation in Nederland, Dick Allewijn, zijn inaugurele rede. De bijzondere leerstoel is ingesteld door Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en het Centrum voor Conflicthantering (CvC, opleidingsinstituut mediation). Allewijn ontwikkelt en verzorgt onderwijs op het gebied van mediation binnen de afstudeerrichting Conflicthantering, Rechtspraak en Mediation van de masteropleiding Rechtsgeleerdheid, en stimuleert en begeleidt (promotie-)onderzoek.

Kruisbestuiving

Allewijn legt in zijn oratie de link van mediators naar rechters en advocaten. Hij pleit ervoor dat deze klassieke juridische beroepen in hun vaardigheden van mediators leren. Op die manier zullen uitspraken van rechters eerder geaccepteerd worden. Advocaten zullen nog beter op de behoefte van hun cliënten kunnen aansluiten, aldus Allewijn.

Voor meer informatie, zie de website van de Vrije Universiteit.

Tijd om in contact te komen

Met professionele mediation lossen wij meer dan 90% van de conflicten op. Snel en tot tevredenheid van beide partijen.